Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Erik Gedeck, chef på boendeavdelningen på fastighetskontoret, under en hemlöshetskonferens i Angereds sporthall 2018.  Bild: Robin Aron
Erik Gedeck, chef på boendeavdelningen på fastighetskontoret, under en hemlöshetskonferens i Angereds sporthall 2018. Bild: Robin Aron

Hemlösheten i Göteborg har minskat med en fjärdedel

Hemlösheten i Göteborg har under det senaste året minskat med hela 26 procent.
– Det är en kraftig minskning, säger Erik Gedeck på fastighetskontoret.

Varje år gör fastighetskontoret en kartläggning över hemlösheten i Göteborg, där antalet hemlösa räknas under en vecka. Årets sammanställning visar att hemlösheten i Göteborg har minskat med 26 procent jämfört med föregående år.

– Det är en kraftig minskning, säger Erik Gedeck, chef på boendeavdelningen på fastighetskontoret.

LÄS MER: Fartyget för hemlösa hotat – kan förstöra havsutsikten för storföretagen

Förra årets kartläggning visade att 5 016 personer saknade ett hem i Göteborg, medan årets kartläggning visar 3 733 personer.

Då handlar det om personer som är hemlösa utifrån socialstyrelsens definition av begreppet.

– Man ska ha i åtanke att vi mäter en väldigt bred grupp. Den stora majoriteten av de här personerna är inte ute på gatan, utan många bor i vanliga lägenheter eller har kommunala kontrakt, förklarar Erik Gedeck.

Därför blir färre hemlösa

Det finns enligt fastighetskontoret fyra förklaringar till den kraftiga minskningen av antalet hemlösa.

• Mottagandet av nyanlända har minskat med 40 procent. Från 2 400 nyanlända 2018 till 1 400 2019.

– Vi vet att många nyanlända generellt har svårare att komma in på bostadsmarknaden. De har inte samma förankring här och inte samma ekonomiska resurser, säger Erik Gedeck.

LÄS MER: Flyktingarna som glömdes när engagemanget bytte fokus

• Bostadsbyggandet har ökat kraftigt och ifjol blev 4 400 nya bostäder färdiga. För att hitta en liknande siffra måste man gå tillbaka till miljonprogrammet på 1970-talet.

– Det är inte så att de hemlösa flyttar in i de nya bostäderna, men det blir en ökad omsättning på bostadsmarknaden, säger Erik Gedeck.

LÄS MER: Göteborgs mål med 20 000 nya bostäder riskerar att spricka

• Kommunen har lyckats förmedla fler lägenheter till gruppen hemlösa än tidigare. Exempelvis genom modellen Bostad först har personer med missbruk eller psykisk ohälsa erbjudits lägenheter. Samtidigt har också fler barnfamiljer än tidigare kunnat få fast bostad. Enligt kontoret bedömning handlar det om cirka 1 500 barn.

– Det är särskilt roligt att vi ser en minskning av hemlösheten bland barnfamiljer, säger Erik Gedeck.

En natt på Göteborgs Centralstation är stängd. Hemlösa sover på bänkarna. Bild: Stefan Berg
En natt på Göteborgs Centralstation är stängd. Hemlösa sover på bänkarna. Bild: Stefan Berg

• Den sista punkten handlar om den nya rutinen för nödbistånd. Rutinen innebär att de hemlösa får boendecoachning och detta ska enligt kontoret ha gett goda resultat.

– Vi kan se att totalt 95 hushåll har gått från placering i nödbistånd ut till eget boende. Vi jobbar väldigt mycket boendecoachning och det stärker stärker ned enskildes kraft i att hitta lösningar, säger Monica Sörensson, sektorchef individ- och familjeomsorgen på Västra Hisingen.

LÄS MER: Larmet: Barn kan hamna på gatan efter kommunens nya rutin

Den nya rutinen är omtvistad och berör de som omfattas av strukturell hemlöshet, alltså personer utan social problematik men som på grund av bostadsbrist står utan hem. Rutinen ändrades för ett år sedan, från att kommunen tidigare haft fasta avtal med boendeplatser, nödboenden, till att de hemlösa nu får en fast summa i handen och själva får lösa tak över huvudet.

– Vi fick nyligen en rapport där man gjorde en uppföljning och den visar en positiv utveckling. Sedan finns det en del rekommendationer som vi behöver titta närmare på, säger Monica Sörensson.

Kostnaderna minskar

Något som enligt fastighetskontoret minskat kommunens allt stigande kostnader för inköpta boendeplatser med 90 miljoner kronor. Stadens totala kostnad under 2019 låg på 835 miljoner.

– Den här siffran är fortfarande väldigt hög, men det är glädjande att den minskar, säger Erik Gedeck.

Tidigt i vår antog politikerna i kommunfullmäktige en hemlöshetsplan som gäller för åren 2020-2022.

– Det är viktigt att följa de här årliga kartläggningarna. Det är glädjande att vi ser den här utvecklingen och vi såg även minskning mellan åren 2018-2019 och den utvecklingen har fortsatt 2019-2020, säger Erik Gedeck.

Så definieras hemlöshet:

Enligt Socialstyrelsens definition av hemlöshet finns det fyra situationer som personer kan befinna sig i för att omfattas av begreppet:

• Akut hemlöshet: Personen tvingas söka sig till akutboende, härbärge, jourboende, skyddande boenden eller motsvarande. Här ingår också personer som bor i offentliga lokaler, utomhus, trappuppgångar, tält, bil eller motsvarande.

• Institutionsvistelse och kategoriboende: Personen är antingen intagen eller inskriven på en kriminalvårdsanstalt, ett HVB-hem, ett familjehem, SiS-institution, eller på ett stödboende som drivs av socialtjänst/hälso- och sjukvård.

• Personen bor i en av kommunen ordnad boendelösning såsom träningslägenhet, referenslägenhet, socialt kontrakt, kommunalt kontrakt eller motsvarande på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden

• Personen har sökt bistånd för sin boendesituation och bor tillfälligt/ kontrakts- löst hos kompisar, bekanta, familj eller släktingar eller har ett tillfälligt innebo- ende- eller andrahandskontrakt hos släkt, vänner eller andra privatpersoner (max tre månader efter mätperioden).

Källa: Fastighetskontoret

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.