#Metoo ger energi åt nya myndigheten

Tajmingen kunde inte varit bättre. Med #metoo har jämställdhetsdebatten fått ny energi. Något som generaldirektör Lena Ag och den nya myndigheten tänker ta vara på. På fredag invigs Jämställdhetsmyndigheten i Angered.

ANNONS

- Metoo satte fingret på en smärtpunkt och pekar på en större problematik , säger Lena Ag. Det handlar dels om kvinnors kroppsliga integritet, men det är också en maktfråga. Om vilka normer som gäller, vilka som har makten.

Det är tredje dagen på jobbet för Lena Ag och de andra på Jämställdshetsmyndigheten. Allt är nytt. Inte bara själva arbetsuppgifterna. Lokalerna på Angereds torg är nyrenoverade, möblemang och inredning är nyinköpt. Arbetskamraterna är nya för varandra.

"Oemotståndlig utmaning"

Lena Ag säger att det inte var självklart för henne att söka jobbet, men att det är en oemotståndlig utmaning.

- En nyckel till att nå framgång i jämställdhetsarbete är att opinionen och organisationer driver på, säger Lena Ag. Därför är #metoo så extremt viktigt ur en demokratisk synvinkel. Debatten kan leda till att förändringar kan komma till stånd.

ANNONS

- Mycket är kopplat till arbetslivet och jag tror att det kommer att få betydelse för ledarskapet. Det måste bli action så att ledare verkligen gör det de ska och följer de regler som finns.

Sprida kunskap

När regeringen i december presenterade vilka myndighetens första uppdrag skulle bli lyftes frågan om att samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier, med särskilt fokus på barn och unga.

Den andra uppgiften regeringen lyfte fram var att finna, stödja och sprida förebyggande arbetsmetoder för pojkar och unga män som lever i hederskontext.

- Det är jätteviktigt. Hedersförtryck är ett stort samhällsproblem. Det drabbar tusentals unga som begränsas från att leva ut hela sin potential, säger Lena Ag. Det handlar om demokrati och frihet.

Hon säger att hon genom sitt arbete i Kvinna till kvinna är väl medveten om problematiken och håller inte med om att ämnet till vissa delar varit tabubelagt i den svenska debatten.

- Nej, jag delar inte uppfattningen om man inte kunnat prata öppet om hedersförtryck.

Expertmöte om hedersförtryck

Människor från hela landet och med olika kompetenser finns samlade på myndigheten. Bland de anställda finns till exempel Arbresha Rexhepi, som arbetade tidigare på Fryshusets verksamhet mot hedersförtryck. Och Mikael Thörn, som jobbat med nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld.

ANNONS

- Under senhösten kommer vi anordna ett internationellt expertmöte om hedersförtyck för att se vad som gjorts i andra länder och vad av det de gör som fungerar.

För och emot

Det har funnits och finns kritik mot Jämställdhetsmyndigheten från olika håll. Exempelvis har Moderaternas Elisabeth Svantesson har sagt att hon inte tror på idén.

Opinionen kring Jämställdhetsmyndighetens vara eller inte vara har gått upp och ner genom åren, menar Lena Ag. Första förslaget kom redan 2001.

- Jag tror det finns en bred politisk enighet kring jämställdhet, men inte i hur man ska organisera arbetet för frågan. Och jämställdhet är det enda område som varit utan egen myndighet.

Leverans i vår

Hon vill inte spekulera i hur framtidsperspektivet för hennes nya arbetsplats ser ut. Om det blir långvarigt eller ej. Hon vill hellre prata om det som ska göras och om de uppdrag som väntar.

- Jag önskar få myndigheten upp på banan och börja leverera enligt de instruktioner som gäller. Den första leveransen ska lämnas den 30 april i år och det ska vara en rapport om Länsstyrelsernas strategi om jämställdhetsintegrering. Så det börjar ganska så snabbt här, säger hon.

Fakta: Jämställdhetsmyndigheten

Startade den 1 januari 2018, men invigningen sker på fredag den 12 januari

Är placerad i Angered

Generaldirektör är Lena Ag

Anställda: I dagsläget ett 40-tal, varav 70 procent kvinnor och 30 procent män. Om ett år beräknas runt 70 personer jobba här.

Uppdrag: "Främja ett systematiskt sammanhållet och effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken genom arbete med uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd i syfte att att nå de jämställdhetspolitisk målen."

ANNONS