Många omständigheter ändras på grund av smittorisken. Vad gäller när du inte längre kan resa eller ha bröllopsfest? Konsumentrådgivare Louise Ek reder ut begreppen.
Många omständigheter ändras på grund av smittorisken. Vad gäller när du inte längre kan resa eller ha bröllopsfest? Konsumentrådgivare Louise Ek reder ut begreppen. Bild: Anna von Brömssen och Mostphotos

Så påverkar coronaviruset dig som konsument

Konsumenternas rättigheter – vad gäller i coronatider? Har din kurs flyttats till hösten, är varuleveransen försenad och behövs lokalen inte längre när bröllopet skjutits på framtiden? Konsumentrådgivare Louise Ek reder ut begreppen.

ANNONS
|

Konsumenternas rättigheter är inte alltid lika tydliga som när det gäller inställda paketresor.

Så vad gäller för andra tjänster och varor som du köpt och inte kan utnyttja på grund av smittan, produkter som inte levererats eller du inte längre har råd med eftersom privatekonomin har förändrats?

Konsumentrådgivare Louise Ek utgår från exempel som konsumenter har hört av sig om till Konsument Göteborg.

Sena leveranser av beställda varor.

En kille hade beställt handsprit från en hemsida. Efter fyra veckor hade han fortfarande inte fått detta trots att leverans skulle ske inom tre-sju dagar.

DETTA GÄLLER: Först och främst har man rätt att kräva leverans. Om företaget inte lyckas leverera inom ett specifikt datum så har man rätt att häva köpet, det vill säga få tillbaka hela betalningen och företaget behöver inte längre leverera. Det kan också vara så att man har rätt att göra ett så kallat täckningsköp, det vill säga köpa varan någon annanstans och om den blir dyrare få ersättning för mellanskillnaden från det första företaget.

ANNONS

Avbokad plats till ett lopp.

En konsument har betalat för en startplats till ett lopp. Nu har loppet ställts in helt och konsumenten får varken pengar tillbaka eller möjlighet att delta i nästa års lopp då företaget hänvisar till force majeure.

DETTA GÄLLER: När ett företag ställer in ett arrangemang har konsumenten rätt att få pengarna tillbaka, eftersom de inte kan hålla avtalet och erbjuda konsumenten det som konsumenten har betalat för. Att ett företag åberopar force majeure leder bara till att de kan ha rätt att bryta avtalet. De behöver i så fall inte leverera den avtalade tjänsten, i det här fallet loppet. Pengarna får de däremot inte behålla.

Det handlar annars om att boka i god tid. Nu blir det inga studentflak i år.
Det handlar annars om att boka i god tid. Nu blir det inga studentflak i år. Bild: Edvin Bergström

Möjligheter att få pengar tillbaka för studentflak.

En pappa ringde för sin son som var den som bokat ett studentflak till sig och sin klass till studentfirande som nu inte kan bli av. Där hävdade företaget att han bara hade rätt till 30 procent i återbetalning på grund av force majeure.

DETTA GÄLLER: Det finns ingen lag som ger honom rätt till någon avbokning över huvud taget, eftersom det är en tjänst och inte en vara. Då blir det i första hand villkoren för avbeställning som man måste titta i. Och i andra hand kan man just argumentera för force majeure, vilket också företaget gör men på fel sätt.

ANNONS

Force majeure betyder att man har rätt att bryta avtalet, inte att företaget har rätt att behålla konsumentens betalning.

Force majeure betyder att man har rätt att bryta avtalet, inte att företaget har rätt att behålla konsumentens betalning.

Force majeure betyder att det finns extraordinära omständigheter som ingen av parterna kan påverka och att de inte kände till detta då avtalet ingicks. Och det kan betyda att man har rätt att bryta ett avtal, vilket här skulle betyda att man inte längre är skyldig att utföra de prestationerna som står i avtalet, det vill säga betala respektive ställa upp med ett flak. Force majeure är ett allmänt juridiskt begrepp som ännu inte har prövats i relation till covid-19. Detta innebär att det inte är helt säkert att force majeure föreligger i avtalssituationer där covid-19 påverkar. Det behöver dels prövas i de enskilda situationerna, dels rent generellt.

– Force majeure betyder därför att man kan ha rätt att bryta avtalet, men inte att företaget har rätt att behålla konsumentens betalning. Konsumenten bör då argumentera för att force majeure gäller. Dock, eftersom detta ännu inte är rättsligt prövat så man vet inte om det är så, förtydligar Louise Ek.

Om man med full kunskap om nuläget bokar något, exempelvis före den 15 juni, så föreligger inte force majeure.

– Force majeure innebär ju att extraordinära omständigheter uppstått som ingen av parterna kunde vara medvetna om vid avtalets ingående. Om omständigheterna var kända när man ingick avtalet kan samma omständigheter aldrig vara force majeure.

ANNONS

Skulle gå på Ullevi-konsert.

Iron Maiden-konserten på Ullevi i sommar är på grund av covid-19 flyttad ett år framåt och en konsument ville veta om hon måste gå med på detta.

DETTA GÄLLER: Huvudregeln är att du har rätt att få pengarna tillbaka om din konsert blir inställd. Om konserten däremot är flyttad som i vårt fall är det fortfarande oklart om detta räknas som en inställd konsert. Det kan bero på omständigheter i det enskilda fallet. Argumentera för det i förhållande till arrangören, och gör en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden om du inte får tillbaka dina pengar.

Möjligheter att avboka lokal och restaurang.

Det ringde en kille som hade bokat en lokal för sitt bröllop inklusive middag. Nu har paret tvingats ställa in bröllopet och undrade om de skulle kunna tvingas att ändå betala för hela beställningen.

Det blir inga stora bröllop i vår på grund av Folkhälsomyndighetens restriktioner om ”folksamlingar”.
Det blir inga stora bröllop i vår på grund av Folkhälsomyndighetens restriktioner om ”folksamlingar”. Bild: Nicklas Elmrin

DETTA GÄLLER: Det finns ingen lag som ger rätt att avboka i den här situationen. Börja med att titta i avtalet. Finns någon överenskommelse om att avboka? Ofta har man muntliga överenskommelser och då är dessa svårare att bevisa. Företaget vill kanske inte längre stå för sitt löfte att kunden ska kunna avboka. I övrigt är det samma resonemang som för bokningen av studentflaket ovan.

ANNONS

– I vilket fall som helst har företaget inte rätt att tjäna på avbokningen, det vill säga ta betalt för en utgift som de inte har, exempelvis för mat som inte behöver beställas.

Uppskjutna kurser från vår till höst.

En konsument hade bokat en simskola för sitt barn nu under våren som per automatik blev flyttad till hösten.

DETTA GÄLLER: Det finns ingen lag som säger vad som gäller. Börja med att läsa vad som står i kursvillkoren om flyttade kursdatum. Huvudregeln är att de har rätt att försöka erbjuda samma kurs vid ett senare tillfälle. Detta alternativ måste vara likvärdigt med det man först bokat. Om en kurs ändras i tid så får man argumentera för att alternativet inte är likvärdigt och att syftet med kursen försvinner. Exempelvis att barnet skulle ha lärt sig att simma inför sommaren, vilket omintetgörs om kursen förläggs till hösten. Argumentera för att du har rätt att avboka.

Skulle ditt barn ha lärt sig simma inför sommaren?
Skulle ditt barn ha lärt sig simma inför sommaren? Bild: Andreas Olsson

Förändrad kurs som nu ska ske på distans.

En äldre dam hörde av sig eftersom hennes kurs i körsång skulle fortsätta digitalt. För henne försvann hela nöjet med att sjunga i kör och dessutom hade hon inte riktigt de tekniska förutsättningarna för att kunna delta på det viset.

ANNONS

DETTA GÄLLER: Det finns ingen lag som säger vad som gäller. Hon får läsa villkoren för anmälan till kursen och se om det står något där, om möjligheten till ändrat format. Här får hon argumentera för att hennes förutsättningar att delta försämras i förhållande till dem som förelåg när hon anmälde sig till kursen i körsång. Hon kan också argumentera att syftet med att sjunga i kör försvinner. Alltså, både syfte och förutsättningar försvinner och att det avtal hon ingick förändrats så mycket att hon borde ha rätt att bryta det.

Louise Ek, konsumentrådgivare i Göteborg.
Louise Ek, konsumentrådgivare i Göteborg. Bild: Anna von Brömssen

– Hon borde ha rätt att avboka kursen och få pengarna tillbaka för den del som hon inte har kunnat utnyttja, säger Louise Ek.

Om företaget kanske kan gå i konkurs.

En konsument skulle köpa en ganska dyr luftrenare och undrade hur hon skulle tänka när hon valde företag, eftersom hon var rädd att företaget i denna situation med ekonomiska konsekvenser av coronaviruset skulle kunna gå i konkurs.

DETTA GÄLLER: Går ett företag i konkurs försvinner i princip alla juridiska åtaganden mot konsumenterna. Ett annat exempel: har man köpt ett presentkort så gäller det oftast inte inte längre.

Reklamationsrätten, som är viktig i vårt första exempel med luftrenaren, kan också försvinna om företaget går i konkurs. Men den kan övergå till en eventuell ny ägare, och det beror på hur överlåtelseavtalet ser ut.

ANNONS

– Vår rekommendation om man ska köpa något dyrt är att köpa en produkt som har en svensk producent, eftersom man som konsument vid en konkurs också har möjligheten att vända sig till det företaget med sin eventuella reklamation. Om säljaren är på obestånd, i princip i konkurs, har man som köpare om det är fel i varan rätt att rikta sina anspråk mot en näringsidkare i ett tidigare led, det vill säga tillverkaren.

– Och det blir ju lättare i ett reklamationsärende att kommunicera med en svensk producent. Man kan också läsa nyare recensioner av företaget, för att se om de verkar klara av sina leveranser och åtaganden.

Långt avhjälpande av reklamation.

Företaget hade godkänt en reklamation av en skoter, men konsumenten hade ännu inte fått tillbaka sitt fordon efter tre månader på verkstad.

DETTA GÄLLER: Ett avhjälpande eller en reparation ska ske inom skälig tid efter det att man som konsument har lagt fram sitt krav och fått igenom det. Vad är då skälig tid? Det är en tid som är rimlig för att företaget ska hinna reparera produkten om detta prioriterar reparationen.

– Ett sådant avhjälpande ska prioriteras och det finns inget i konsumentköplagen som säger att den tiden blir längre av extraordinära omständigheter. Normal tid är allt mellan en vecka och en månad, beroende på produkt. Längre tid ska det inte behöva ta om det inte är en väldigt speciell vara där det exempelvis kan behövas beställas reservdelar från ett annat land, förklarar Louise Ek.

ANNONS

Möjlighet att frysa gymkort.

En konsument kände sig inte trygg med situationen på gymmet och ville inte träna. Hon ville frysa kortet men tillhörde inte in någon riskgrupp.

DETTA GÄLLER: Det finns ingen lag som ger konsumenten några rättigheter. Villkoren gäller i konsumentens enskilda avtal. Dessa kan variera, inte bara mellan olika gym, utan också utifrån vad man har betalat och för hur länge man har bundit sig.

– Eftersom det är upp till företaget skadar det inte att fråga om man ändå får frysa sitt kort.

Avbeställning av en vara.

Det här handlar om ifall konsumenten har lagt en beställning på något som denna inte längre har råd att köpa. En konsument som hörde av sig till Konsument Göteborg hade beställt en säng som skulle tillverkas och levereras. Hon hade fått ändrad inkomst på grund av coronaviruset och undrade om hon fick avbeställa sin order.

DETTA GÄLLER: Man har alltid rätt att avbeställa en vara innan den har levererats (även om den tillverkats efter beställningen), däremot har säljaren rätt till skadestånd. Säljaren måste då bevisa att den haft kostnader på grund av avbeställningen och som inte kan hämtas in på annat vis. Näringsidkaren måste alltså specificera detta.

ANNONS

Om det hade varit en specialbeställd säng, utanför det ordinarie sortimentet, kunde det ändå ha blivit så att konsumenten tvingats betala hela varan – om det är den förlust som företaget skulle få, alltså att sängen inte gick att sälja till någon annan kund.

– Kolla vad som står i köpavtalets villkor. Det kan exempelvis stå att köparen måste betala en viss procent av köpbeloppet vid en avbeställning. Då är det detta som gäller, så länge som summan är skälig.

Reguljära flygbiljetter.

Två exempel:

1. En konsument har fått sitt flyg inställt. Företaget erbjuder bara möjlighet till voucher eller ombokning.

DETTA GÄLLER: Konsumenten har rätt att få pengarna tillbaka när företaget ställer in flygningen.

2. Flyget är inte officiellt inställt, men ska avgå före den 15 juni till ett land som inte släpper in turister på grund av smittrestriktioner. 15 juni är det slutdatum som gäller för tillfället för icke nödvändiga resor från Sverige enligt utrikesdepartementets, UD:s, avrådan.

I många fall kan det vara bättre att vänta på att flyget ställs in.

DETTA GÄLLER: Utgångspunkten: ingen avbeställningsrätt. Om man köpt avbeställningsskydd gäller det i princip aldrig i den här typen av situationer, utan bara om resenären blir sjuk. Men man kan försöka argumentera för att man har rätt att bryta avtalet på grund av force majeure. Då blir det viktigt att resan är inom den period som UD avråder från och är du i en riskgrupp är det ytterligare ett argument.

ANNONS

– Det kan vara så att du som konsument då har rätt att avbeställa och få pengarna tillbaka. I många fall kan det vara bättre att vänta på att flyget ställs in – avvakta i alla fall till inom två veckor för avresan, tipsar Louise Ek.

Resa inom Sverige till en campingplats.

En kvinna bodde på en camping som stängde olika servicefunktioner och ställde in aktiviteter och undrade om hon hade rätt till prisavdrag eller vad hon kunde kräva.

DETTA GÄLLER: Det finns ingen lag som reglerar detta, utan läs i villkoren om vad som ingår för det som du betalar. Argumentera för att det som har ställts in eller stängts påverkar det avtal som du har och har kommit överens om.

– Jag tycker nog att man har rätt till ett prisavdrag i detta läge, men det gäller att vara rimlig i sina krav. Om det handlar om en väsentlig funktion som duschrum och toaletter bör man i stället ha rätt att bryta avtalet och åka därifrån. Om man hittar en annan, dyrare, camping i stället kan man ha rätt att kräva mellanskillnaden av den första campingen.

Stugbokning i sommar.

En äldre kvinna i en riskgrupp hade bokat en stuga i Halland i juli.

ANNONS

DETTA GÄLLER: Det finns ingen generell rätt att avboka. Vad står i villkoren om avbeställningsrätt?

– I hennes fall behöll företaget handpenningen, i enlighet med villkoren. Man kan argumentera för force majeure för att få tillbaka den, men i detta läge svårt eftersom vi ännu inte har rekommendationer exakt för vad som gäller i juli från Folkhälsomyndigheten, säger konsumentrådgivare Louise Ek.

ANNONS