Professorn: 40-plussare kan dricka tre glas vin om dagen

Nya studier visar att även väldigt måttligt intag av alkohol kan vara skadligt.
Men när tidigare SBU-chefen Måns Rosén intervjuades i radions ”Studio ett” hävdade han tvärtom att 40-plussare kan dricka tre glas vin. Om dagen.

ANNONS
|

Flera nya svenska och internationella studier visar att redan vid väldigt måttligt intag av alkohol ökar risken för skador. Det har lett till diskussioner om att de svenska rekommendationerna för alkoholintag borde skärpas.

I dag säger Socialstyrelsen att gränsen för riskkonsumtion går vid 14 standardglas per vecka för män och nio standardglas per vecka för kvinnor. Ett standardglas motsvarar 33 centiliter starköl eller 12–15 centiliter vin.

Men Måns Rosén, före detta chef för Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, och professor i folkhälsovetenskap, överraskade programledarna för ”Studio ett” i P1 när han gästade programmet på tisdagen och fick frågan hur han ser på de nya rönen.

ANNONS

Rekommenderar tre glas vin till medelålders

– Jag tycker nog att det vetenskapliga underlaget visar ganska tydligt att om man kommit upp i medelåldern och dricker två–tre glas vin om dagen så är det bra för hjärtat. De positiva effekterna är sannolikt större, säger Måns Rosén i programmet.

När programledaren lite överraskat frågar ”Tre glas vin om dagen? Det låter ganska mycket?” replikerar Måns Rosén:

– Nej. De flesta studier säger ett–två glas per dag, men det bygger på självrapporterad alkoholkonsumtion. Och vi underskattar vår alkoholkonsumtion med 40–50 procent, så då höjde jag upp det till tre glas.

Han poängterar att det gäller personer över 40 år. Att vara ung och dricka alkohol är farligt för kroppen och han menar att det är viktigt att föräldrar hindrar sina barn från att börja dricka för tidigt.

Men han står fast vid att medelålders personer gott kan ta några glas vin om dagen och att Socialstyrelsens rekommendationer borde anpassas efter ålder. Han konstaterar också att alla i forskarvärlden inte håller med honom.

– Det är olika. Forskarsamhället är splittrat i den här frågan. En del tycker inte alls som jag, andra håller med mig.

Agnes Wold: ”Hjälte!”

Måns Roséns oväntade vinkommentar skapade viss munterhet på Twitter – och kritik.

ANNONS

Maria Josephson, medicinhistoriker på Karolinska institutet kallar inslaget ”hysteriskt roligt” och skriver ”Underskatta aldrig självförtroendet hos en äldre professor”.

Agnes Wold, professor och överläkare, svarar henne med ett kärnfullt ”Hjälte!”. Lite längre ner i tråden utvecklar hon att det är viktigt att göra en sammanvägd bedömning utifrån all relevant forskning, inte stirra sig blind på enskilda studier.

Andra känner ett behov av att problematisera uttalandet. Prästen, debattören och satirtecknaren Wisti konstaterar att den korta intervjun halkar förbi den komplexa frågan om beroendeproblem.

Han får medhåll av Maria Josepson, som svarar att det finns mycket problematiskt med Roséns uttalande, ”inte minst att han gör alla kollegor som försöker diskutera frågan med sina patienter en otjänst. Men inslaget i sig var väldigt, väldigt roligt!”

Socialstyrelsens rekommendationer om alkoholintag

Med riskbruk av alkohol avses:

  • En hög genomsnittlig konsumtion – mer än 14 standardglas per vecka för män samt mer än nio standardglas per vecka för kvinnor.
  • En intensivkonsumtion om minst fem standardglas för män respektive minst fyra standardglas för kvinnor vid ett och samma tillfälle.

Ett standardglas motsvarar 50 centiliter folköl, 33 centiliter starköl, 12–15 centiliter vin, 8 centiliter starkvin eller 4 centiliter sprit.

LÄS MER:Irland inför varningstexter på alkohol

LÄS MER:Även måttligt drickande en risk för hjärtat

LÄS MER:Allt fler larm om unga som överdoserar antidepressiv medicin

ANNONS