Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Efterfrågan på skyddsutrustning inom vården har ökat i samband med att det nya coronaviruset sprids. Men exakt hur läget ser ut är belagt med sekretess.  Bild: Robin Aron
Efterfrågan på skyddsutrustning inom vården har ökat i samband med att det nya coronaviruset sprids. Men exakt hur läget ser ut är belagt med sekretess. Bild: Robin Aron

Oklar tillgång på skyddsutrustning i vården

Efterfrågan på andningsskydd, visir, skyddsglasögon och skyddsrockar inom vården har ökat markant den senaste tiden. Enligt Västra Götalandsregionen är det en utmanande situation att tillhandahålla tillräckligt med materiel.
Men exakt hur läget ser ut är belagt med sekretess.

Sedan covid-19 började spridas har Västra Götalandsregionen arbetat för att säkerställa tillgången till skyddsutrustning för vården. Det handlar om vissa typer av andningsskydd, visir, skyddsglasögon och skyddsrockar.

Enligt regionen finns det för närvarande skyddsutrustning tillgänglig, men förutsättningarna kan snabbt förändras.

– Vi arbetar kontinuerligt för att säkra tillgång av skyddsutrustning och att användning av skyddsutrustning sker då den behövs, säger Marga Brisman, biträdande regionchefläkare på Västra Götalandsregionen.

LÄS MER: Unga med symptom som inte kräver vård får aldrig veta om de haft covid-19

I månadsskiftet februari-mars gjorde Socialstyrelsen en nationell inventering och kom fram till att regionerna har personlig skyddsutrustning som räcker för cirka 5 800 diagnosbesök och drygt 1 400 vårddygn. Det är inte nog, enligt en orolig intensivvårdssjuksköterska som GP har pratat med.

– Det kan man räkna ut hur snabbt det går åt om man har sjuka personer lite varstans på sjukhuset. Det har ökat 25 procent på ett dygn, säger hen som känner stor osäkerhet kring hur personalen ska skyddas mot ett eventuellt större utbrott.

– Vad ska man göra om det inte finns någon utrustning? Får jag lämna min arbetsplats då? Av facket har jag fått höra att vi inom vården har våra etiska koder. Men vilka andra går in i arbetet med vetskap om att man kommer bli sjuk, kan dö eller sprida smittan vidare?

Hur känns det?

– Man är ju rädd. Det är det man är när det är ett nytt smittoämne. Vi är vana att sköta patienter med smitta, men man är ju orolig när man ser dödstalen i världen.

LÄS MER: Här är det senaste om coronaviruset

Hemliga uppgifter

Hur mycket skyddsutrustning som finns är belagt med sekretess. Västra Götalandsregionen hänvisar till offentlighets- och sekretesslagen där det står att röjandet av sådana uppgifter kan riskera att "det allmännas möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser motverkas."

Uppgifter till GP gör gällande att personal på Sahlgrenska har fått information om hur de kan smittrena engångsvisir.

– Vi ser att det kan bli brist på visir när flera insjuknar och kan behöva sjukhusvård. Vi har en säker regionövergripande rutin för detta, säger Marga Brisman, biträdande regionchefläkare på Västra Götalandsregionen.

LÄS MER: Läkare oroad över hur större smittspridning ska hanteras

Regionens hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström har beslutat att samordna och prioritera den skyddsutrustning som finns tillgänglig, för att säkra tillgång för prioriterade verksamheter vilket bland annat inkluderar ambulans, akutmottagningar, infektionssjukvård, intensivvård, förlossning, barnsjukvård samt vård- och jourcentraler.

– Situationen kräver samarbete och sammanhållning i hela regionen. Tillgången på materiel kan bli begränsad och därför måste vi hushålla med det vi har och använda det klokt, säger hon.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.