Med fyra månader kvar till 2021 är Jubileumsparken i Frihamnen ännu inte den mötesplats präglad av biologisk mångfald som omfamnar vattnet som visionen föreskriver.
Med fyra månader kvar till 2021 är Jubileumsparken i Frihamnen ännu inte den mötesplats präglad av biologisk mångfald som omfamnar vattnet som visionen föreskriver. Bild: Thomas Johansson och Jonas Lindstedt

Förslaget: flytta Göteborgs jubileumsår till 2023

Försenade jubileumsprojekt och en pandemi som gör att 400-årsfirandet kanske inte blir den fest det var tänkt. Nu lyfts förslaget att flytta fram hela jubileet till 2023.
– Det viktiga är att vi får ett bra firande, säger Jonas Ransgård (M), ordförande för Göteborg & Co.

ANNONS
|

Göteborg & Co har sedan 2009 jobbat med uppdraget att planera och samordna stadens 400-årsjubileum 2021. Arbetet har inte löpt helt smärtfritt. Mycket av det som var tänkt att stå klart till jubileumsåret har skjutits på framtiden eller lagts på is – och sedan i våras har planeringsarbetet försvårats ytterligare, på grund av coronapandemin.

Under onsdagen lade Göteborg & Co:s styrelse fram tre alternativ för kommunstyrelsens arbetsutskott, som med anledning av frågans vikt var utökat så att alla gruppledare var närvarande.

Vill ha större budget

• Att genomföra allt som planerat, med oförändrad budget. Här flaggar man för att det är ovisst om alla gäster kan och vill delta, på grund av pandemin.

ANNONS

• Att genomföra allt som går utifrån att 50 personersgränsen kvarstår eller höjs till 500 personer. Alternativet bygger på en minskad budget och medför att folkfesten uteblir. Det blir alltså ett symboliskt firande snarare än en folkfest.

• Att flytta jubileet två år till 2023. I det här alternativet vill Göteborg & Co se en utökad budget, om 25 miljoner kronor. De fördelar man ser med alternativet är att det ger högre nytta och värde.

”Ett bra firande viktigast”

Göteborg & Co förordar inget av alternativen, utan överlåter det till kommunstyrelsen och i slutändan kommunfullmäktige är ta ställning. Jonas Ransgård (M), ordförande i Göteborg & Co vill inte säga vilket alternativ han personligen lutar mest åt, utan säger att det finns för- och nackdelar med alla alternativ.

– Det viktiga är att vi får ett bra firande, säger han.

Nu väntar överläggningar mellan partierna för att hitta en väg framåt. Senast i september måste kommunfullmäktige fatta beslut, om man vill byta spår.

– Vi har inte satt ned foten än. Alla är överens om att vi måste få till ett bra jubileum, och det finns många aspekter som vi behöver ta hänsyn till, säger kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M).

Axel Josefson (M) kommunstyrelsens ordförande.
Axel Josefson (M) kommunstyrelsens ordförande. Bild: Anders Ylander

Vad talar för respektive emot att skjuta på det?

ANNONS

– Det som talar för 2021 är att det finns en förväntan bland göteborgarna att vi ska ha ett jubileum. Samtidigt behöver vi kunna genomföra det på ett bra sätt, och just nu lever vi under den här 50-personers begränsningen. Vi får heller inte fastna i ett läge där vi stänger ned. Ett jubileum skulle kunna vara ett sätt att hjälpa staden att komma igång. Det är också en del i det här.

Daniel Bernmar, kommunalråd (V), bedömer efter mötet att det finns ett stort stöd i kommunstyrelsen för att flytta fram firandet till 2023.

– Det viktiga är att det blir en folkfest, där göteborgarna kan delta. Om det blir 2021 eller 2023 är ovidkommande. Om det är svårt att ordna en folkfest 2021, så är det bättre att skjuta på det till 2023, säger han.

Vill inte skjuta till mer pengar

Däremot reagerade han och andra kommunalråd på att det inte fanns ett fjärde alternativ, som bygger på att man skjuter fram firandet till 2023 – men gör det inom befintlig budget.

– Det är inte särskilt ekonomiskt sinnat att lägga stora pengar på ett firande när läget är som det är. Vi har en pandemi och en tuff ekonomisk situation, säger Daniel Bernmar.

ANNONS

Martin Wannholt (D) är inne på samma spår.

– Det verkar finnas ett stöd för att skjuta på firandet till 2023, men vi är många som markerat att det inte blir mer pengar, säger han.

Sverigedemokraternas kommunalråd Jörgen Fogelklou ser det som självklart att ha någon typ av firande 2021, för högtidlighålla att det var 400 år sedan staden grundades. Men om det inte går att ha ett större under 2021 är han öppen för att flytta delar av firandet.

– Men vi kan inte skjuta till mer pengar. Jag ser hellre att det blir billigare, säger han.

Näringslivet orkar inte

Det är bland annat signaler från näringslivet som gjort att Göteborg & Co öppnar för att skjuta på jubileet. Bland annat skickade besöksnäringens paraplyorganisation Visita nyligen ett brev till det kommunala bolaget där man ställde frågan om det verkligen går att genomföra jubileet på ett bra sätt.

Även andra delar av näringslivet har signalerat att de inte klarar av den ansträngning som firandet skulle innebära efter en vår och sommar präglad av coronapandemin.

Kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson tycker också att näringslivets röst är viktig i sammanhanget.

– Vi gör inte det här själva. Vi måste känna av vad göteborgarna, näringslivet och andra aktörer tycker innan vi fattar ett beslut.

ANNONS
ANNONS