Gasklockan rivs nerifrån och upp

Nu försvinner ett av Göteborgs mest kända landmärken när Gasklockan i Gullbergsvass börjar demonteras bit för bit. – Vi kommer att skära ned klockan i bitar nerifrån, alltså börja i botten, säger Kim Dahl, projektledare för rivningen.

ANNONS
|

17 år efter att Göteborg Energi först lämnade in ansökan om att få riva den 81 meter höga Gasklockan börjar nu arbetet med att ta ner den. Ett arbete som beräknas ta hela hösten och vara klart först till årsskiftet.

– Vi kommer att etablera oss på området denna vecka för att sedan starta själva rivningsarbetet nästa vecka. Vi kommer att skära ned klockan i bitar nerifrån, alltså börja i botten. Mer än så vill jag inte säga, säger Kim Dahl på företaget Delete som genomför demonteringen.

LÄS MER: Ljudet av Gasklockan finns kvar

När Gasklockan, som var i drift mellan 1933 och 1993, stängdes undersökte Göteborg Energi olika förslag för vad man skulle kunna använda den till, men inget av dem kunde genomföras.

ANNONS

– Vi tittade på många olika områden för Gasklockan, men vi kunde inte se att något av de alternativ vi granskade var ekonomiskt lönsamt och därmed fanns det inga finansiärer som var villiga att satsa pengar, säger Peter Trygg, projektansvarig på Göteborg Energi.

I stället har Gasklockan stått tom och öde på eftertraktad tomtmark och dessutom kostat Göteborg Energi stora pengar i underhåll.

2012 lämnade man in en aktualisering av rivningslovsansökan från 1999 som sedan stöttes och blöttes i politiska instanser, fördröjdes av överklagande och försenades av häckande pilgrimsfalkar. Men nu är allt klart för att ta bort den.

– Nu överlämnar vi fastigheten till entreprenören och då kommer de att börja transportera dit den utrustning de behöver för rivningsarbetet, säger Peter Trygg.

LÄS MER: Gasklockan skulle målas om som en Coca Cola-burk

Enligt Peter Trygg kommer det inte att bli några störningar i området i samband med rivningsarbetena:

– Vi gör bedömningen att det inte kommer att påverka trafiken. Det finns tillräckligt med plats där, säger han.

Kim Dahl tillägger:

– Vi kommer att arbeta med en ljudlös arbetsmetod och vi kommer inte spärra av något område utanför själva tomten, säger han.

När Gasklockan plockas ner kommer delarna att behandlas genom att farligt avfall avlägsnas och rent material transporteras vidare och smälts ner för återanvändning. Betong kommer att återanvändas som konstruktionsmaterial och exempelvis trä kommer att energiåtervinnas.

ANNONS

– Det finns en miljöinventering upprättad som vi kommer följa till punkt och pricka, och vi håller alltid utkik efter eventuella tillkommande kontamineringar, säger Kim Dahl.

Efter rivningen kommer den 20000 kvadratmeter stora tomten att disponeras dels av Trafikverket som behöver plats i samband med byggandet vid Falutorget och Mårten­ Krakowgatan,dels av Västtrafik som behöver en uppställningsplats för sina bussar.

– Så fort det färdigt och vi har sett över eventuella saneringsbehov kommer vi att upplåta marken till dem, säger Peter Trygg.

Och pilgrimsfalkarna – de har fått nya häckningsplatser som de kan söka sig till.

– Vi har byggt två alternativa boplatser för dem. En på Rosenlundsverkets tak och en på Sävenäsverkets tak, säger Peter Trygg.

Klockan är slagen. Den 81 meter höga Gasklockan kommer skäras ner bit för bit. Nedmonteringen påbörjas i nästa vecka.

Fakta: Gasklockan

  1. Gasbehållaren i Gasklockan är av torrgastyp, den har formen av en 20-hörning med en inre diameter på 44,75 meter och är 81 meter hög.
  2. Klockan rymde 100 000 kubikmeter gas och hörde till gasverket i Gullbergsvass som på sin tid var det största i Sverige.

Källa: Göteborg Energi

ANNONS