Äldre vägras plats på privata boenden

Torborg Hegardt, 87, orkar inte längre bo kvar i huset och vill komma närmare barn och barnbarn. Men trots att det finns plats på ett privat äldreboende som uppfyller det hon söker får hon inte flytta dit – kommunens valfrihet har plötsligt begränsats till 550 platser.
– Man behandlar äldre som att de inte har några rättigheter, säger dottern Annika Hegardt.