Sedan det framkommit tecken på samhällsspridning av det nya coronaviruset kan personer med lätta symtom inte längre räkna med att bli provtagna.
Sedan det framkommit tecken på samhällsspridning av det nya coronaviruset kan personer med lätta symtom inte längre räkna med att bli provtagna. Bild: Mia Höglund

Unga med symptom som inte kräver vård får aldrig veta om de haft covid-19

Sjukvården kommer medvetet att prioritera bort provtagning av vissa personer framöver – även om de misstänks vara smittade av det nya coronaviruset. Efter tecken på samhällsspridning har strategin nu ändrats.
– Är man yngre och har symptom på luftvägsinfektion som inte kräver vård, då kommer man aldrig att få reda på om det är influensa, förkylning eller coronaviruset, säger Peter Ulleryd, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen.

ANNONS
|

Den senaste veckan har man i några fall av bekräftad coronasmitta i Region Stockholm och Västra Götaland inte kunnat slå fast hur personen blivit smittad, vilket är ett tecken på samhällsspridning.

Folkhälsomyndigheten har därmed höjt risken för allmän smittspridning till den högsta nivån: "mycket hög".

LÄS MER:Klart: Göteborgsvarvet ställs in

I början av coronautbrottet i Sverige gick smittskyddsarbetet ut på att spåra och stoppa varje smittkedja, men nu går arbetet in i ett nytt skede. Istället för att provta samtliga personer som misstänks vara smittade av coronaviruset kommer man att fokusera på de äldre och redan sjuka.

– Är man yngre och har symptom på luftvägsinfektion som inte kräver vård, då kommer man aldrig att få reda på om det är influensa, förkylning eller coronaviruset, säger Peter Ulleryd, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen.

ANNONS

Strängare riktlinjer för provtagning

Inte heller personer som återvänder från riskområden kan räkna med att bli testade för det nya coronaviruset.

– Det är ett eget ansvar att inte belasta sjukvården om man inte behöver det. Behöver man inte vård ska man inte ringa 1177. Även om man vill provta sig men har lätta symptom kommer man inte att bli provtagen, säger Peter Ulleryd.

LÄS MER:Här är det senaste om coronaviruset

Om man däremot har svåra luftvägssymptom ska man självklart kontakta vården via 1177, eller ringa 112 om situationen är akut.

Det är Folkhälsomyndigheten som utfärdar nationella riktlinjer för vilka grupper som ska prioriteras när det gäller provtagning. Utöver det finns möjlighet för regionerna att själva anpassa riktlinjerna utefter situationen.

– Vi håller på att analysera detta just nu och kommer att komma ut med lite kommentarer, säger Peter Ulleryd.

Fakta: Det här innebär nya strategin

Strategin, som Folkhälsomyndigheten gick ut med under torsdagen, fokuserar på att identifiera fall av covid-19 inom sjukvården. På så vis hoppas man kunna skydda de mest utsatta grupperna.

• Patienter som är i behov av inneliggande vård på sjukhus kommer att prioriteras för provtagning. Det handlar mer specifikt om personer som akut insjuknat med luftvägsinfektion

• Personal inom vård- och äldreomsorg, som utsatts för exponering av viruset, kommer också att prioriteras vid uppvisande av symptom.

Att identifiera fall av det nya coronaviruset i samhället kommer inte längre att prioriteras. Det gäller bland annat om man vistats på en plats där det förekommer samhällsspridning, eller haft kontakt med en bekräftat smittad person, och därefter uppvisar symptom. Detta så länge man inte är i behov av inneliggande vård på sjukhus.

Varje region kan, genom smittskyddsläkare, göra anpassningar av prioriteringarna beroende på läget för covid-19 i regionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Stanna hemma vid symptom

Rådet från Folkhälsomyndigheten är att alla som har luftvägssymptom, även lindriga, ska stanna hemma från jobbet och skolan. Men det kan vara svårt för den enskilda att avgöra.

– Det är inte lätt, men varje person har ju erfarenhet av förkylning. Då måste man nog själv fundera på hur det har varit tidigare när man har varit sjuk. Men i det läget vi har nu tycker jag att man ska vara extra försiktig, säger Peter Ulleryd.

ANNONS

Även för symptom hos förskolebarn gäller sunt förnuft.

– Om man generellt tittar på luftvägsinfektionssymptom så är det i början man smittar mest. Vi vet inte tillräckligt mycket om covid-19 för att vara helt säkra, men i nuläget bedömer vi att det är så. Om barnet har varit sjukt och sedan blir sämre så kan det vara tecken på en ny infektion. Det är en svår avvägning och jag har respekt för det men det är sunt förnuft som gäller, säger Peter Ulleryd.

ANNONS