Gruppledaren Jonas Attenius (S)
Gruppledaren Jonas Attenius (S) Bild: Meli Petersson Ellafi

Socialdemokraterna: "Undanta hela Göteborg från ebo-lagen"

Socialdemokraterna i Göteborg vill undanta hela staden – inte bara utsatta områden – från ebo-lagen. Tidigare har Sverigedemokraterna lagt samma förslag. Även Demokraterna är inne på samma linje, men alliansen har inga sådana planer.

ANNONS
|

Ebo-lagen, som kom till under den borgerliga regeringen under första halvan av 1990-talet, ger asylsökande rätt att bosätta sig var de vill med bibehållen ersättning från Migrationsverket. Lagen har genom året kritiserats hårt eftersom den anses öka på segregationen: de asylsökande som utnyttjat lagen har med få undantag bosatt sig i storstädernas förorter med ökad segregation och trångboddhet som följd.

En kompromiss om ebo

Socialdemokraterna har vid flera kongresser, bland annat i Göteborg våren 2017, fattat principbeslut om att lagen ska skrotas, på sikt. I januariavtalet med MP, C och L nådde man fram till en kompromiss som innebär att den som väljer att bosätta sig i ett utsatt område mister sin dagsersättning. Efter det har städer som Malmö och Kristianstad krävt att hela kommunen ska undantas från ebo.

ANNONS

Nu kräver Socialdemokraterna i Göteborg samma sak, något som presenterades på Aftonbladet debatt. Gruppledare Jonas Attenius säger att avsikten är att förbättra integrationen.

– Vi har otroligt stora skillnader i Göteborg. Skillnaderna ökar och vi rår inte på det riktigt. Då behöver vi skapa förutsättningar. Och i det sammanhanget är ebo-lagen kontraproduktiv.

"Öppnar för svarta adresser"

På vilket sätt skulle det vara ett problem om en asylsökande väljer att bosätta sig i ett område i Göteborg som inte är utsatt?

– Man måste se helheten. Vi har en problematik med svartkontrakt och handel med svarta adresser. Om man skulle undanta delar av Göteborg skulle man öppna för en handel med svartadresser, så att folk bor i de utsatta områdena ändå.

Du menar att folk skulle skriva sig på en adress i till exempel Askim, men i själva verket bo i ett utsatt områden?

– Ja, precis.

Överenskommelsen i januariavtalet handlar om utsatta områden, inte hela kommuner, tycker du att den är dålig?

– Jag tycker inte att den är fullödig. Jag förstår intentionen, men man måste också förstå vilka konsekvenser det får för kommunerna.

Alliansen emot utspelet

Demokraternas gruppledare Martin Wannholt håller med Jonas Attenius om att hela Göteborg borde undantas från ebolagstiftningen.

ANNONS

– Sverige saknar en plan för flyktingmottagande och integration, säger han.

Och precis som Jonas Attenius ser han en risk att det skulle öppna för handel med svarta adresser och att asylsökanden skulle bli utnyttjade om bara delar av staden undantas.

Alliansen har däremot inga planer på att ställa sig bakom förslaget.

– Den lagstiftning som finns ger inte de möjligheterna. Jag ser det här som en desperat åtgärd från Socialdemokraternas sida, där man både underkänner sin tidigare politik och regeringens nuvarande politik, säger kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M).

LÄS MER:Kommuner vill runda ebo-lagen

LÄS MER:Asylsökande i utsatta områden kan mista bidrag

ANNONS