Klas Forsberg, avdelningschef vid Göteborgs stads avdelning för mänskliga rättigheter.
Klas Forsberg, avdelningschef vid Göteborgs stads avdelning för mänskliga rättigheter. Bild: Henrik Dahlberg/Boris Roessler/TT

Filmvisning och samtal ställs in efter kritiken

En planerad filmvisning av Burka Songs 2.0 med efterföljande samtal har fått hård kritik för att vara ensidig. Nu ställer Göteborgs stad in arrangemanget.
– Vi ser att vi skulle ha tänkt till ordentligare, säger Klas Forsberg, mänskliga rättigheter-chef vid Göteborgs stad.

ANNONS
|

Göteborgs stad ställer in den planerade visningen av filmen Burka Songs 2.0. Filmen skulle ha visats på Blå stället den 14 mars och följts av ett panelsamtal.

Men arrangemanget har skapat debatt och bland annat har det kritiserats för att vara ensidigt.

En av dem som har riktat stark kritik mot arrangemanget är Liberalernas riksdagsledamot Robert Hannah. Han menar att de som skulle ingå i panelen inte ska få stå oemotsagda.

– Burkan är den yttersta symbolen för kvinnoförtryck. Då bjuder staden in till ett evenemang som en del av sin satsning på mänskliga rättigheter där man glorifierar burkan. Man har rätt att ha på sig burka, men jag tycker inte att staden ska betala propaganda för det.

ANNONS

Håller inte med om kritiken

Filmens regissör Hanna Högstedt håller dock inte med om kritiken.

– Det handlar inte om att glorifiera eller propagera för något. Grunden till filmen handlade om att problematisera att staten, i det här fallet den franska, går in och förbjuder medborgarna att bära vissa plagg. Robert Hannah verkar ju vara av uppfattningen att staten inte bör göra det, säger hon.

Hon säger att hon tycker att det är synd att Göteborgs stad ”böjer sig för kritik som bygger på felaktiga uppgifter”.

– Filmen och samtalen efteråt handlar om tolkningsföreträde, vem som kan tala för vem och vem som anses trovärdig eller inte. Där har vi ett fördjupande samtal mellan Fatima Doubakil och mig om frågor kring rasistiska strukturer, vithetsprivilegier och islamofobi, så det blir helt felriktat att komma och kräva att en motståndare till slöjan ska bjudas in. Att arrangemanget ställs in på grund av högröstade kritiker som inte har sett filmen belyser snarare de strukturer som vi pratar om, vem som blir lyssnad till, säger Hanna Högstedt.

"Finns viss fog för kritiken"

Klas Forsberg, chef vid Göteborgs stads avdelning för mänskliga rättigheter, säger att staden har tagit åt sig av kritiken och har därför valt att ställa in arrangemanget.

– Vi har tittat på det och då tycker vi att det finns viss fog för den kritik som säger att de frågor som filmen lyfter fram inte blir tillräckligt allsidigt belysta. Då väljer vi att ställa in och för ett samtal om att ha ett senare arrangemang då vi har möjlighet till en bredare dialog med fler perspektiv representerade, säger han.

ANNONS

Filmen utgår från att Frankrike 2011 införde förbud mot plagg som täcker en persons ansikte, som till exempel burka och niqab, på offentliga platser. Det efterföljande samtalet skulle handla om vita privilegier, slöjan och Filmsverige i dag, enligt presentationen.

Enligt Klas Forsberg har staden fått ta emot kritik från flera håll över upplägget.

– Det handlar om det här, som bland annat er ledarsida lyft fram, att man borde ha ett bredare perspektiv på frågeställningarna. Vi ser att vi skulle ha tänkt till ordentligare. Vi är måna om att ha med många perspektiv så att det blir allsidigt belyst.

LÄS MER: Sonesson: Burkans kritiker måste också bjudas in

Är inte det här frågor ni borde ha tänkt på från början?

– Jo, det är det. Vi tittar självklart över våra rutiner så att det inte ska bli såhär.

Ser över rutiner

Den planerade filmvisningen var en del av Göteborgs stads satsning inför Euro pride. Inför festivalen anordnar staden publika arrangemang och "kompetenshöjande insatser" utifrån de olika diskrimineringsgrunderna.

Enligt Robert Hannah (L) har det varit otydligt att det är staden och inte Euro pride som står bakom eventet.

– Göteborg stad har bjudit in till det här eventet och fått det att se ut som ett event som Euro pride står bakom. Att glorifiera burkan har inget med pride att göra. Jag blir förbannad över att Göteborg stad, som gör misstaget att bjuda in till det här, också drar ner Euro pride i fördärvet, fast de inte har något med det att göra, säger han.

ANNONS

Klas Forsberg håller med om att informationen har varit otydligt och är därför tydlig med att poängtera att det är staden som står bakom filmvisningen.

– Vi har varit i kontakt med Euro pride och ska se till att det blir tydligare så att människor inte sammankopplar de här sakerna, säger Klas Forsberg.

Göteborgs stad ser nu över om det går att genomföra filmvisningen vid ett senare tillfälle. Då med fler personer i panelen.

– Vi ser över om det är möjligt. Men vi vet inte om de (bakom filmen och den tänkta panelen) vill, säger Klas Forsberg.

ANNONS