Göteborgs kyrkogårdar fulla – planerar ny storkyrkogård

Göteborgs begravningssamfällighet planerar en ny kyrkogård med 30 000 gravplatser på en yta lika stor som 63 fotbollsplaner. Frågan är bara var man ska hitta den platsen.
– Vi tittar på platser i nordöstra Göteborg och på Hisingen, områden där staden har en ganska så stor inflyttning i dagsläget, säger Katarina Evenseth, till Göteborg Direkt.

ANNONS
|

Göteborgs begravningssamfällighet har i skyldighet att alla som är bosatta i Göteborg ska ha möjlighet att begravas här. Totalt förvaltar man 36 begravningsplatser i stan men på flera av dem börjar platserna ta slut.

– Under hösten har arbetet intensifierats i syfte att hitta mark för en ny storkyrkogård någonstans i Göteborg, säger Katarina Evenseth, begravningschef Svenska kyrkan till Göteborg Direkt.

Planen är att en ny kyrkogård ska ge plats åt 30 000 nya gravar. Det skulle innebära att man behöver en yta på 45 hektar, vilket är lika stort som Västra kyrkogården eller drygt 63 fotbollsplaner.

LÄS MER:De möter döden varje dag – vad har det lärt dem?

– Vi tittar på platser i nordöstra Göteborg och på Hisingen, områden där staden har en ganska så stor inflyttning i dagsläget, säger Katarina Evenseth, till Göteborg Direkt.

ANNONS

Utöver en ny kyrkogård planerar man att börja bygga ut kyrkogården i Tuve efter årsskiftet.

LÄS MER:Är det rimligt med löparfest på alla helgons dag?

Förändrad efterfrågan

I och med att stadens befolkningssammansättning förändras så har behovet av kistgravar ökat.

– Den muslimska andelen av Göteborgs befolkning har ökat under de senaste åren, med en hög andel äldre, vilket har lett till att begravningssamfälligheten fortlöpande kommer att projektera och anlägga muslimska gravplatser under de kommande 10 åren, säger Katarina Evenseth till Göteborg Direkt.

Även om tillgången på kistgravar är begränsad så finns andra sätt att få plats. Begravningssamfällighet tillhandahåller kistgravar, urngravar, gravsättning i minneslund och i askgravlund. Dessutom pågår planering för att kunna erbjuda gravsättning i askgravplats vilket är ett alternativ för de som vill ha en personlig gravplats utan krav på skötsel och omvårdnad.

ANNONS