Sked i trosan ska förhindra tvångsgifte

Efterlängtat av många – fruktat av andra. Under sommarlovet ökar antalet tvångsgiftermål och könsstympningar. Nu mobiliserar kommunen för att hindra att barn förs ut ur landet i sådana syften.
– Det här är saker man oftast håller inom familjen, säger Katarina Idegård, samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck i Göteborg.

ANNONS
|

2014 beräknades minst 100 000 unga, under 25 år, leva under hedersförtryck i Sverige, enligt regeringens dåvarande samordnare för våld i nära relationer, Carin Götblad. Av GP:s omfattande granskning i ämnet framgår att tvångsgifte sker långt ned i åldrarna, ibland före barnen nått tonåren. En överväldigande majoritet av de drabbade är flickor och våld är vanligt förekommande.

LÄS MER: GP AVSLÖJAR: 527 unga offer för hedern

Katarina Idegård, Göteborgs stads nya samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck, tror inte att problematiken har minskat.

– Det finns signaler om att man ser en ökning på vissa håll, men det är svårt att veta om det beror på att kompetensen ökar eller om det handlar om en faktiskt ökning, säger hon.

ANNONS

Att problematiken ökar med sommarlovet runt knuten står däremot klart.

– Risken ökar alltid under de längre skolloven, särskilt sommarlovet. Därav gör vi en mobilisering nu, säger Katarina Idegård.

Katarina Idegård, samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck i Göteborg.
Katarina Idegård, samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck i Göteborg.

Uppmaningen: Stoppa sked i trosan

Bland annat uppmanas unga tjejer som riskerar att föras ut ur landet mot sin vilja, via till exempel en flygplats, att stoppa en sked i trosan.

– Det ger utslag när man passerar säkerhetskontrollen. Då förs man till ett separat rum för kontroll och har möjlighet att, enskilt, berätta för personal om något håller på att ske. Det är en sista möjlighet att kunna larma, säger Katarina Idegård.

Idén lanserades i England för några år sedan – nu tittar Göteborgs stad på om det är något man ska gå ut med bredare.

– Vi har funderat på om och i så fall hur vi ska göra det, men vi är inte där ännu, säger Katarina Idegård.

Kommunen har inlett ett samarbete med Swedavia, som äger Landvetter flygplats, och gränspolisen för att stävja den här typen av resor. Swedavias säkerhetschef på Landvetter, Ann Jacobson, säger att all personal i säkerhetskontrollerna är medvetna om vad en sked i trosan betyder.

– Det här är ett sätt att göra någon uppmärksam på att man förs ut ur landet mot sin vilja. Vårt uppdrag är att vara uppmärksamma på allt som sker i en säkerhetskontroll, säger hon.

ANNONS

På Landvetter har man ännu inte haft några sådana ärenden, enligt säkerhetschefen. Men beredskapen finns.

– När det börjar närma sig skollov så säger vi till personalen att komma ihåg att vara extra uppmärksamma, sådant här kan inträffa, säger Ann Jacobson.

Fler åtgärder

Därutöver så genomför kommunen en rad insatser. Bland annat utbildas stadens personal kring hedersrelaterade frågor och man har även skickat ut ett informationsbrev till alla medarbetare.

På Katarina Idegårds initiativ har man också startat en myndighetsövergripande arbetsgrupp, där polis, skola, socialtjänst, vård och en rad andra aktörer ingår.

– Det handlar om att få till en fungerande samverkan så att vi får en bra kedja mellan de olika verksamheterna, säger hon.

Hennes tips till den som riskerar att giftas bort, könsstympas eller på annat sätt drabbas av hedersrelaterat förtryck är att larma.

– Vänd dig till personal i skolan, prata med din lärare eller någon i elevhälsan. Se till att någon får reda på det, säger Katarina Idegård.

Fakta: Här kan du få hjälp

GAPF: Riksorganisationen GAPF arbetar mot hedersvåld. Vänder sig till både män och kvinnor som på ett eller annat sätt är utsatta för – eller berörda av hedersrelaterat våld. Besök gapf.se

Terrafem: Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. Driver även en juristjour och erbjuder tjejhusboende samt kvinnojour. Besök terrafem.org.

Dina rättigheter: Här finns stödchatten Kärleken är fri för den som utsätts för hedersrelaterat våld eller förtryck. Till exempel om du inte får bestämma över ditt liv och din framtid, inte får älska vem du vill för din familj eller om du är rädd att tvingas gifta dig. Besök dinarattigheter.se.

Ungdomsmottagningen: vänder sig till unga och finns överallt i landet. Besök umo.se.

Bris: Barnrättsorganisation som arbetar för att stärka barnets rättigheter genom att stödja, mobilisera samhället och göra barns röster hörda. Ring, mejla eller chatta med Bris eller prata med andra unga i Forum. Besök bris.se.

Linnamottagningen: Erbjuder rådgivning, stöd och skydd till ungdomar, såväl killar som tjejer, både akut och långsiktigt. Besök: kvinnonet.net

Killfrågor.se: Här kan den som identifierar sig som kille chatta anonymt om man behöver någon som ger råd eller bara lyssnar. Besök killfrågor.se.

ANNONS