Det blir nu stadsledningskontoret i Göteborg som ska besluta om visselblåsarens anmälan ska utredas externt.
Det blir nu stadsledningskontoret i Göteborg som ska besluta om visselblåsarens anmälan ska utredas externt. Bild: Anders Hofgren

Slår larm om sexism och rasism i kommunal förvaltning

Sexuellt ofredande, lukt av alkohol på jobbet och en Facebook-grupp med rasistiska och sexistiska inslag där klienter och kolleger hängts ut. Socialförvaltningen i Nordost utreds i ett omfattande visselblåsarärende.
– Jag känner mig trygg med de åtgärder som vidtagits, säger förvaltningsdirektören Gitte Caous.

ANNONS
|

I anmälan till Göteborgs stads visselblåsarfunktion beskrivs arbetsplatsen vid den aktuella enheten som ”gravt dysfunktionell, full av oegentligheter och med en bristande rättssäkerhet.” En kultur med mobbing, fusk och bristande arbetsmoral där högre chefer teg eller samtyckte till det som pågick.

Anmälaren beskriver också en Facebook-grupp med rasistiska och sexistiska inslag där klienter, kolleger och chefer hängts ut.

Enligt vad GP erfar var den slutna gruppen uppe till diskussion vid ett möte på arbetsplatsen. Där diskuterades olämpligheten med gruppen och de inblandade uppmanades att upphöra med den.

Sexuellt ofredande

Men kritik mot det som pågick vid enheten ska även ha slagits tillbaka och en områdeschef uppges enligt anmälaren ha kommenterat det hela med ”att kvinnor som gnäller har fått för lite kuk.”

ANNONS

LÄS MER:Ny lag ska skydda visselblåsare

Visselblåsaren tar även upp ett polisanmält sexuellt ofredande där en anställd man vid ett tillfälle ska ha stoppat ner handen innanför byxorna på en kvinnlig kollega och att det var mannen som efteråt fick det största stödet av ledningen.

Det påstådda missförhållandena har pågått några år. Göteborgs stad visselblåsarfunktion, placerad vid stadsledningskontoret, har beslutat att anmälan ska undersökas internt för att eventuellt gå vidare med en extern utredning.

Gitte Caous, förvaltningsdirektör i Nordost, vill inte kommentera anklagelser om rasism, sexism och sexuellt ofredande i förvaltningen förrän utredningen är klar.
Gitte Caous, förvaltningsdirektör i Nordost, vill inte kommentera anklagelser om rasism, sexism och sexuellt ofredande i förvaltningen förrän utredningen är klar. Bild: Thomas Johansson

Förvaltningen utreder sig själv

Eftersom chefer och ledning anklagas i anmälan har det interna uppdraget gått till presidiet i socialnämnden som i sin tur delegerat till förvaltningens ledning.

Är det lämpligt att förvaltningen utreder sig själv?

– Det är en aspekt som vi tänkt kring och värderat för att undersökningen ska vara så objektiv som möjligt. Men jag och min kollega som gör undersökningen har inte varit involverade i de olika ärendena och kan se det hela med nya ögon, säger Simon Flodén, kanslichef och controller vid förvaltningen.

LÄS MER:Varning mot visselblåsare utreds som brott

Känner mig trygg

Den 1 juni ska nämndens ordförande Johan Fält (M) ha fått rapporten och senast den 7 juni ska yttrandet finnas hos stadsledningskontoret för bedömning och beslut.

Gitte Caous, förvaltningsdirektör i Nordost, vill inte kommentera anmälan förrän utredningen är klar.

– Men jag känner till den och är trygg med de åtgärder vi vidtagit tidigare och jag känner mig trygg med de åtgärder vid vidtagit nu, säger hon.

ANNONS

LÄS MER:Efter skandalerna – nya anklagelser skakar Göteborgs spårvägar

ANNONS