Den olycka där ett tåg kolliderade med en gasbuss i mars i år är nu utredd. Utredningen visar på stora säkerhetsbrister.
Den olycka där ett tåg kolliderade med en gasbuss i mars i år är nu utredd. Utredningen visar på stora säkerhetsbrister. Bild: Jonas Lindstedt

Stora säkerhetsbrister låg bakom tågkollision på Hisingen

Tidigare i våras kolliderade ett tåg med en gasbuss vid en järnvägsövergång på Hisingen. Nu visar Trafikverkets utredningsrapport att ett flertal brister föranlett olyckan.

ANNONS
|

Det var strax efter 07.30-tiden den 8 mars i år som ett tåg kolliderade med en gasbuss vid järnvägsövergången Finlandsvägen på Hisingen, efter att bussen blivit stillastående på spåret.

Sammanstötningen skedde i 95km/h och var så kraftig att bussen gick av på mitten. Trots detta kom ingen person till allvarlig skada i samband med händelsen.

LÄS MER:Tåg krockade med buss på Hisingen

LÄS MER:Krockade gasbussen bärgad utan komplikationer

Orsaken till kollisionen var vid tidpunkten för olyckan okänd.

– Jag har kort sagt inget bra svar just nu på varför det blev som det blev, sade polisens presstalesperson Fredrik Svedemyr då.

Nu har olyckan utretts och utredningsrapporten visar på ett flertal brister i säkerheten.

ANNONS

Den direkta orsaken till olyckan var att bussen fått motorstopp efter att den stannat för väjningsplikt på korsande gata (Lillhagsvägen) efter övergången. Vad motorstoppet beror på är fortfarande inte fastställt.

Vad som däremot är fastställt är att ett flertal brister kring säkerheten för övergången, som gjort att olyckan kunnat ske. Bland annat är fordonsmagasinet, den plats där fordon kan stanna för väjningsplikt efter järnvägsövergången, för kort.

Längden på fordonsmagasinet i den riktning bussen var på väg uppmäts till 10 meter, bussen är ca 18 meter lång. Det har gjort det möjligt för bussen att bli stående med bakpartiet på spåret.

Dessutom är järnvägsövergången utrustad med så kallade halvbommar, vilket innebär att korsande trafik endast blockeras innan järnvägsspåret i färdriktningen. Eftersom bussen hade passerat bommen med hela sin längd kunde bommen indikera för tågföraren att vägskyddet aktiverats, vilket föranlett att tåget kunnat komma så pass nära innan nödbromsning påbörjades.

Utredningen visar att en så kallad helbomsanläggning hade kunnat hindra olyckan eller mildra dess konsekvenser.

LÄS MER:Vittnen såg dramatiska krocken när tåget körde på gasbussen

LÄS MER:Glappande lucka kan ha orsakat krocken mellan tåg och buss

Flertalet övriga brister identifierades

Utöver de brister som anses vara direkt kopplade till olyckan identifierades flertalet övriga säkerhetsrisker vid järnvägskorsningen på Finlandsvägen:

  • Bommar för cykel- och gångväg saknas i riktning mot Finlandsvägen: Vid byggnationen 2017-2018 monterades inte bommar på båda sidor av järnvägsövergången.
  • Kort fordonsmagasin på vänster sida: Även fordonsmagasinet på andra sidan är för kort. Här finns inget utrymme för stillastående fordon som stannar för gång- och cykeltrafik. Oavsett fordon blockeras spåret.
  • Blockerande vägfordon i båda riktningar: Den köbildning som kan uppstå när fordon lämnar företräde för korsande trafik samt de korta fordonsmagasinen, kan hindra fordon från att lämna tågspåret.

Efter olyckan och utredningsrapporten påbörjar nu Trafikkontoret, Göteborgs stad och Trafikverket arbetet med en rad åtgärder för att höja säkerheten. Arbetet kommer genomföras i två faser. Fas 1 under 2021 och fas 2 under 2023.

ANNONS

LÄS MER:Här kör tåget in i gasbussen på Hisingen

ANNONS