Erik Nord, chef för polisområde Storgöteborg
Erik Nord, chef för polisområde Storgöteborg Bild: Olof Ohlsson

Erik Nord om GP:s granskning: ”Vit företagsamhet glider ner i grå kriminalitet”

GP har avslöjat hittills okända band – och affärer – mellan affärsmän i Göteborg och kriminella klanföreträdare. Nu säger polischefen Erik Nord att myndigheten kan behöva titta närmare på affärerna. Han konstaterar också att det är ett stort samhällsproblem att organiserad brottslighet sammanflätas med legala verksamheter.
– Det här visar att vi måste bli duktigare på att lagföra dem som utnyttjar hot, säger han.

ANNONS
|

GP har i en rad artiklar granskat bröderna som försökte skapa ett landsomfattande imperium av godisbutiker och avslöjat fleråriga kontakter – och affärer – med den kriminella delen av släktnätverket Ali Khan, Göteborgs mest brottsbelastade klan. Granskningen har också visat hur brödernas företag kapade kedjan 4-gott och hamnade i konflikt med både leverantörer och myndigheter, och hur de sålt vidare butiker till misstänkta bulvaner för att runda förbud mot att sälja tobak.

Ett tiotal olika personer uppger alla att de har blivit utsatta för hot eller påtryckningar av bröderna – som förnekar detta. Men få har gjort någon polisanmälan.

ANNONS

Kriminalitet dold bakom legitim fasad

Erik Nord är chef över polisen i Storgöteborg. Han betonar att han inte har någon detaljkunskap i ärendet och uttalar sig utifrån uppgifterna som GP har publicerat.

– Det man kan säga generellt är väl att det är ungefär så här det ser ut. Det som gör det här ärendet lite spektakulärt är att många människor har varit och handlat i de här affärerna. Det verkar som att verksamheten lite har glidit ur händerna på den förste ägaren och att han verkar ha hamnat lite i klorna på några som kanske hade ärliga avsikter från början, men ganska snabbt glider in någon form av grå affärsverksamhet och ibland även med rent kriminella inslag.

Driver inte längre 4-gottbutiker

Fram tills nyligen drev bröderna godisbutiker under namnet 4-gott över stora delar av landet. De godisbutiker som fortfarande använder sig av namnet drivs, så vitt GP känner till, av andra personer än bröderna.

Erik Nord förklarar att det inte är ovanligt att kriminella nätverk använder sig av verksamheter som vilar på olika ben, och att de kriminella inslagen blir svårare att upptäcka när det ligger dolda bakom en fasad som ser legitim ut.

– När nätverkskriminaliteten når upp till en viss organisationsform så börjar den övergå i vad som kan liknas en företagsamhet. Sedan kan den bli vitare och vitare, det var så maffian i USA gjorde då den flyttade in i bolag.

– Men jag tror också att det kan gå åt andra hållet. Att man startar upp en vit företagsamhet och när det inte fungerar så glider man ner i grå kriminalitet. När man försöker rädda det som räddas kan, kan det bli så att man använder hot och kanske till och med våld mot personer som man kan ha haft affärer med.

ANNONS

LÄS MER:4-gott kapades av affärsmän med kriminella kopplingar

Måste bli duktigare på att lagföra hot

Att personer som upplever sig hotade inte vågar anmäla, menar Erik Nord är ett av polisens största problem för att kunna komma bakom den legala fasaden.

”Det är fel strategi att sopa det under mattan”

– Jag har också en förståelse för att det finns en mänsklig aspekt, och att det är enklare att gå undan, men min uppmaning till alla är att göra en anmälan om man upplever att man blir utsatt för otillbörlig påverkan eller påtryckningar. Ett sätt att komma runt det är att arbetsgivaren gör anmälan och inte den som är drabbad. Jag tror att det är fel strategi att sopa det under mattan.

– Det här visar att vi måste bli duktigare på att lagföra de som utnyttjar den där mekanismen med hot och otillåten påverkan och bli bättre på att säkra annan bevisning än bara vittnesuppgifter.

Hur ska ni bli det?

– Vi behöver mer resurser till hela rättsväsendet, men jag talar för polisen. Vi behöver komma upp till en nivå motsvarande den man har i Tyskland, med tre poliser på 1000 invånare. Det skulle i dagens läge innebära 31 500 poliser mot 20 500 som vi är idag. Vi behöver också nya verktyg, säger Erik Nord.

Han lyfter fram utökade möjligheter att få övervaka fordonstrafik och teletrafik utan det behöver finnas en specifik brottsmisstanke mot en enskild person.

ANNONS

Polischefen tillägger också att polisen och andra myndigheter fortfarande har mycket att lära av hur gråskalan ser ut inom verksamheter där legal och illegal verksamhet flätas samman.

Behöver undersöka GP:s uppgifter: ”Ser ut att kunna vara upplägg för penningtvätt”

GP har avslöjat hittills okända kopplingar – och affärer – mellan godisbröderna och företrädare för ett kriminellt nätverk. Polischefen Erik Nord säger att polisen kan komma att behöva titta närmare på uppgifterna om bilaffärerna som brödernas företag gjort.

– Jag ska prata med de som hanterar sådana här ärenden, det ser ut att kunna vara ett upplägg för att göra någon form av penningtvätt, säger polischefen.

Erik Nord är också av uppfattningen att det behövs en bättre samverkan mellan olika myndigheter som kan angripa problematiken på olika sätt.

– Då kan vi komma åt även grå verksamhet där vi inte kan bevisa brottslighet, men där vi tycker att något ser inkorrekt ut. Det kan handla om till exempel brandskydd, serveringstillstånd, tillstånd för försäljning, sådant som ligger utanför polisiärt mandat.

Slår tillbaka mot kritik: ”Vi måste kunna beskriva vad vi vet”

Polisen har konstaterat i ett remissvar till kommunen att brödernas företag har koppling till organiserad brottslighet. Själva menar de att det är felaktigt och rättsosäkert, då de inte har åtalats eller blivit dömda för brott som förknippas med organiserad brottslighet.

ANNONS

Ser du något problem med att ni utfärdar ett sådant remissvar, då det inte finns några domar och att ert utlåtande kan ligga till grund för att de inte får sälja tobak i sina butiker?

– Det är inte vi som förbjuder, utan det är en annan myndighet som får göra en självständig bedömning, men det är klart att våra remissyttranden väger tungt. Därför är det viktigt att vi är omsorgsfulla när vi skriver dem också, men vi kan uttala oss om sådana här omständigheter. Vi lämnar inte bara ut brottsregister utan vi måste kunna beskriva vad vi vet och framför allt vad vi ser, säger Erik Nord.

De aktuella företagarna, bröderna, i GP:s granskning förnekar att de kapade 4-gotts varumärke och att de har använt det utan tillåtelse.

LÄS MER:Godisbutikerna såldes – drivs vidare av misstänkta bulvaner

LÄS MER:Karlstad missade godisbrödernas kriminella kopplingar – två gånger

LÄS MER:Vi låter inte hot stoppa vår journalistik

ANNONS