Så ska Göteborg säkra elen för södra Sverige i sommar

Kärnkraftverken står stängda längre än vanligt i sommar. För att förhindra elbrist har Svenska Kraftnät tecknat ett avtal med Göteborg Energi.
– Vi kan bidra med el till södra Sverige och specifikt Göteborg, säger Anna Svernlöv, chef för verksamhetsområde produktion på Göteborg Energi.