Asylsökande i utsatta områden kan mista bidrag

Det ska bli svårare för asylsökande att flytta till utsatta områden. Landskrona och Malmö vill göra hela kommunen till ett sådant område, men i Göteborg väntas istället specifika områden att pekas ut.
– Jag tycker det är bra att vi ser utifrån förutsättningarna i olika områden. I vissa områden har vi stora problem med integration och segregation, säger kommunstyrelseordföranden Axel Josefson (M).

ANNONS
|

Asylsökande ska kunna förlora sitt ekonomiska stöd om de flyttar till ett av kommunen utpekat socialt utsatt område.

Det var i slutet av november 2019 som riksdagen klubbade igenom de nya reglerna gällande eget boende för asylsökande (EBO). Januaripartierna S, MP, C och L, röstade igenom förslaget som ska få fler asylsökande att bosätta sig i områden där möjligheterna till en snabb integration är bättre.

– Tillsammans med anvisningslagen är detta en av de viktigaste åtgärderna för att motverka segregation och skapa ett hållbart mottagande av nyanlända. Inte minst för de kommuner som har tagit allra störst ansvar de senaste åren, och redan befinner sig i en mycket ansträngd situation, sa Rikard Larsson (S), vice ordförande i socialförsäkringsutskottet i ett pressmeddelande.

ANNONS

Bland annat S och M har på riksplanet uttryckt att man bör gå längre och avskaffa EBO-lagen bör i dess nuvarande form.

Det är upp till kommunerna själva att anmäla vilka områden som ska beröras. Landskrona och Malmö vill göra hela kommunerna till undantag för EBO-ersättningen, enligt Helsingborgs Dagblad.

Förändringen innebär att asylsökande som på eget bevåg flyttar efter den första juli inte får dagersättning eller bidrag och gäller inte de som redan bor i ett utsatt område. Men den som sedan flyttar inom samma område, exempelvis på grund av trångboddhet, förlorar också rätten till ersättning.

LÄS MER:M: Avskaffa lagen om eget boende

Göteborg är utpekat

Det är kommuner som har problem med utsatta områden som är berörda av lagändringen. Med på listan finns också Göteborg.

Här finns dock inga planer på att anmäla hela staden som utsatt, det vore att göra det för enkelt för sig, enligt Axel Josefson (M).

– Det beror på att förutsättningarna är väldigt olika i staden. Vi har områden som mycket väl skulle kunna ta emot fler nyanlända och i andra områden är det mycket svårare ur ett integrationsperspektiv, säger Axel Josefson (M).

Han menar att det finns behov att tillämpa lagstiftningen i vissa områden där problemen med segregation och integration är stora.

ANNONS

Stadsledningskontoret är i färd med att ta fram förslag på ett antal områden i Göteborg där nyanlända inte får någon ersättning om de själva ordnar boende här och i slutet av februari väntas det landa hos kommunstyrelsen.

– Jag antar att det säkert är i de områden som polisen pekat ut som särskilt utsatta och kanske några till, säger Axel Josefson.

Vilka områden det blir är alltså inte bestämt, men polisen har pekat ut Bergsjön, Biskopsgården, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet och Tynnered/Grevgården/Opaltorget som särskilt utsatta, Gårdsten som riskområde och Hisings Backa och Rannebergen som utsatta områden.

"Enklare för skolorna"

Axel Josefson ser förändringen som ett sätt att förbättra integrationen i Göteborg.

– Det här är en lagstiftning som har efterfrågats under lång tid från Kommunsverige. Det blir enklare att kunna hantera situationen i skolorna och även på bostadsmarknaden. Jag tycker att det är ett bra verktyg som januariavtalet har gett oss som vi ska försöka tillämpa så bra som möjligt.

Tycker du att något mer behöver göras vad gäller EBO-lagstiftningen?

– Det är bra att vi nu prövar den här lagstiftningen och ser vad den får för effekter. Sedan kan vi diskutera vilka fler åtgärder som kan behövas för integrationsproblematiken är omfattande i en stad som Göteborg och vi behöver fler åtgärder för att komma tillrätta med detta.

ANNONS

LÄS MER:Regeringen inskränker lagen om eget boende

Fakta: EBO-lagen

Lagen om eget boende för asylsökande innebär att asylsökande kan välja att ordna sitt boende på eget hand.

De nya reglerna innebär att asylsökande som väljer att bosätta sig i områden med socioekonomiska utmaningar, inte ska ha rätt till dagersättning eller bidrag.

Det är upp till de kommuner som har problem med utsatta områden att definiera vilka områden som ska beröras.

Lagen trädde i kraft den 1 januari 2020.

ANNONS