Spårvägsnätet måste byggas om – kan inte trafikeras av långa spårvagnar

Resenärerna får inte längre plats på spårvagnarna och därför behöver Västtrafik nya vagnar i ett längre format. Men merparten av Göteborgs spårvagnsnät är felkonstruerat och därför måste först mångmiljonbelopp läggas på bygga om det.
– Jag kan inte tänka mig att de här nya längre vagnarna kommer före 2023, säger Jarl Samuelsson på Västtrafik.

ANNONS
|

Spårvagnstrafiken i Göteborg har stigit ordentligt de senaste åren och hittills i år har resorna ökat med 7,5 procent. Enligt Västtrafiks prognos kommer slutsiffran för i år landa på 138 miljoner resor. Samtidigt konstaterar Västtrafik i sina underlag att många kunder larmar om att det är "mycket trångt ombord på spårvagnarna".

– Resorna har ökat kraftigt, konstaterar Jarl Samuelsson, chef för affärsenheten på Västtrafik.

Verkligheten är som sådan att exempelvis linje 11 mot Bergsjön vid rusningstrafik är så fullastad att det knappt går att kliva på. I praktiken kan det i vissa fall vara så trångt på själva hållplatsen att de väntande resenärerna inte ens får plats.

ANNONS

Sedan en tid tillbaka har Västtrafik i sina interna rapporter pekat ut linje 5 och 11 för att ha nått bristningsgränsen under rusningstid.

– Det är de som vi ser har nått kapacitetstaket, säger Jarl Samuelsson.

En lösning skulle kunna vara att sätta in fler spårvagnar. Men det skulle enligt Västtrafik innebära en fara för resenärerna ur "ett trafiksäkerhetsmässigt perspektiv". Dessutom är det problematiskt att trycka in ännu fler spårvagnar i en stad där alla tycks rasa över framkomligheten.

– Vi ser behovet av att utöka spårvagnsflottan och att det behövs mer kapacitet i de vagnar som rullar. Det behövs längre spårvagnar helt enkelt, säger Jarl Samuelsson.

Nya vagnarna kan beställas i längre format

Nästa år kommer Göteborgs nya spårvagnar, modellen M33, att börja levereras, som är lika långa som dagens vagnar (30 meter). Från och med nästa höst till början av 2022 ska det levereras 38 stycken, och varje vecka ska det trilla in en ny vagn på spårvägens depåer.

Men i upphandlingsavtalet finns en option på längre spårvagnar, med en längd på 45 meter. Tidigare under hösten har Västtrafiks styrelse fattat ett inriktningsbeslut som innebär att bolaget börjar förbereda sig inför ett köp.

Det innebär att Västtrafik måste börja anpassa infrastrukturen för att långa spårvagnar ens ska kunna trafikera spårvägen. Det grundar sig i att spårvagnsnätet är felkonstruerat för långa spårvagnar.

ANNONS

– Ganska många hållplatser klarar inte av 45-metersvagnar, säger Jarl Samuelsson och påpekar samtidigt att de långa spårvagnarna inte får plats i dagens depåer som också måste byggas om.

Spårvagnsnätet måste åtgärdas

På 90-talet hade Göteborg och Mölndal hållplatser som var 45 meter långa, men av någon anledning kortade man ner dem till 30 meter under 00-talet. Och nu måste läggas till åtskilliga miljoner för att anpassa staden efter framtidens spårvagnar.

Riktigt varför hållplatserna skalades ner känner inte Jarl Samuelsson till.

– Det har ju varit möjligt att köra längre vagnar en gång i tiden, men det går inte längre, konstaterar han.

Nu ska frågan om vilka hållplatser, depåer och korsningar som måste byggas om utredas för att sedan hamna på politikernas bord. Åtgärderna ska finansieras genom en gemensam pott för spårvägsinvesteringar på 600 miljoner kronor, som Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen står bakom.

Ännu är inget beslut fattat om att utlösa optionen på 45-meters spårvagnar, men mycket pekar mot att politikerna kommer att göra det.

– Jag kan inte tänka mig att de här nya längre vagnarna kommer före 2023, säger Jarl Samuelsson.

Samtidigt finns möjligheten, att i väntan på ett köp av nya spårvagnarna, sätta på en extra vagn på de allra äldsta spårvagnarna.

ANNONS

– Man kan bygga ut hållplatserna köra med de äldre vagnarna, det finns sådana fördelar också, säger Jarl Samuelsson.

Se videoklippet från när spårvagnen visades upp för allmänheten.

ANNONS