Andelen sjätteklassare som gick ut med godkända betyg vid Göteborgs kommunala skolor minskar.
Andelen sjätteklassare som gick ut med godkända betyg vid Göteborgs kommunala skolor minskar.

Elevernas kunskapskurvor kartläggs

Andelen sjätteklassare som gick ut med godkända betyg vid Göteborgs kommunala skolor minskar. Vilka elever som höjer eller sänker sina resultat ska nu kartläggas. Nästa steg är att undersöka varför.

ANNONS
|

Jonas Österberg, är planeringsledare vid stadsledningskontoret i Göteborg och ansvarig för kartläggningen. I samband med budgeten för 2017 fattade politikerna beslut att Göteborgs stad skulle kartlägga varje elevs skoltutveckling över tid. Syftet är att hitta verktyg för att hjälpa alla elever att nå sin fulla potential, oavsett på vilken kunskapsnivå de befinner sig på.

– Alla skolor är skyldiga att stödja varje elev på individuell basis till att utvecklas så långt som möjligt. För att bedöma hur väl skolor lyckas stödja eleverna är det centralt att följa varje elevs utveckling över tid och då räcker det inte att bara mäta elevernas resultat vid enstaka tillfällen. säger Jonas Österberg.

ANNONS

Jämförde betyg i nationella

Han och hans kollegor har identifierat tre mätpunkter och sammanställning av statistiken pågår. En del omfattar alla kommunens elever som gick i årskurs 3 år 2013, vilket motsvarar 3 000 barn. Tjänstemännen har jämfört hur väl de lyckades på nationella prov i svenska och matematik i 3:an och sedan undersökt hur det gick för varje elev på motsvarande prov i årskurs 6. Vidare har de under samma period jämfört betygen för alla elever i årskurs 6 med vilka betyg respektive elev fick i årskurs 9.

– Då kan man se hur väl skolan har lyckats med de elever som inte nått målen i årskurs 6 och även se hur väl skolan lyckades sporra de elever som hade godkända betyg att nå ännu högre resultat, säger han.

Vidare har samtliga lärare vid de kommunala grundskolorna fått i uppdrag att vårterminen 2017 testa och dokumentera ettornas läs- och skrivkunskaper.

LÄS MER: Nytt förslag ska höja nyanländas betyg

– Forskningen säger att det är mest verkningsfullt att sätta in åtgärder tidigt och då har vi bestämt att vi ska använda oss av ett bedömningstest från Skolverket. Det ger oss ytterligare en mätpunkt och när vi väl har fått in allt material så har vi ett system där vi kan följa eleverna från årskurs 1 till 3, 6 och 9, säger han.

ANNONS

Återkoppla till stadsdelarna

Sammanställningen väntas vara klar efter sommaren och presenteras på kommunnivå. Nästa steg är att återkoppla till respektive stadsdel och skola.

– Det är vår ambition att det ska analyseras och jobbas med lokalt så att skolorna kan utveckla sin undervisning för att få med sig alla elever. Kvalitetsarbetet sker bäst där resultaten produceras, säger han.

ANNONS