Sverige behöver fler kärnkraftverk.
Sverige behöver fler kärnkraftverk. Bild: Christine Olsson/TT

Daniel Åkerman: Vattenfall måste lägga grunden för ny kärnkraft redan nu

Redan inom tre år riskerar Sverige att om vintrarna få en effektbrist på el motsvarande åtta kärnkraftsreaktorer. Att öka elproduktionen i takt med den ekonomiska utvecklingen är lättare sagt än gjort.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

I sin senaste rapport om kraftbalansen på elmarknaden förutspår Affärsverket Svenska Kraftnät, SVK, att effektbristen kommer öka i framtiden. Under den gångna vintern var behovet av importerad effekt som högst 3 290 MW. Som jämförelse producerar de tre reaktorerna vid Forsmarks kärnverk drygt 1000 MW var.

Svenska Kraftnät beräknar att till vintern 2026/2027 kommer det saknas hela 8 700 MW – och det vid en normalkall vinter. Blir temperaturerna lägre kan behovet överstiga 10 000 MW. Det är mer än vad Sverige kan importera, vilket betyder att SVK kan bli tvungna att koppla bort delar av elnätet.

Skälet till den ökade effektbristen är de etableringar av grön industri som planeras i Norrbotten. H2 Green Steels fabrik i Boden förväntas ensam behöva lika mycket som 7 procent av dagens totala elförbrukning. I ett läge där vi redan har effektbrist med höga elpriser som följd, krävs omgående åtgärder för att öka produktionen.

ANNONS

Tyvärr lär det inte gå att få 8 700 MW producerad effekt i tid. En kärnkraftsreaktor tar omkring sju år att bygga efter att alla tillstånd är på plats. Under tiden lär industrisatsningarna få dröja. För att väntan ska bli så kort som möjligt bör förberedelserna börja redan nu.

Regeringen har lagt fram förslag på flera regelförenklingar för att underlätta byggandet av ny kärnkraft (8/6). Inte minst att ta bort förbudet mot fler än tio reaktorer eller på andra platser än där det finns i dag. Men när det kommer till själva byggandet är mycket ännu oklart.

En central del av Tidöavtalets energipolitik är att statliga Vattenfall ska bygga nya kärnkraftsreaktorer. Tidigare i somras rapporterade dock SvD att det finns en konflikt mellan regeringen och bolagets ledning, främst vd:n Anna Borg (28/6). Borg vidhåller bolagets tidigare affärsinriktning i väntan på nya ägardirektiv från regeringen.

Anna Borg har förstås rätt i att statliga bolag ska styras enligt regelverket. Men eftersom bolaget är helägt av staten, bör ett regeringsskifte ses på liknande sätt som om det hade fått en ny ägare. Då vore det inte orimligt att redan nu börja ta hänsyn till vad man vet att ägaren vill genomföra.

ANNONS

Borg har även motsatt sig att Vattenfall på egen hand ska ta stora kostnader för att bygga nya reaktorer. Det är viktigt att värna om företagets finanser så att skattebetalarna inte behöver gå in med pengar i framtiden. Dock är en av poängerna med statligt ägda bolag att de ska kunna ta större samhällshänsyn i stället för att bara agera vinstmaximerande.

Förhoppningsvis kommer Vattenfalls nya styrelse att ge Anna Borg ett tydligt uppdrag att bygga ny kärnkraft. Regeringen bör även ta fram nya ägardirektiv i samma riktning. Det är dock enbart lösningar på längre sikt. Tills vidare lär vi tyvärr få vänja oss med effektbrist kommande vintrar.

LÄS MER: Ständigt velande om kärnkraft har skadat Sverige

ANNONS