Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/2

Stora nedskärningar på det sociala nästa år

Nästa år skärs det ned kraftigt inom social resursförvaltning. Det blir färre vikarier, mindre sysselsättning för brukare, mindre resurser till brottsofferstöd och hemlösa, liksom nedskärningar på integrationsverksamheten.
– Det kommer att bli ett väldigt tufft år, säger Marina Johansson (S).

Under onsdagen klubbade social resursnämnd besparingar för 20 miljoner kronor. Förvaltningen har tagit fram den långa åtgärdslistan för att anpassa verksamheten till alliansens budget för nästa år. Enligt förvaltningen handlar det om en "minskad ambitionsnivå".

På personalsidan blir det lägre chefstäthet och färre vikarier. S reserverade sig mot beslutet, men fick igenom ett yrkande om att följa hur arbetsmiljön påverkas. Marina Johansson (S) oroas över personalen.

LÄS MER: Stor satsning på Nordstan inför vintern

– Det nöter på orken att inte ta in vikarier under en längre tid. Risken är att fler sjukskriver sig och att det blir en ond cirkel.

Finansieringen till organisationer som jobbar med exempelvis insatser för hemlösa, brottsförebyggande arbete, människohandel, unga och trygghet ska också minska.

– Göteborg har stora problem, både med hemlöshet, otrygghet och brottslighet som bidrar till en väldigt stor oro och hos göteborgarna.

"Styret behöver ta ansvar"

Det sparas också på integrationsområdet, med minskat chefsstöd och administration, trängre i lokalerna och besparingar på tolkar liksom väktare som anlitas när klienter uppträder hotfullt eller vägrar lämna lokalen.

– I vissa fall är det väldigt viktigt att ha väktare. Om arbetsmiljön är så ansträngd att det förekommer hot och våld måste man lösa det, säger Marina Johansson.

S, V och MP har majoritet i nämnden och kan, om de går ihop, rösta ned förslaget. Men även V lade ned rösterna. Sara Carlsson Hägglund (V), andre vice ordförande i nämnden, tycker att grundproblemet är att nämnden får för lite pengar och att det är svårt att göra andra prioriteringar utifrån ramarna.

– Då måste vi ställa utsatta grupper mot varandra, vi har landat i att styret i kommunen behöver ta ansvar för sina beslut.

Hon säger att nedskärningarna på sikt kommer att slå mot de utsatta grupper förvaltningen arbetar med.

Ska inte slå mot brukarna

Kristina Bergman Alme (L), vice ordförande säger att det är svårt att sia om eventuella ökade sjukskrivningstal och att det kommer att följas upp.

– Det var nog större risk under flyktingkrisen 2015 då många chefer var nya, men nu är det en mogen organisation med kunniga chefer. Hur bristen på att sätta in vikarier påverkar beror på vad som händer i verksamheten.

Vad gäller finansieringen till organisationer som arbetar med exempelvis brottsförebyggande åtgärder säger hon att de får mycket resurser ändå.

– Det är lätt att stirra sig blind på de små förändringar som sker. Det handlar om otroligt små andelar.

Hon påpekar att de också har klubbat 91 miljoner kronor till organisationsstöd.

Nämndordföranden Nina Miskovsky (M) säger att förändringen gällande Center för hemlöshet inte bedöms påverka brukarna.

– Trygghetsområdet är givetvis ett prioriterat område för oss, det handlar om att alla får dra sitt strå till stacken och hur det kan göras på bästa sätt.

LÄS MER: I februari kan beslutet att lägga ned HVB-hemmet tas

LÄS MER: HVB-hem i Utby kan stängas när staden sparar

Hon säger att alla behöver bidra för att stadens ekonomi ska bli hållbar och att besparingarna är utformade för att påverka brukarna och personalen så lite som möjligt och att verksamheten i stort kan bibehålla nivån.

– Vi lägger exempelvis samman uppdrag och minskar reserverna för oförutsedda händelser, vilken inte påverkar så länge inget oförutsett händer.

Nina Miskovsky säger att riskbedömningar för neddragningar inom integrationen har visat att brukarna inte påverkas.

– Och när det gäller väktarna handlar det om att man i första hand får tillkalla väktare när det uppkommer en hotfull situation. Minskningen vi gör där är en liten förändring.

LÄS MER: Medborgarkontor försvinner när Angered ska spara

Fakta: Här ska det sparas

Förslagen rymmer besparingar på 20,5 miljoner kronor och innebär bland annat:

Boende och socialjour, totalt 5 miljoner kronor:

IOP, insatser för hemlösa. Budgeten för "Rättvis teater" tas bort. 650 000 kronor.

IOP, EU-migranter. Minskad kostnad för Station Nord. 1,75 miljoner kronor.

Funktionsstöd, totalt 1,7 miljoner kronor:

Läger, minskad budget för hyra, hyresavtal för Onsalagården uppsagt. 204 000 kronor.

Dalheimers hus konferens: Minska halvtidstjänst kultursamordnare. 250 000 kronor.

Integration, totalt 3,68 miljoner kronor:

Integrationscentrum, minskning av tjänster 1,4 miljoner kronor, lokalanpassning 31 000 kronor.

Etableringsenheten: Tre tjänster bort 1,375 miljoner kronor, minskad jourtolk 200 000 kronor, minska väktare 50 000 kronor.

Stöd till familjer och individer totalt 4,75 miljoner kronor:

Sociala institutioner, minskad finansiering IOP, avtalspartner får anpassa stödet till brukare, människohandel, avhopp och Trygg i Nordstan, 534 000 kronor.

Kris och relationsenheten och enheten för alkohol, spel och droger, hårdare prioritering i vissa målgrupper, uppdrag, 1,33 miljoner kronor.

Verksamhetsövergripande, ungdomsenheterna Stöd och Fält, Kris och relationsenheten, Enheten för alkohol, spel och droger, besparing på 7,5 procent på administration, handledning och utbildning, 1,1 miljoner kronor.

Trygghetsskapande, uppsökande, brottsförebyggande, våldsbejakande, unga lag överträdare, avhoppare och brottsofferstöd, sammanföra uppdrag och anpassad ambitionsnivå, 1,06 miljoner kronor.

Social utveckling, totalt 4,5 miljoner kronor:

Brottsförebyggande, våldsbejakande, brottsofferstöd, bland annat genom effektivisering och samordning av uppdrag, att en enhetschef tas bort. 3,5 miljoner kronor.

Jämlik stad, ej tillsätta tjänster och minska med 50 procent på kommunikation, 1 miljon kronor.

Tillståndsenheten, totalt 953 000 kronor:

RUS-utbildning, ta bort kommunbidraget för utbildningsverksamheten, 953 000 kronor.

Källa: Social resursförvaltning

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.