"Bilen stjäl plats från kvinnorna"

Färre bilar i våra städer är en nödvändighet. Och en jämställdhetsfråga. Det menar miljöminister Karolina Skog, i Göteborg för att prata om framtidens städer.

ANNONS
|

Glesbygdspolitik har funnits sedan länge – men en sammanhållen politik för städerna, det har saknats. Tanken är att de första nationella målen för stadsutveckling ska nå riksdagen i sommar. Och under onsdagen var miljöminister Karolina Skog (MP) i staden för att lyssna av vad lokala aktörer vill skicka med i arbetet.

– Statens roll är att peka ut en riktning och vision. Vi ska också hjälpa kommunerna och ge dem fler verktyg. Därför åker jag ut och lyssnar, säger hon.

Hur skulle du själv vilja se framtidens stad?

– Städer finns ju för att människor vill mötas. Stadens essens är mötet mellan människor. För att en stad ska fungera riktigt bra måste det finnas närhet. En annan viktig del är blandning. Vi måste också utnyttja naturens förmåga att lösa problem och inse att det inte måste finnas en motsättning mellan grönska och täthet.

ANNONS

Finns det plats för bilen?

– Definitivt, men inte alls lika många som i dag.

Karolina Skog säger att vi under de senaste 50 åren haft bilen på en piedestal i svensk stadsplanering – och så kan vi inte ha det längre.

– Bilen är flexibel och det är skönt att sitta i sin egen bubbla, men den stora nackdelen är dess ytineffektivitet. En normal svensk bil står stilla 97 procent av tiden under sin livstid. Och för varje bil finns det åtta parkeringsplatser och ganska mycket körbana. Det går inte att påstå att det är effektivt, säger hon.

Och som en följd av att bilarna breder ut sig i stadsrummet tränger män undan kvinnor från stadsrummet, enligt miljöministern. Att krympa utrymmet för bilar är en jämställdhetsfråga.

– Bilen körs i stor utsträckning av män. Genom att ge bilen stort utrymme ger vi också män utrymme – på bekostnad av kvinnor, säger Karolina Skog.

I Göteborg finns redan i dag en trafikstrategi som säger att biltrafiken ska minska med 25 procent fram till 2035. Karolina Skog tycker att det är en bra målsättning – om den är tillräckligt på sikt vill hon inte bedöma.

ANNONS

– Men vi måste få ned bilresorna om vi ska klara utsläppsmålen och det är i städerna den möjligheten finns.

De som gillar bilar – och de är många – brukar invända att vi snart har självkörande och betydligt renare bilar och att det löser problemet?

– Då ignorerar de ytdelen. Vi måste erkänna att bilen är ytineffektiv. Och en elbil tar lika stor plats som en dieselbil. Det finns en motsättning mellan mycket bil och god stadsmiljö. Vi har överkompenserat bilen i 50 år och det är inte bilfientligt att säga det.

Fakta: Nationella mål

Tidigare har det saknats nationella mål för stadsutveckling.

Nu är de första på gång och tanken är att de ska läggas fram i riksdagen i sommar.

Under gårdagen träffade miljöminister Karolina Skog bland annat arkitekter, personer från stadsbyggnadskontoret, fastighetsbranschen samt forskare i Göteborg för att få deras synpunkter.

Ett tema för dagen var hur man bygger mer jämlika och jämställda städer.

ANNONS