Fransman vinner Göteborgspris för arbetet mot matsvinn – Sverige ligger efter

Fransmannen Arash Derambarsh vinner Göteborgspriset för hållbar utveckling för arbetet med en lagstiftning mot matsvinn – i hemlandet Frankrike. Men i Sverige ser inte en motsvarande lagstiftning ut att vara på gång.

ANNONS
|

Sedan millennieskiftet har Win win Gothenburg sustainability award – Göteborgspriset för hållbar utveckling – delats ut till personer och organisationer som gjort betydande insatser i hållbarhetsfrågor runtom i världen. Och årets pris, som bland annat Göteborgs stad och Västra Götalands hjälper till att finansiera, är 39-årige fransmannen Arash Derambarsh.

Juryn konstaterar att det bland FN:s globala mål för 2030 ingår att halvera matsvinnet i världen – längst hela livsmedelskedjan. Det handlar om att skapa ”en cirkulär livsmedelsförsörjning”.

Det fransmannen, som är domare och politiker, har gjort är att engagera sig i matsvinnsfrågan. Han samlade in 21 000 namnunderskrifter för ett lagförslag om ett förbud för livsmedelsbutiker och restauranger att slänga mat. I februari 2016 röstades hans förslag igenom. I stället för att hamna i soporna får välgörenhetsorganisationer maten som hjälper hemlösa och utsatta människor.

ANNONS

Viktigt föredöme

– Arash Derambarsh och hans arbete är ett utmärkt exempel på att vi alla kan påverka på en högre nivå än den individuella. Hans fokus ligger på att förändra attityder och lyfta frågan om onödigt matsvinn till en samhällelig juridisk nivå, säger Emma Dalväg, juryordförande Win win Gothenburg sustainability award, i ett uttalande.

– Den franska lagen tillåter inte längre det enorma resursslöseri som en icke-cirkulär livsmedelsförsörjning innebär, och där är Arash Derambarsh en nyckelfigur och ett föredöme.

Hjälper utsatta

Arash Derambarsh kommenterar utmärkelsen med följande:

– Det är en stor ära för mig att motta den här utmärkelsen, men jag som person är egentligen oviktig i sammanhanget. Det viktiga är lagen mot matsvinn och att den kommer till nytta för dem som bör gynnas av den: människor som lever i ekonomisk utsatthet, hemlöshet och utan socialt skyddsnät, säger Arash Derambarsh.

– Jag uppmanar både EU och enskilda länder att införa liknande lagar som den vi nu har i Frankrike.

I Sverige finns inte en dylik lagstiftning ännu, konstaterar Nathalie Bödtker-Lund på Win win Gothenburg sustainability award.

– Nej, den finns inte i Sverige. Men i Norge har man lagstiftning på gång.

Handlingsplan i stället

Till TT säger landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) att regeringen tittar på hur andra länder gör och hänvisar till en handlingsplan för att minska matsvinnet.

ANNONS

– Det är ju också ett ganska framgångsrikt svenskt angreppssätt på många frågor, att vi i första hand har valt att hitta samverkansmodeller tillsammans med näringen, säger Jennie Nilsson.

Pristagaren Arash Derambarsh håller dock inte med om att en lagstiftning inte skulle behövas.

– Jag har hört argumenten från länder som Sverige, där man sagt att en lag inte behövs. Men det stämmer inte, säger han till TT.

– Jag vill inte att man lagstiftar om allting. Men väldigt få affärer gör det ju frivilligt, så jag tror att en lag är det enda sättet.

Fick ingen finansiering

Från Miljöpartiet i Göteborgs sida påpekar kommunalrådet Karin Pleijel att den styrande majoriteten i mars röstade emot ett förslag kring att fortsätta ett antal projekt kring välfärd och miljö där man ville permanenta ett projekt man drivit för att minska matsvinnet i Göteborgs stad. MP och V röstade för.

– Det är glädjande att vi har en pristagare som är en inspiratör för att få ned matsvinnet i världen, men vi är besvikna på att Alliansen inte ser att man kan göra samma sak på hemmaplan. Det här är en lose-lose-situation – man förlorar pengar på att slänga mat och man ökar klimatavtrycket.

Kommunstyrelsens ordförande, Axel Josefson (M), har en annan syn.

ANNONS

– De erfarenheter och kunskaper som drevs i projektet har sedan arbetats in i den dagliga verksamheten, därför såg vi ingen anledning att fortsätta med det.

Priset delas ut på Göteborgsoperan i höst, den 31 oktober.

ANNONS