Äldre ska få välja privat boende – men oklart när

Äldre ska kunna välja privata boenden – men det är fortfarande oklart när det blir verklighet. Det rödgröna styret och Centerpartiet har olika bild av vad de klubbat igenom.
– Fler platser ska fram nu, säger Linda Högbacka (C).
– Detta måste göras ansvarsfullt och ordnat, säger Marina Johansson (S).

ANNONS
|

Den borgerliga oppositionen, som drev igenom möjligheten att välja privat boende under sin tid vid makten, försökte under äldrenämndens möte i tisdags få igenom att fler äldre ska få välja fritt nu direkt. Men eftersom Centerpartiet valde att göra gemensam sak med det rödgröna styret föll förslaget.

– Jag är riktigt ledsen, säger Elisabet Lann (KD).

Enligt förslaget som gick igenom ska förvaltningen ”skyndsamt säkerställa” att alla som väntar på plats ska få möjlighet att välja, oavsett regi. Samt att förvaltningen ska återkomma med en plan för hur det ska gå till i augusti.

C tror på fler platser direkt

Elisabet Lann tolkar det som att inte mycket kommer att hända förrän en bit efter nämndmötet i augusti, när förvaltningen återrapporterat.

ANNONS

Centerpartiets ledamot i äldrenämnden, Linda Högbacka, delar inte den bilden.

– Det här betyder att det kommer att komma till fler platser. Alla som väntar på plats ska få möjlighet att välja, säger hon.

När personer väljer privat boende innebär det fler tomma platser på de kommunala. Och det är en dyr affär eftersom alla kostnader finns kvar under en omställningsperiod.

För att valfriheten och budgeten ska gå att förena har förvaltningen räknat ut att ekonomin just nu tillåter att 550 köps in. Linda Högbacka säger att beslutet man nu fattat innebär att den begränsningen försvinner.

– Det ska finnas möjlighet att välja. Taket ska bort.

Hur snabbt ska det ske, som du ser det?

– I och med att vi säger skyndsamt har vi bortsett från budget. Taket var en fördelning inom budget, men det vill vi inte ha. Det här går ut på att de skyndsamt ska ta fram platser.

Den stora förändringen väntar

Men att bortse från budget är inte aktuellt, säger nämndens ordförande Marina Johansson (S).

– Vi kan inte strunta i budgeten. Om vi inte har en ekonomi som går ihop har vi ännu sämre förutsättningar att genomföra valfrihetsuppdraget.

Några drastiska förändringar är inte att vänta förrän efter återrapporteringen i augusti, säger hon.

ANNONS

– De stora sakerna kommer att hända efter det att vi får återrapporten och förslag på åtgärder. Sedan är det inte så att inget händer nu, men det stora kommer senare.

Varför?

– Det tar minst nio månader att avveckla ett boende och efter det har man lokalkostnader under en ganska lång tid, och det handlar om många miljoner. Därför måste vi göra detta ordnat.

Borde kunna ställa om

Elisabet Lann köper inte det här resonemanget fullt ut. Hon jämför med de privata boendena, som i ett avtal ställt 1 000 platser till stadens förfogande.

– Det innebär att de har halv beläggning just nu, så de tvingas hela tiden göra anpassningar. Det borde staden också klara av.

Babbs Edberg är direktör på äldreförvaltningen. Hon tolkar nämndens beslut som att förvaltningen ska hantera frågan skyndsamt och komma tillbaka med en utredning och analys i augusti.

Kommer det hända något före augusti?

– Jag kan inte riktigt föregripa det jobb som behöver göras. Men det är ju så att vi redan i dag köper fler platser än vad vi har utrymme för i budgeten. Så det går inte att säga ja eller nej, utan det handlar om att möta ett behov hos människor.

ANNONS

LÄS MER:Äldre vägras plats på privata boenden

Fakta: Rätten att välja äldreboende

Under den förra mandatperioden drev alliansen igenom att äldre ska ha rätt att välja boende i privat eller idéburen regi, och kommunen tecknade ett ramavtal med externa utförare om totalt 1 000 platser.

Tidigare kunde äldre bara välja privat boende om alla platser på kommunala boenden var fulla.

I vår bestämde äldreförvaltningen att antalet externa platser skulle begränsas till 550, eftersom det var allt budgeten tillät.

Den borgerliga oppositionen protesterade och i förra veckan beslutade kommunfullmäktige att rätten att välja boende skulle gälla.

Under tisdagen fattade äldrenämnden beslut om att detta ska säkerställas ”skyndsamt” och att förvaltningens ska återrapportera frågan i augusti.

S, V, MP och C stod bakom beslutet.

ANNONS