Den gamla panncentralen vid Marconigatan i Järnbrott, som även går under namnet Tratten, byggdes i början av 60-talet. Sedan 90-talet har panncentralens roll avvecklats.
Den gamla panncentralen vid Marconigatan i Järnbrott, som även går under namnet Tratten, byggdes i början av 60-talet. Sedan 90-talet har panncentralens roll avvecklats. Bild: Petter Trens

Unikt energiprojekt kan rädda Tratten

På tomten där den nedlagda panncentralen Tratten står kan en ovanlig anläggning för produktion av fossilfri el byggas. Utredningen från Göteborg Energi ger nytt liv åt debatten om den karaktäristiska byggnadens framtid. Riva eller bevara?

ANNONS
|

En avdankad industribyggnad som står i vägen för stadsutveckling, eller ett tidstypiskt landmärke som bör bevaras för framtiden? Meningarna går isär om den gamla panncentralen Tratten i västra Frölunda.

– Vi anser att objektet har kulturhistoriska värden. Dels genom att spegla den tiden och dels genom att den har ikoniskt värde som till exempel Läppstiftet eller Älvsborgsbron, har Sanja Peter, bebyggelseantikvarie på Göteborgs Stadsmuseum, tidigare sagt till GP.

Men frågan om vem som ska stå för underhållskostnaderna vid ett bevarande kvarstår. I dag betalar Göteborg Energi – som hittills velat sälja marken och riva Tratten. Stadsbyggnadskontoret, SBK, har dock öppnat för att byggnaden ska kunna stå kvar.

ANNONS

LÄS MER:Ikoniska landmärket vid Järnbrott kan räddas

Unik fossilfri teknik

Nu har ytterligare en faktor som påverkar bevarandefrågan seglat upp. Som GöteborgDirekt var först med att berätta utreder Göteborg Energi om fastigheten kan bebyggas med en anläggning för att utvinna geotermisk energi, en fossilfri teknik som grovt förenklat påminner om en bergvärmepump. Medan utredningen pågår avvaktar SBK med planstart för området enligt GöteborgDirekt.

Själva Tratten skulle dock inte komma till användning och det är oklart hur en geotermisk anläggning skulle påverka den omstridda byggnaden.

– Det vet vi inte riktigt än utan det får framtiden utvisa, men tekniken kräver inte så mycket yta ovan mark utan mest att man borrar väldigt djupt, säger Björn Gustafsson, senior advisor på Göteborg Energi.

LÄS MER:Nu hyllas Göteborg på 4000 elskåp

Björn Gustafsson är senior advisor på Göteborg Energi. De hoppas att hela fjärrvärmenätet kan drivas fossilfritt senast 2025.
Björn Gustafsson är senior advisor på Göteborg Energi. De hoppas att hela fjärrvärmenätet kan drivas fossilfritt senast 2025. Bild: Göteborg Energi

Ska många kilometer ner i marken

Geotermisk energi är generellt ovanligt och helt nytt för Göteborg. Förutom att Göteborg Energi äger marken är Trattens tomt aktuell eftersom man misstänker att berggrunden i området är lämplig för tekniken.

Björn Gustafsson hoppas att de kan börja provborra i området någon gång under nästa år. Då tar man sig 500 meter ner i marken medan en faktiskt anläggning går hela fem till sju kilometer ner. Enligt Gustafsson är geotermisk energi betydligt billigare än både kraftvärmeverk och pelletsanläggningar.

Om provborrningarna går bra är nästa steg att avgöra om Trattens tomt passar bäst för en permanent anläggning.

ANNONS

– Det finns flera alternativa platser, vi tittar bland annat på Musikvägen men det kan också bli någon annanstans. Det är inte hugget i sten om man säger så, säger Björn Gustafsson.

LÄS MER:Så ska Göteborg säkra elen för södra Sverige i sommar

ANNONS