Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Trafikkontoret presenterar nya linbaneutredningen

Färre gondoler, tre väderskyddade hållplatser istället för fyra stationer, enklare pelare och kortare sträckning. Det är trafikkontorets förslag för att minska kostnaderna för linbanan så mycket som möjligt.
Men förslaget, som landar på 2 162 miljoner kronor, kommer inte att vara genomförbart.

I våras, efter att det blev känt att linbanan skulle kosta drygt fyra miljarder istället för drygt en, sattes projektet på paus. Istället fick trafikkontoret i uppgift att utreda frågan på nytt och bland annat hitta ett sätt där kostnaden för linbanan halverades. Det innebar att linbanan som mest skulle få kosta 2,04 miljarder. Trafikkontoret har nu försökt förenkla och skala av delar och har nästan nått ner till en halvering av kostnaderna. Som billigast skulle linbanan landa på 2,16 miljarder.

Men det är ett förslag som inte går att genomföra. Stadsbyggnadskontoret menar att den nya utformningen, med höga fackverkstorn, inte duger.

– Speciellt tornen i den enklaste versionen är inte acceptabla enligt vår bedömning. Det behövs någon form av bearbetning eftersom de kommer att vara synliga från hela innerstaden och påverka stadsmiljö- och kulturmiljöintressen, säger Birgitta Lööf, biträdande stadsbyggnadsdirektör.

LÄS MER: Linbanans väg – gick från Göteborgs prestigeprojekt till ekonomiskt praktfiasko

Riksintressen påverkar

Under onsdagen hade trafiknämnden ett extrainsatt sammanträde där nämndens politiker informerades om vad tjänstemännen kommit fram till. Birgitta Lööf hade en dragning om hur stadsbyggnadskontoret såg på projektet. När det gäller just utformningen så är det inte heller bara upp till staden att avgöra. Även länsstyrelsen har rätt att ha synpunkter när det handlar om det som klassas som riksintressen.

– Vi gör en egen bedömning utifrån påverkan på stadsbilden, miljön och riksintresse för kulturmiljö. Vi har också haft en diskussion med länsstyrelsen i samband med planarbetet.

FAKTA: Nya linbaneförslagen

Samtliga förslag bygger på färre gondoler jämfört med originalförslaget och enklare stationslösning. Turtätheten är en ny gondol var 99:e sekund och tar 1000 passagerare i varje riktning i timmen.

• Förslag A: linbanan får fyra stationer: Järntorget, Lindholmen, Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen. Kan byggas med enkelt stål och då landar kostnaden på 2,82 miljarder kronor. Byggs det i stolpar med fyrkantsprofil som fanns i det ursprungliga illustrationsförslaget skulle det kosta 3,16 miljarder kronor.

• Förslag B: linbanan får tre stationer med utbyggnad på sikt: Järntorget, Lindholmen, Västra Ramberget. Däremot finns en utbyggnadsmöjlighet till Wieselgrensplatsen på sikt. Detta alternativ landar med enkelt stål på kostnaden 2,19 miljarder kronor. Och med mer avancerade stolpar på 2,42 miljarder kronor.

• Förslag C: linbanan får tre stationer: Järntorget, Lindholmen, Västra Ramberget. Stationen vid Wieselgrensplatsen skrotas helt och även utbyggnadsmöjligheten. Detta alternativ landar med enkelt stål på kostnaden 2,16 miljarder kronor. Och med mer avancerade stolpar på 2,39 miljarder kronor.

Det ursprungliga förslaget hade en turtäthet på var 40:e sekund med en kapacitet på 2 000 resenärer i varje riktning i timmen och större stationslägen.

I det billigaste alternativet skulle linbanan inte heller ha fyra stationer. Istället kommer linbanan stanna på tre ställen, Järntorget, Lindholmen och Västra Ramberget. Då kommer linbanan inte längre att fungera som en länk mellan de öst-västliga stråken Järntorget-Drottningtorget, söder om älven, och längs Hjalmar Brantingsgatan på Hisingen.

– Det som behövs för att knyta samman kollektivtrafiksystemet är fyrstationslösningen. Den allra billigaste varianten, med tre stationer, uppfyller inte det kravet, säger Birgitta Lööf.

Det nya förslaget beräknas kunna hantera 1 000-1 500 resenärer per timma och riktning. Originalförslaget tog 2 000. Detta innebär att en ny gondol går var 99:e sekund i stället för var 45:e sekund, samt att linbanan bara trafikeras 16 timmar om dygnet i stället för 19 timmar.

Christer Niland, chef för stora projekt på trafikkontoret, konstaterade under presskonferens att detta är efter att åtta månader lagts på att pausa projekt och att utreda det på nytt. Bild: Petter Trens
Christer Niland, chef för stora projekt på trafikkontoret, konstaterade under presskonferens att detta är efter att åtta månader lagts på att pausa projekt och att utreda det på nytt. Bild: Petter Trens

Det billigaste alternativet kan vara klart som tidigast till andra kvartalet 2024. Det är en tidigareläggning med tre månader. Christer Niland, chef för stora projekt på trafikkontoret, konstaterade under presskonferens att detta är efter att åtta månader lagts på att pausa projekt och att utreda det på nytt.

På pressträffen presenterades två alternativ bestående av traditionell kollektivtrafik (elfärja + elbuss) som täcker samma sträcka.

Det handlar om en färjelinje från Stenpiren till Pumpgatan, samt Järntorget till Lindholmen. På land ska sedan elbussar möta upp som åker till Eketrägatan samt Wieselgrensplatsen. För den här lösningen kan det krävas byggprojekt, i form av att bygga en bro som går över hamnbanan och Lundbyleden.

Enligt den initiala bedömningen väntas denna lösning kosta 1-1,4 miljarder kronor. Restiden bedöms vara något längre än vad det tar med linje sex från Järntorget till respektive ändhållplats.

FAKTA: Linbana tidslinje

• 2009-2011: Idéer samlas in till Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Flera göteborgare önskar sig en linbana.

• November 2014: Politikerna ser potential i förslaget som en kollektivtrafiklösning och godkänner förstudie.

• Februari 2018: Designtävlingen avgörs. UN Studios och Kjellgren Kaminsky vinner med sitt designförslag "New Beacon".

• Mars 2019: Projektet blir kraftigt fördyrat och försenat.

• April 2019: Politikerna beslutar om en ny utredning som ska halvera kostnaden.

Beslut om linbanan kommer att hanteras på nästa trafiknämnd. Men frågan måste också upp i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Dessutom måste även regionens beslutande instanser hantera ärendet.

Christer Niland är chef för avdelningen stora projekt på trafikkontoret. Uppdraget från politiken var att halvera kostnaden för linbanan. Det lyckades inte även om prislappen i det billigaste omarbetade förslaget kom relativt nära.

– Med förenklade stationer och andra besparingar är det en kostnad som är nära halverad, säger Christer Niland.

Den utformning som pelare och liknande skulle få i det här förslaget bedöms ju inte vara acceptabel. I ljuset av det, innebär det att det kommer bli en fördyring om man faktiskt ska få fram ett genomförbart linbaneförslag?

– Det stämmer när det gäller tornen och egentligen när det gäller stationer och även för alternativen till linbanan, som också presenterades i dag. Nu är alla förslag framtagna under kort tid för att svara på om det över huvud taget möjligt att halvera investeringskostnaden. Och även torn och stationer kommer att kräva ytterligare bearbetning för att få sin slutliga form. Det som hittills väckt mest synpunkter är utformningen av tornen. De kommer att kräva extra omsorg framöver.

LÄS MER: Förslaget till Partille: Linbana i södra centrum

Se hela sändningen nedan

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.