Döms för att ha dödat Alexandra

Tingsrätten anser att det är bevisat att han dödat 22-åriga Alexandra Mezher. Och Rättsmedicinalverket skriver i ett utlåtande att han begått gärningen under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Nu döms mannen till rättspsykiatrisk vård.

ANNONS

Tidigt på morgonen den 25 januari attackerades Alexandra Mezher av en av de boende på det HVB-hem hon arbetar på i Mölndal. Mannen hade beväpnat sig med en kniv. Alexandra fick knivstick i både rygg och lår, samt skador i en hand när hon försökte värja sig. Det var knivskadan i låret som var den dödande skadan, hon förblödde till döds.

Andra boende på hemmet försökte rädda Alexandra och gick emellan under attacken. De höll sedan fast gärningsmannen tills polisen kom till platsen. I samband med detta ska en av de boende ha utsatts för ett mordförsök, enligt åklagaren.

ANNONS

"Vad har du gjort med min dotter?"

Rättegången har pågått under sommaren.

Alexandras anhöriga har då suttit bara några meter från den man som misstänks ha dödat deras familjemedlem. Han har dock inte lyft blicken en enda gång under rättegången för att se dem i ögonen

Inte ens när Alexandras mamma pratade - på ett mycket känslomässigt sätt - direkt till honom under en av de sista rättegångsdagarna lyfte han blicken.

– Den 25 januari dog Alexandra. Du har mördat Alexandra. Hon skulle ha kommit hem till sin mamma. Vad har du gjort med min dotter, frågade hon honom då.

Orden stakade sig och hon kunde inte hålla tillbaka tårarna.

– Ville du skada dig? Varför skadade du Alexandra? Du har inte bara mördat Alexandra. Du har mördat mig och hela familjen. Du är en vuxen människa. Du är över 21 år. Hur kunde du göra så här mot Alexandra? Hon var där för att hjälpa dig. Hur kan du leva efter det här?

Skyldig till att ha dödat Alexandra

Rätten har tidigare meddelat att man anser att det är bevisat att den åtalade bragt Alexandra om livet. De har dock inte meddelat om brottet ska rubriceras som mord eller grovt vållande till annans död.

Mannen har genomgått en rättspsykiatrisk undersökning. Den visade att mannen begick gärningen under påverkan av en allvarlig psykisk störning.

ANNONS

Mannen kan därför inte dömas till fängelse. I Rättsmedicinalverkets utlåtande står det att mannen "har behov av psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång."

Målsägandebiträde Hans Gaestadius är mycket kritisk till den utredning som säger att mannen inte ska dömas till fängelse.

– Utredningen är för svag, jag har läst bättre utredningar. Man har utgått för mycket från att hans uppgifter stämmer vilket kan leda till felaktiga beslut, sa han i samband med att rättegången avslutades.

Domen

Nu har rätten meddelat att han döms till rättspsykiatrisk vård.

– Det var väntat med det yttrande som finns, säger åklagaren Linda Wiking.

Han döms förgrov misshandel, vållande till annans dödoch försök till grov misshandel, och förutom rättspsykiatriskvård blir en annan påföljd att mannen att utvisas ur Sverige.

– I mångt och mycket är den ju bra skriven. Sedan är det delar som jag inte håller med om. Bland annat i uppsåtsfrågan. Jag menar att det har varit ett uppsåtligt dödande. Jag menar att det som skiljer det här målet från andra tidigare mål med samma dödande skada så menar jag att det är ju det här med angreppet. Det är ett angrepp som inte den tilltalade har avbrutit själv. Han fortsätter tills dessa att någon annat kommer och avbryter angreppet, säger Linda Wiking.

ANNONS

Han förbjuds att vistas i landet under den närmaste tioårsperioden. En överträdelse av förbudet kan medföra fängelsestraff på upp till ett år.

Därtill tvingas även mannen att betala skadestånd på totalt 306 264 kronor till offrets anhöriga.

Inte mord

Åklagaren har begärt att manneni första hand ska dömas för mord, men det blev alltsågrov misshandel, vållande till annans dödoch försök till grov misshandel.

Detta eftersom tingsrättenbedömer att underlaget inte är tillräckligt för

att slå fast att mannenvarit medveten om att det fanns en risk för att

Alexandra skulle dö på grund av knivhugget.

– Det är klart att det lutar åt ett överklagande. Främst då när det gäller rubriceringen. Det ska bedömas som ett uppsåtligt dödande, säger Linda Wiking.

Den dömde mannen uppger att han varken kan erkänna eller förneka brotten eftersom han inte minns något av händelsen.

– Vi är delvis nöjda. Vi är nöjda att tingsrätten har kommit fram till det inte har föreligger något uppsåt, säger hans advokat Claes Kennedy om domen.

Han säger dock att de ska diskutera om de ska överklaga.

– Tingsrätten har kommit fram till att det ändå har förekommit något medvetet risktagande i det hela, säger Kennedy.

Han berättar att de också motsätter sig utvisningen.

ANNONS

Mannens ålder - en fråga för rätten

Rätten har också fått ta ställning till mannens ålder. Han påstår själv att han är 15 år men åklagaren säger att han är åtminstone 18 år, efter diverse åldersutredningar.

Tingsrätten har gjort bedömningen att mannen i vart fall var 18 när han dödade Alexandra.

– Det var ju absolut det viktigaste, att han blir dömd som en vuxen. Men det är lite förvånande att de har varit så försiktiga, säger Linda Wiking.

Claes Kennedy är kritisk till åldersutredningar, han menar att det är "trubbiga instrument" som man använder sig av.

- Det går inte att fastställa och då ska han också beaktas att vara under 18 år.

Besvikna på domen

För Alexandras familj är domen inte vad de hoppades på.

– Det är så att de är besvikna att den här gärningen inte bedöms som mord. Om någon har mist en anhörig under sådana här omständigheter så är det för en lekman självklart att det ska dömas som mord. Både åklagaren och jag menar att det finns juridiskt utrymme för att bedöma gärningen som mord, säger målsägarbiträdet Hans Gaestadius.

Även rörande utvisningsbeslutet finns det kritik.

– Den är begränsad till tio år. Han saknar ju anknytning till landet och då borde den vara på livstid, precis som åklagaren yrkade på från början, oavsett hur man rubricerar gärningen för det är en så allvarlig gärning ändå.

ANNONS

Hans Gaestadiusberättar att de kan komma att överklaga domen och även att utlåtandet från denrättspsykiatriska undersökningen överprövas. Han vill också att man tar ett varv till när det kommer till att bedöma den dömdes ålder.

ANNONS