Skolförvaltningens haverikommission

Först med en extern utredare av skolvalet kan en opartisk och oberoende uppföljning komma till stånd, skriver signaturen Skolförälder.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du skriva en egen insändare? Mejla till: friaord@gp.se. Vill du svara eller har du synpunkter på en insändare? Använd samma mejladress och ange vilken insändare det gäller.

ANNONS

Göteborgs skolförvaltning har av dess chef tidigare liknats vid ett 'flygplan som byggs om under färd'. För att bygga vidare på analogin kan man då konstatera att efter den uppenbara kraschlandning som skolvalet inneburit, så tillsätts nu en haverikommission för att utröna var felen begåtts och/eller var inkompetensen varit uppenbar.

I ett videoklipp nåddes vi vårdnadshavare nyligen av ett inslag där piloten själv, direktören för grundskoleförvaltningen, tar på sig det totala ansvaret för misslyckandet och med emfas betonar att detta nu har internutretts. Vid en fortsatt analogi med flyget, vore detta att jämföra med ett haveri som enbart utreds av det berörda flygbolaget, eventuellt under medverkan av någon sidoverksamhet inom koncernen.

ANNONS

Peka ut bristerna i klartext, utan en ängslig återhållsamhet.

Nej, med kommunens historia av att utreda sina egna tillkortakommanden, bör skolförvaltningen ge uppdraget åt en instans helt åtskild från kommunen i övrigt. Kanske åt en skolförvaltning inom en annan kommun av jämbördig dignitet eller en organisation helt utanför skoldomänen. Det finns ett flertal oberoende organisationer och företag som har vana från kvalitetsstudier och projektuppföljningar. Denna insats bör kunna ske snabbt, utan att dras i långbänk.

Först med en extern utredare kan en opartisk och oberoende uppföljning komma till stånd! Peka ut bristerna i klartext, utan en ängslig återhållsamhet. Gör sedan om och gör rätt, utan ett fortsatt ställningskrig mellan tjänstemän och politiker.

Skolförälder

ANNONS