Front advokater får inget skadestånd av kommunen, slår tingsrätten fast.
Front advokater får inget skadestånd av kommunen, slår tingsrätten fast. Bild: Jenny Ingemarsson

Front förlorade mot kommunen

Advokatbyrån Front vann inte gehör hos tingsrätten för sin skadeståndstalan mot kommunen.
– Det känns som att det blev rättvist, säger inköp- och upphandlingsnämndens ordförande Eva Ternegren (MP).

ANNONS
|

Advokatbyrån hade stämt Göteborgs kommun på 54 miljoner kronor – pengar som advokatbyrån anser sig ha rätt till men som gått till andra advokatbyråer innan Front stoppades.

Kommunen har haft ett motkrav på 5,4 miljoner kronor mot advokatbyrån.

Tingsrättens utslag är att Front inte har rätt till skadestånd av kommunen. Samtidigt har inte heller kommunen rätt till skadestånd från Front.

Därmed kan båda parter betraktas som förlorande, och får betala rättegångskostnader till motparten.

Front ska betala 8,2 miljoner till kommunen, och kommunen 5,3 miljoner till Front.

Front grundade sin begäran om skadestånd på att byrån, innan den stoppades på grund av oegentligheter, i upphandlingen placerats som förstahandsalternativet inom de flesta juridiska områdena. Trots detta gick beställningar till andra advokatbyråer.

ANNONS

Av beloppet som Front begärde ansågs 16,7 miljoner kronor felaktigt ha gått till nämnder och förvaltningar inom Göteborg, resten till kommunala bolag eller avsett beställningar i kranskommuner.

”Rätt så förväntat”

Enligt tingsrätten har Front inte presenterat någon utredning som ger tillräckligt stöd för att dessa beställningar gjorts under den tid då ramavtalen gällde, eller skett i strid med dem. Tingsrätten har också prövat om Göteborg har haft något ansvar för de beställningar mot ramavtalet som andra kommuner, bolag och kommunalförbund har gjort. Där konstaterar rätten att det inte är rimligt att Göteborg ska behöva stå till svars.

”Om ett sådant förfarande skulle innebära att den upphandlande myndigheten vid varje tillfälle ett samordnat ramavtal tecknas skulle riskera att ådra sig ett ansvar för andra rättssubjekts avtalsbrott skulle rimligen ingen upphandlande myndighet vilja upphandla avtal å andra entiteters vägnar”, skriver tingsrätten i domen.

Inköp- och upphandlingsnämndens ordförande Eva Ternegren (MP) var lättad men inte överraskad, även om hon inte hunnit gå igenom domen i detalj.

– Ärligt talat så var det rätt så förväntat, tycker jag. Vi hade gott på fötterna. Men jag är väldigt lättad och glad att det gick så som vi hoppades och att vi slipper de här skadeståndskraven. Det känns som att det blev rättvist. Det har varit en lång process så skönt att den är avslutad i det här avseendet, säger hon.

ANNONS

Front ser sig som rentvådda

GP har sökt Front för kommentar till domen, varpå advokatbyrån skickade ett pressmeddelande. I det konstaterar byrån helt kort att ”domen inte gick advokatbyråns väg” vad gäller stämningen mot kommunen, och att den nu ska fundera på om domen ska överklagas.

Desto mer skriver Front om att kommunen inte fick något skadestånd, vilket enligt byrån visar att kommunens ”grundlösa anklagelser” varit obefogade.

Enligt domen uppfyller tidredovisningen för Fronts dåvarande vd Roland Adrell ”inte ens lågt ställda krav på hur en advokat ska redovisa sin tid och sitt arbete”, men att det inte finns tillräcklig utredning för att slå fast att överdebitering förekommit i de konkreta fall som kommunen hänvisat till.

Henrik Karlsson, chef för Inköps- och upphandlingsförvaltningen, hade förväntat sig att tingsrätten skulle avslå Fronts skadeståndskrav, men är besviken att kommunen inte fick ersättning för feldebiteringar.

– Det hela kokar ned till att det är svårt att få ersättning för konstaterade fel i fakturor när vi väl godkänt och betalat dem. Där behöver vi bli betydligt mer aktiva när vi granskar våra leverantörer, säger Henrik Karlsson. Nu har vi några veckor på oss att fundera på ett överklagande.

LÄS MER:Front Advokater ansöker om rekonstruktion

LÄS MER:Nu avgörs om advokatbyrån Front ska få 50 miljoner kronor

ANNONS