Efter hotet mot nya stadsdelen – vill införa miljözoner i Göteborg

Stora stadsbyggnadssatsningar hotas av giftig luft i centrala Göteborg. Därför vill Miljöpartiet införa miljözoner, eller åtminstone utreda dem.
– Vi kan inte offra våra barns hälsa på grund av dålig luft, säger kommunalrådet Karin Pleijel (MP).

ANNONS
|

Som GP tidigare skrivit hotas flera stadsutvecklingsprojekt i centrala Göteborg av giftig luft som uppstår till följd av trafiken på E45. Det handlar bland annat om den nya stadsdelen som ska byggas på Götaleden samt om Nordstans utbyggnad på norra sidan mot älven.

Flera utredningar visar nu på att luftkvaliteten är för usel, alltså att den inte lever upp till de så kallade miljökvalitetsnormerna, som är ett lagstadgat krav.

LÄS MER:Giftig luft hotar bygget av ny stadsdel på Götaleden

Från stadsbyggnadskontorets sida uppger tjänstemännen att det kan krävas politiska beslut utanför detaljplanearbetet för att lösa problemen.

– Det kan exempelvis vara skarpa beslut om vilken fordonsflotta vi ska ha, eller vilka trafikflöden som ska åka genom planområdet, säger Anna Samuelsson, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

ANNONS

I Göteborg leder den dåliga luften uppskattningsvis till omkring 300 dödsfall per år, enligt en rapport från Västra Götalandsregionen. De skadliga partiklarna som skapas till följd av stadstrafik kan leda till cancer, lung-, hjärt- och kärlsjukdomar och tidiga dödsfall.

Vill införa miljözoner

Sedan flera år har Göteborgs stad något som kallas för miljözon klass 1, vilket en större ring omkring de centrala stadsdelarna. Från och med januari 2020 har kommuner möjlighet att införa ännu striktare miljözoner.

Sedan flera år har Göteborgs stad något som kallas för miljözon klass 1, vilket är en större ring omkring de centrala stadsdelarna.
Sedan flera år har Göteborgs stad något som kallas för miljözon klass 1, vilket är en större ring omkring de centrala stadsdelarna. Bild: Göteborgs stad

Miljöpartiet i Göteborg har lagt ett förslag om att trafikkontoret så fort som möjligt ska göra om dagens miljözon till ett område som även skärper kraven för vissa personalbilar, lätta bussar och lätta lastbilar.

– Det är väldigt allvarligt att det blir en sån konflikt att vi inte ens kan bygga i staden. Och vi kan inte offra våra barns hälsa på grund av dåligt luft. Vi måste ta och göra åtgärder, säger kommunalrådet Karin Pleijel (MP).

I samma motion föreslår Miljöpartiet också att trafikkontoret tar fram förslag på områden som kan göras om till ännu striktare miljözoner av hälso- och miljöskäl. I dessa kan bara bara fordon som drivs med el, gas eller bränslecell köra.

På onsdagen avslogs motionen av kommunstyrelsen.

ANNONS

– Vi hade också skrivit ett yrkande om att bara utreda miljözoner i stället för att införa de. Men det var bara MP och V som röstade för det. Det är förvånande för mig att inte något av partierna, som ofta pratar om miljö, gör något. När det kommer till praktisk handling blir det ingenting, säger Karin Pleijel.

Frågan utreds inte

Naod Habtemichael (C) är kommunalråd med ansvar för miljöfrågor. Han håller med om att det är en allvarlig situation att stora stadsutvecklingsprojekt hotas av luftföroreningar.

– Vi håller med om själva andemeningen om att förbättra luftkvalitén i staden. Det fanns aspekter som inte var med i deras förslag. En större bild där fler aktörer får vara med om själva utformningen. Vi (Alliansen) är mitt i en budgetprocess och kommer återkomma i närtid.

Om ni håller med om andemeningen så finns det väl inte någon anledning att inte utreda frågan, särskilt när stadsutvecklingsprojekt hotas av det?

– Det är ju allvarligt, men sedan är det en avvägning. Att å ena sidan genomföra det så snabbt som möjligt, å andra sidan inte begränsa göteborgarnas framkomlighet över en natt. Det är mer helhetsperspektivet som gör att vi kommer återkomma med det.

ANNONS

Miljöpartiets förslag om miljözoner ska slutgiltigt behandlas av kommunfullmäktige under hösten.

FAKTA: Miljözoner

• Miljözon 1

Reglerar tunga fordon. Kommuner kan redan i dag besluta om miljözoner för vissa tunga fordon (lastbilar och bussar) och det finns redan nu i åtta kommuner.

Fordon som uppfyller utsläppsklass Euro 5 och högre får köra i miljözonen till och med utgången av 2020, därefter får endast fordon som uppfyller utsläppsklass Euro 6 köra i zonen.

• Miljözon 2

Från början ska dieselbilar som uppfyller utsläppskrav för Euro 5 och Euro 6 få köra i den zonen. Från och med 1 juli 2022 skärps kraven så att endast dieselbilarna ur Euro 6 får trafikera, detsamma gäller elhybrider och laddhybrider med dieselmotorer.

• Miljözon 3

Den zon där det ställs allra högst krav. Endast renodlade elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar i Euro 6 får framföras där. Gällande tunga fordon ställs också höga krav.

Källa: TT

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS