Topptjänsteman blir av med ansvaret för skolvalet

Nils Kaiser, som har varit ansiktet utåt, och tillförordnad avdelningschef, under det havererade skolvalet blir av med ansvaret över skolvalet.
– Hela arbetet kring skolvalet behöver ses över. Ansvaret flyttas över och det är läge att Nils görs något annat nu, säger grundskoledirektören Bengt Randén.

ANNONS
|

Det har stormat kring skolvalet i Göteborg och en intern utredning visar att mycket av problemen beror på bristande styrning och ledning.

Som tillförordnad avdelningschef för grundskoleförvaltningens myndighetsavdelning, har Nils Kaiser haft ansvar för skolvalet, och även varit ansiktet utåt, mot både föräldrar och media.

Nu tas det ansvaret ifrån honom.

Vad får du för roll nu?

– Det är inte klargjort än, då hänvisar jag till Bengt Randén, som är min chef.

Känner du att du blir flyttad på i detta?

– Jag vill inte kommentera mig själv, de frågorna hänvisar jag till Bengt.

ANNONS

Grundskoledirektören Bengt Randén säger att hela arbetet kring skolvalet behöver ses över.

– Ansvaret flyttas över och det är läge att Nils görs något annat nu.

På måndag blir han ersatt. Ansvaret för nästa års skolval flyttas från myndighetsavdelningen till avdelningen för verksamhetsstyrning och utveckling, samtidigt som chefskapet för myndighetsavdelningen också flyttas över hit, och Malin Vangstad, som sedan i somras leder det operativa arbetet med planering av skolplaceringar läsåret 2021/2022 blir tillförordnad chef för enheten för myndighetsutövning.

Vad Nils Kaiser ska ha för roll i förvaltningen från och med måndag är inte bestämt.

– Det är inte riktigt klart än, men det finns massor av viktiga saker att göra, säger Bengt Randén.

Han vill inte säga att det handlar om ett missnöje av hur Nils Kaiser hanterat skolvalet, men konstaterar att omorganisationen varit planerad sedan tidigare och eftersom ansvaret för nästa skolval redan rent operativt har flyttats är det ett bra läge att genomföra förändringen nu. Han lyfter också att det har varit problem med styrning och ledning.

Ett omtag

I en tidigare intervju med GP har Bengt Randén konstaterat att ansvaret ligger på alla chefsnivåer, men att han själv har det yttersta ansvaret.

– Nils Kaiser har dragit ett tungt lass i arbetet inför, under och efter skolval och skolplaceringar. Jag vet att det varit ett svårt och tungt arbete inte minst som resultatet inte blivit det önskade. Jag vill tacka för de ansträngningar som han gjort trots detta. Vi behöver uthålliga, engagerade medarbetare och chefer och Nils går nu vidare till nya uppdrag i förvaltningen, säger Bengt Randén i ett citat på stadens hemsida.

ANNONS

LÄS MER:Skolförvaltningens haverikommission

Bengt Randén säger att de håller på att göra ett totalt omtag av skolvalet och att en del i detta handlar om att förändra styrning och ledning.

De tar också in extern experthjälp och förvaltningen har påbörjat dialog med medborgarna.

Ny organisation

Från årsskiftet kommer stödavdelningarna inom Göteborgs Grundskoleförvaltning ha en ny organisation. Sju avdelningar blir fyra, samtidigt som myndighetsavdelningen, avdelningen för verksamhetsstyrning och utveckling, kommunikationsavdelningen, digitaliseringsavdelningen slopas.

I vår får även utbildningsområdena och skolenheterna en ny organisation.

LÄS MER:Skolvalet: Majoritet har inte fått igenom överklagan

ANNONS