Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kommunstyrelsen vill avsätta 200 miljoner för att täcka underskott i coronapandemins fotspår. Bild: Mikael Fritzon/TT
Kommunstyrelsen vill avsätta 200 miljoner för att täcka underskott i coronapandemins fotspår. Bild: Mikael Fritzon/TT

Staden tar höjd för ökade kostnader under krisen

Kommunstyrelsen vill reservera 200 miljoner kronor för att täcka nämndernas väntade underskott med anledning av coronaepidemin. För att säkra de kommunala bolagens ekonomi vill man sätta av ett belopp på 50 miljoner kronor.

Coronakrisen kommer att påverka flera kommunala nämnder ekonomiskt. Därför vill kommunstyrelsen nu ge nämnderna större möjlighet att använda sig av det egna kapitalet, utan att först fått ett godkännande från kommunstyrelsen.

Därför vill man nu att kommunfullmäktige godkänner att 200 miljoner kronor av kommuncentrala medel avsätts för detta.

Nämnderna behöver kunna agera

– Vi gör det här för att verksamheterna ska få den flexibilitet som behövs för att de ska kunna agera, säger kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M).

Vad är det för typ av ökade kostnader ni ser i nämnderna?

– Det handlar bland annat om ökade kostnader i stadsdelsnämnderna för hemtjänst och äldreomsorg. Sedan kan socialtjänsten också få ökade kostnader på sikt.

Även de kommunala bolagen drabbas negativt, som GP tidigare berättat. Bland annat rör det sig om Got event, som för närvarande inte får de vanliga intäkterna från matcher och andra evenemang. Även Liseberg drabbas, då nöjesparken inte kan öppna som vanligt.

Krisen bedöms dock inte som akut – stadsledningskontoret skriver i sitt underlag att de flesta av de kommunala bolagen har en så stabil finansiell ställning att man klarar av att hantera de resultatförsämringar som i nuläget är möjliga att överblicka.

Staten ska ta kostnaderna

Men eftersom några bolag inte har något större eget kapital, menar man att det ändå kan bli aktuellt med aktieägartillskott för att undvika risken att behöva upprätta en kontrollbalansräkning.

Av den anledningen vill nu kommunstyrelsen få kommunfullmäktiges mandat att disponera 50 miljoner kronor, för att snabbt kunna agera om det krävs kapitalförstärkning i något eller några bolag.

– Det här är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att stadens bolag kan fortsätta verka under den här tiden. Men det är inte så att något enskilt bolag står inför en akut situation i dagsläget, säger Axel Josefson.

De särskilda kostnader som uppstår till följd av coronakrisen bokförs på ett särskilt sätt.

– Staten har sagt att de ska ta de här kostnaderna, så det är viktigt att vi kan visa det tydligt, säger Helene Odenjung, kommunalråd (L).

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.