Många planer finns det på Heden redan idag, men en ny detaljplan dröjer. Annat anses viktigare under de närmaste åren.
Många planer finns det på Heden redan idag, men en ny detaljplan dröjer. Annat anses viktigare under de närmaste åren.

Planer för Heden dröjer

Processen med att bygga på Heden stannar av. Igen. Detaljplanearbetet skjuts på framtiden – annat ses som mer akut.

ANNONS

Den som inte minns alla turer kring Heden är förlåten. De senaste tio åren har bjudit på en rad förslag, flera arkitektskisser samt ett långt dialogarbete som mynnade ut i ett inriktningsbeslut i december 2015.

Men det hann knappt ens bli protokollfört innan våldsamma protester tvingade politikerna i byggnadsnämnden att backa. Efter ytterligare ett dialogarbete kommer nu besked från stadsbyggnadskontoret: det kommer inte att startas något arbete med en detaljplan under 2017. Och kanske inte heller under 2018.

– Nej, så kan det bli. Men vi hoppas att den kan starta i hygglig närtid, säger Birgitta Lööf, biträdande stadsbyggnadsdirektör.

"Ett otroligt tryck"

Orsaken är helt enkelt att andra projekt går före, när kapaciteten inte räcker till att göra allt. Johannes Hulter (S), förste vice ordförande i byggnadsnämnden tycker att det är rätt prioriterat.

ANNONS

– Det är ett brännhett läge just nu, ett otroligt tryck. Heden är viktig, men vi måste lägga fokus på sådant som måste bli klart snabbt, säger han.

Listan över allt som ska göras de kommande åren är lång – utöver den vanliga bostadsproduktionen är det 7000 extra bostäder inom ramen för Bostad 2021, det är flera stora infrastrukturprojekt – och trycket på alla planerande förvaltningar i kommunen är därefter. Men David Lega, kommunalråd (KD), tycker ändå beskedet är olyckligt och att det är kommunens sätt att organisera arbetet som skapat situationen.

– Stadsbyggnadskontoret har svårt för att få fram planer i allmänhet. Vi måste göra om arbetssättet i grunden och bredda planprocessen. Vi behöver ha fram bostäder och då går det inte att hålla på så här, säger han.

Men just Heden verkar extra svårt?

– Heden är en viktig plats för många, men osäkerheten det skapar när det aldrig händer någonting gör inte saken bättre. Det är klart att vi ska lyssna, men vi måste också våga fatta beslut.

Tvingades backa

Efter en lång process där utvalda arkitektkontor tagit fram underlag och olika intressenter varit med i en dialog fanns ett inriktningsdokument som antogs av politikerna 2015. Det handlade i korta drag om att man ville ge plats åt bostäder på delar av Heden, genom att placera dagens parkeringsplatser under jord. Tanken var att fler skulle få tillgång till platsen samtidigt som utrymmet för idrott bevarades. Men framförallt fotbollsrörelsen var emot förslaget, så istället för att gå vidare med detaljplanearbete backade man ett steg och drog igång en ny dialog under 2016.

ANNONS

På stadsbyggnadskontoret ser man med viss självkritik på det som hände.

– Det var starka intressen som tyckte att de inte fått komma till tals. Vi kan väl se är att vi inte lyckades i vår dialog för att få jobba vidare. Det var kommunikationssvårigheter, säger Birgitta Lööf.

Både hon och Johannes Hulter säger att den senaste dialogen har varit bra och givande och att processen kommit en bit framåt. Men nu stannar alltså arbetet av – och risken finns att dialogen till stor del måste tas om, när planarbetet väl börjar.

– Heden är ju av den karaktären att det säkert kommer att krävas en utökad dialog, om inte annat så inom ramen för detaljplanearbetet. Vi kanske måste prova flera lösningar och diskutera dem med aktörer av olika slag. Det räknar jag med, säger Birgitta Lööf.

När kan det bli byggstart på Heden, som du ser det idag?

– Oj, det är svårt att sia om. Tidigast inom fem till sju år, men då krävs beslutsfattande och mod.

Johannes Hulter (S) väljer att passa på den frågan.

– Det viktiga är inte när det blir. Det viktiga är att det blir bra.

Fakta: Planer för Heden

Planerna på att göra någonting som kan lyfta den gamla exercisheden i centrala Göteborg har funnits så länge någon kan minnas.

I maj 2013 beslutade politikerna i byggnadsnämnden att skynda på processen, som redan då pågått under lång tid. De gav fem arkitektteam i uppdrag att ta fram skisser.

Efter utställning och dialogprocess presenterades ett inriktningsdokument som klubbades av byggnadsnämnden i december 2015.

Protester från i första hand fotbollsrörelsen ledde till att politikerna backade och startade en ny dialogprocess i juni 2016.

På fredagen kom beskedet att arbetet med en detaljplan skjuts på framtiden.

ANNONS