Bilder: GP
Bilder: GP

Västlänken dekoreras - för 32 miljoner

Västlänken har varit ett av de senaste årens mest omdebatterade infrastrukturprojekt i Västsverige. Totalkostnaden för tågtunneln tros landa på 20 miljarder. Nu kan GP berätta hur tunneln ska utsmyckas - för 32 miljoner.

ANNONS
|

I början av november ska de sex utvalda konstnärerna lämna in sina första förslag till utsmyckningen av Olskrokens planskildhet och Västlänkens hållplats Centralen.

– Vad som är fantastiskt kul med det här projektet är att konstnärerna kommer in så tidigt. Det gör att de också kan vara med och, utifrån sin idé, forma den arkitektoniska gestaltningen, säger Lotta Mossum, curator på Statens konstråd.

En promille av budgeten

Budgeten för den konstnärliga utsmyckningen i Västlänken och Olskroken planskildhet är 32 miljoner kronor. När skolor eller andra offentliga lokaler byggs brukar man ofta tala om enprocentsregeln – att en procent av budgeten ska gå till utsmyckning. Här är det snarare en promille.

ANNONS

– Vi kommer ligga kring sju miljoner kronor per station, ungefär samma som på SL:s stationer i Stockholm. Så det är en rätt rejäl peng, säger Johny Lindeberg, arkitekt på Trafikverket och gestaltningsansvarig för Västlänken.

Tillsammans med Statens konstråd har Trafikverket, staden och Västtrafik tagit fram ett konstprogram, med temat Kronotopia – Göteborg i tid och rum.

– Vi vill att konsten ska hänga ihop med Göteborg i nutid och historisk tid. Allt ifrån grundläggningen till migrationen till dagens multikulturella Göteborg. Vi hoppas kunna få förslag som ger någonting som vi inte hade väntat oss av beskrivningen, säger Johny Lindeberg.

Temat öppet och tydligt

Lotta Mossum på Statens konstråd säger att temat på samma gång är väldigt öppet – och väldigt tydligt. Med avstamp i dagens Göteborg kan konstnären röra sig fritt i tiden och ut i världen.

– Jag hoppas att man får fatt i något specifikt här och nu i Göteborg. Konstnärer kan vara så bra på att fånga upp det där som man inte tänker på. Jag tycker också att det är spännande att man gräver sig ned i underjorden. Jag tänker: vad kan det här innebära?

Upphandlingen av konst till Västlänken går till som vilken upphandling som helst. I ett första steg valde juryn ut sex konstnärer – tre för Olskroken och lika många för Centralen – som nu ska lämna sina förslag. Under hösten kommer juryn arbeta vidare för att ta fram de konstnärer som får uppdragen.

ANNONS

Ställs ut för allmänheten

Förslagen kommer också att ställas ut, så att allmänheten får se dem. Johny Lindeberg säger att utställningen "med 99 procents säkerhet" kommer att bli i Göteborgs stadsmuseum, med start den 29 november.

Intresset för att få vara med och utsmycka stationerna är enormt, berättar han.

– Jag får inte säga hur många, men vi fick in förslag från alla världsdelar utom Antarktis. Det var väldigt, väldigt många.

Som GP tidigare berättat tillämpas ECI-entreprenad på delar av Västlänken. Det innebär att alla entreprenörer kopplas in i ett tidigare skede än vanligt. Det gäller även konstnärerna.

"Konstnären kan vara med och forma skylinen"

Lotta Mossum konstaterar att konstnären ofta kommer in väldigt sent när det handlar om byggnadsanknuten konst, i ett skede när det mesta redan är bestämt. Att komma in så här tidigt ger andra möjligheter att vara med och sätta sin prägel på stationsmiljöerna.

– I den bästa av världar kan konstnären vara med och forma skylinen för Göteborg i Olskroken. Eller hur stationen på Centralen faktiskt ser ut, i stället för att man har en liten vägg kan det breda ut sig på ett annat sätt, säger hon.

Under hösten kommer juryn – vid sidan av Lotta Mossum och Johny Lindeberg även bland andra konstnären Annika von Hausswolff och projektchefen Bo Larsson ingår – ha tre möten för att sålla fram ett vinnande förslag.

ANNONS

Fakta: Kronotopia

Kronotopia – av grekiskans chro ́nos som betyder tid och topos som betyder plats – är temat för konstprogrammet i Västlänken och Olskroken.

Programmet är framtaget av Trafikverket, Statens konstråd, Västtrafik och Göteborgs stad och syftar till att få en sammanhållen gestaltning av stationsmiljöerna.

Vinnare i upphandlingen för Olskrokens planskildhet och Centralen presenteras sannolikt under januari.

Tävlingen för konsten i station Haga och Korsvägen påbörjas senare i höst.

Den totala budgeten ligger på 32 miljoner kronor, varav 24 miljoner kommer ur projektets budget och 8 miljoner från Statens konstråd.

ANNONS