Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Här är betygen för alla äldreboenden i Göteborg

GP kan presentera listan på Göteborgs bästa och sämsta äldreboende enligt resultaten i Socialstyrelsens äldreenkät.

Delad förstaplats: Svartedalsgatan 13 (Västra Hisingen)

Nöjda med äldreboendet: 100 procent

Delad förstaplats: Kaggeleds äldreboende (Örgryte/Härlanda)

Nöjda med äldreboendet: 100 procent

Delad förstaplats: Solängsvägen 57 (Västra Hisingen)

Nöjda med äldreboendet: 100 procent

Delad förstaplats: Uggledals äldreboende (Askim, Frölunda, Högsbo)

Nöjda med äldreboendet: 100 procent

Andraplats: Vasahemmet (Betlehemskyrkans missionsförsamling)

Nöjda med äldreboendet: 96 procent

Sockenvägen 28 (Lundby)

Nöjda med äldreboendet: 61 procent

Kaverös äng (Askim, Frölunda, Högsbo)

Nöjda med äldreboendet: 59 procent

Nya Varvets äldreboende (Västra Göteborg)

Nöjda med äldreboendet: 57 procent

Geråshus äldreboende (Östra Göteborg)

Nöjda med boendet: 55 procent

Kvibergs äldreboende (Östra Göteborg)

Nöjda med äldreboendet: 46 procent

Stadens äldreboenden skiljer sig en del när det gäller den sammantagna nöjdheten enligt Socialstyrelsens mätning. I topp finns fyra boenden där 100 procent av de som svarat är nöjda.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Östra Göteborgs stadsdelsförvaltning ligger i botten när det gäller äldreboenden – men har flest nöjda när det gäller hemtjänsten.

Inger Börmark är chef för äldreomsorgen i Östra Göteborg,

– Det finns många förklaringar till de låga betygen. Till exempel har delar av utemiljön utanför Geråhus varit en enda stor byggarbetsplats under så gott som hela året, En annan är att det är många anhöriga som hjälper till att fylla i enkäten och för dem måste vi bli bättre på att visa på vad vi erbjuder de som bor hos oss och vilka aktiviteter vi gör. Vi startar nu anhörigstöd med riktade föreläsningar för att inkludera de anhöriga bättre, säger hon.

Östra Göteborg har under 2018 gjort en stor satsning på hemtjänsten.

– Där blev vi faktiskt bäst i stan och fick 86 procents nöjdhet, konstaterar Inger Börmark.

Tillsammans med personal och chefer ute på respektive boende planerar hon nu att jobba med aktiviteter och måltider under 2019.

– Mat och måltider är en viktig del i våra liv. Det finns en lust och vilja bland alla anställda att göra måltiden mer lockande. Här betyder lugn miljö och goda dofter en hel del.

– När det gäller trygghet, bemötande och förtroende för personalen var våra siffror bättre. Det är viktigt att de boende känner sig trygga hos oss, konstaterar Inger Börmark.

Svårt att komma utomhus

Seniorerna känner sig trygga och får ett bra bemötande från personalen generellt på samtliga boenden i Göteborg. Möjlighet att lätt få träffa läkare vid behov, är däremot inte lika enkelt i alla stadsdelar. I Centrum svarar bara 33 procent ja på frågan mot 58 procent på Västra Hisingen, som ligger högst i Göteborg.

Generellt är många inte heller nöjda med möjligheterna att komma utomhus. Här har de flesta boendena en del att förbättra.

Mat och måltidens utformning är prioriterat på många äldreboenden. Enligt enkäten smakar maten bäst i stadsdelen Västra Hisingen. Västra Göteborg och Örgryte/Härlanda får också högt betyg.

Bemötandet påverkar

Svarsfrekvensen från Göteborgs äldreboenden är 52 procent vilket motsvarar 1 832 personer.

– Det finns en osäkerhet i siffrorna eftersom nästan hälften, 48 procent, väljer att inte svara. Orsakerna kan vara många och det vore bra om vi kunde få fler lämna sina synpunkter nästa år, säger Anette Johannesson, avdelningschef för äldrefrågor på stadsledningskontoret centralt.

Hur kan skillnaderna variera från 100 procent nöjdhet till bottennoteringen 46 procent?

– Mycket handlar om bemötandet, det påverkar i hög grad nöjdheten. Hur man organiserar sig och arbetar med olika rutiner och arbetssätt påverkar också, säger Anna Ekendahl, utredare på Socialstyrelsen.

Hela listan

I Socialstyrelsens nationella undersökning uppger 81 procent i hela riket att de är nöjda med sitt äldreboende.

Så här svarar de som bor på Göteborgs äldreboenden på påståendet: Är sammantaget nöjd med sitt äldreboende

(siffrorna i procent)

Kaggeledsgatans äldreboende, 100

Uggledals äldreboende, 100

Solängsvägen 57, 100

Svartedalsgatan 13, 100

Vasahemmet, 96

Lillhagsparken 9, 94

Annedals äldreboende, 93

Neubergska/Bambergska, 91

Bjöla äldreboende, 90

Solängens äldreboende, 90

Agaten, 89

Björkåshemmet, 89

Svartedalsgatan 11, 88

Lillhagsparken 10, 88

Morängatans äldreboende, 88

Tre stiftelser/Vegahusen, 87

Svartedalsgatan 2, 87

Styrsöhemmet, 85

Gerdas gård, 84

Björkekärrs äldreboende, 84

Örgrytehemmet, 84

Fiskebäcks äldreboende, 83

Tre stiftelser/Kallebäck, 83

Byalagsgatan 3, 83

Kärrahus äldreboende, 83

Högsbotorphemmet, 81

Gråbergets seniorcenter, 80

Lövgärdets äldreboende, 80

Svaleboskogens äldreboende, 78

Dicksons hus, 77

Landalahus, 77

Tre stiftelser/Änggårdsbacken, 77

Solängsvägen 55, 77

Bäckebol säbo, 77

Åkerhus äldreboende, 76

Fridkullagatan, 76

Tre Stiftelser, Otium, 74

Sekelbo äldreboende, 74

Glöstorpshöjdens äldreboende, 74

Fyrväpplingsgatan 5, 74

Hammarhus äldreboende, 72

Altplatsens äldreboende, 71

Norra Dragspelsgatans äldreboende, 71

Bagaregårdens äldreboende, 71

Götaholms äldreboende, 71

Backahus, 70

S:t Jörgen, 70

Sehlstedtsgatan 12, 68

Gunnareds äldreboende, 68

Krokslätts äldreboende, 68

Järnbrottshus äldreboende, 67

Fjällbopark äldreboende, 67

Lotsens äldreboende, 64

Granlindens äldreboende, 64

Grevegårdens äldreboende, 62

Sockenvägen 28, 61

Kaverös äng, 59

Nya Varvets äldreboende, 57

Geråshus äldreboende, 55

Kviberg äldreboende, 46

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. Därför fick cirka 220 000 äldre personer under våren en enkät med frågor om vad de tycker om sin äldreomsorg. Enkäten skickades till alla personer över 65 år som bor i särskilt boende eller har med hemtjänst.

I 2018 års undersökning deltog totalt 122 822 personer, varav 87 390 personer med hemtjänstinsatser och 35 432 personer som bor på särskilt boende. Totalt svarade 56 procent av dem som blev tillfrågade.

Enkäten gjorde våren 2018 och redovisades i slutet av september.

Läs mer

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.