Jobbar med svåraste fallen inom socialtjänsten – kan läggas ned

Teamet som arbetar med några av de svåraste fallen inom socialtjänsten kan läggas ned i sin nuvarande form. Medarbetare varnar för att barn kan fara mycket illa.
– Norra Hisingen som stadsdel kommer gå plus i år. Det här är en idiotbesparing som är kortsiktig och inte ger något, säger Mikael Wallgren (V).

ANNONS
|

Nästa år väntas stadens ekonomi se sämre ut och nu förbereder sig området för bistånd och service på Norra Hisingen på effektiviseringar. Området behöver spara runt 9,4 miljoner, enligt områdeschefen Alexis Ljungkvist.

– I budgetförutsättningarna slås fast att staden står inför betydande utmaningar, verksamhetsmässigt som ekonomiskt därför har stadsdelen påbörjat ett arbetet med att ta fram förslag inför budget 2020, skriver han i ett mejl till GP.

Eftersom man redan har sparat genom att skärpa myndighetsbesluten, tittar man nu på hur personalkostnaderna kan minska.

Den absolut största besparingen, på 6,4 miljoner kronor, och elva tjänster, föreslås göras på resursteamet.

ANNONS

I resursteamet jobbar familjeterapeuter och familjebehandlare. Det kan handla om samtal med ungdomar i riskzonen, eller familjer som krisar där föräldrarna behöver stöd så att man slipper ta till tvångsåtgärder som att omhänderta barnen och köpa dyra platser på familjehem och ungdomshem.

– Vi tycker att man sparar in väldigt kortsiktigt när man sparar på det förebyggande arbetet, säger Magnus Lagström, kommunombud på Akademikerförbundet SSR.

Han påpekar att även socialtjänstlagen pekar mot att socialtjänsten måste arbeta förebyggande för att undvika dyr köpt vård och att polisen efterfrågar förbyggande insatser, eftersom de inte kan lösa gängvåld enbart polisiärt.

– Det har varit en stolthet inom socialtjänsten att kunna förebygga och slippa tvångsåtgärder, men vi är rädda att det håller på att vända, säger han.

Färre ärenden

Medarbetare på resursteamet skriver i en skrivelse att det är orimligt att tro att de fåtal familjebehandlare som blir kvar kan hantera samma mängd ärenden. De menar att ärendena är tyngre nu än tidigare.

"Resursteamet är övertygade om att de föreslagna nedskärningarna kommer att medföra att många barn och ungdomar i stadsdelen som är i behov av samhällets insatser inte kommer få sina behov tillgodosedda och riskerar att fara mycket illa."

Enligt områdeschefen Alexis Ljungkvist minskar dock antalet ärenden hos resursteamet och barn- och familjeenheten samtidigt som en omorganisation kan öka effektiviteten.

ANNONS

Han har förståelse för personalens oro.

– Staden och stadsdelen står som sagt inför stora utmaningar, därför är det också viktigt att vi kan anpassa oss till de nya förutsättningarna.

Han påpekar att mycket av det förebyggande arbetet finns kvar, som fältassistenter och förebyggande socionomer. Han påpekar att en riskanalys kommer att göras innan politikerna får förslaget på sitt bord.

LÄS MER:Norra Hisingen i fortsatt ekonomisk kris

LÄS MER:Fackförbunden dömer ut stadsdelens sparkrav

"Idiotbesparing"

Enligt stadsdelsnämndens andre vice ordförande Mikael Wallgren (V) har resursteamets arbete inneburit att förvaltningen inte har behövt köpa öppenvård för barn och unga i år.

– De drar ned på föräldrastöd, som jobbar med föräldrar som har problem att hantera sina barn eller sig själva. Försvagar man det arbetet är det rätt tydligt att det blir dyrare i andra änden.

Han menar att verksamheten sparar för att förbereda sig inför en mindre generös budget nästa år.

– Det handlar om att de räknar med den borgerliga budgeten och att den nya budgeten inte kommer att ge Norra Hisingen de resurser de behöver, säger han.

Jens Adamik (L), ordförande i Norra Hisingens SDN, säger att förslaget i slutändan kan bli annorlunda. Han håller inte med om att besparingarna beror på Alliansens framtida budget, utan att förvaltningen jobbar utifrån SKL:s budgetramar och konjunkturläget.

ANNONS

Stadsdelen har haft svårt att få budgeten att gå ihop i flera år, men nu ser läget ut att ha vänt och man väntas gå plus i år.

– Även om vi går bra just nu är det viktigt att kontinuerligt effektivisera, och se hur vi kan utveckla arbetet på bästa sätt. Vi har inte kniven mot strupen, utan vi kan jobba strategiskt, säger Jens Adamik.

Han säger att man tittar närmare på resursteamet eftersom teamets ärenden är färre och att det redan idag finns tjänster på enheten som inte har tillsatts på grund av ett vikande underlag.

I november tar nämnden beslut om det slutgiltiga förslaget.

LÄS MER:Krisande trenden vänd för stadsdelen Norra Hisingen

ANNONS