Styrets motdrag: Flytta hela Fiskhamnen tillfälligt

Det rödgröna styret i Göteborg och Centerpartiet vill hitta en ny plats dit Fiskhamnen kan flytta för att slippa ständiga översvämningar.
– Man måste ha en tillfällig plats att vara på under tiden som vi skapar en permanent lösning, säger Johannes Hulter (S).

ANNONS
|

Delar av Fiskhamnen sjunker och drabbas av flera översvämningar om året vilket hindrar företag från att bedriva sin verksamhet. Dessutom är lokalerna i dåligt skick.

Det rödgröna styret har en långsiktig plan för området, och vill att upprustningen planeras tillsammans med ett större område längs Södra Älvstranden.

Oppositionen befarar att arbetet kommer att dra ut på tiden och att företag tvingas lämna. Konkret vill de att Fiskhamnens detaljplan, som fastställer vad som får byggas, tas fram redan under 2024.

De styrande partierna vill undvika att ännu ett stort byggprojekt drar ut på tiden på grund av bristande planering.

ANNONS

”Måste säkerställa så att vi inte står utan Fiskhamnen”

För att lösa de akuta problemen vill de rödgröna partierna och Centerpartiet hitta en ersättningsplats för Fiskhamnen.

– Om det blir problem med översvämningar måste man säkerställa så att vi inte står utan Fiskhamnens verksamhet helt plötsligt. Då kommer alla fråga varför vi inte tog fram en ersättningsplats där man tillfälligt kan vara, säger Johannes Hulter (S), ordförande i Stadsbyggnadsnämnden.

Dessutom kommer platsen bli en stor byggarbetsplats under tiden som hela området görs om.

– Då måste man ha en tillfällig plats att vara på under tiden som vi skapar en permanent lösning, säger han.

Fiskhamnen vill vara kvar

Enligt Roger Skymne, styrelseordförande för fiskerikoncernen Västkustfisk, är verksamheterna i Fiskhamnen inte intresserade av att flytta på sig, även om det bara är tillfälligt.

– Var ska vi hamna då? I Backa? Eller uppe i Mölnlycke? Vi vill inte bryta upp det kluster vi har. Vi känner en samhörighet och det är så mycket som bygger på samarbeten, säger han.

De gör bedömningen att verksamheterna kan vara kvar även under byggnationen.

– Eftersom vi äger marken kan vi disponera marken så att vi kan vara kvar. Vi får försöka hjälpas åt. Det finns lokaler runt omkring och vi har mark runt Oscarsleden där det bara är parkeringsyta i dag som vi kan ta i anspråk, säger Roger Skymne.

ANNONS

Kan ni göra den bedömningen även om ni inte vet hur omfattande ombyggnationen kommer att bli?

– Om det inte skulle funka får man ta upp det i en framtida diskussion, säger han.

LÄS MER:Så vill oppositionen rädda Göteborgs fiskhamn från fler översvämningar

LÄS MER:Översvämning i Fiskhamnen i Göteborg

LÄS MER:Kritiken: Fiskhamnen hotas av rödgröna beskedet

LÄS MER:Förslaget: Skrota Wingårdhs räddningsplan för Fiskhamnen

ANNONS