Utmanande år för Göteborgs begravningschef Katarina Evenseth

Överfulla kyrkogårdar, små pandemibegravningar och en besvärlig hackerattack. Göteborgs begravningschef Katarina Evenseth har hanterat flera utmaningar de senaste åren.
Nästa projekt är en ny jättekyrkogård som blir klar först när hon gått i pension.
– Det känns lite märkligt att planera för något som kommer ske när jag har lämnat.