Västtrafiks kontrollanter finns till för att skapa rättvisa mellan passagerarna.
Västtrafiks kontrollanter finns till för att skapa rättvisa mellan passagerarna. Bild: Henrik Jansson

Håkan Boström: Våld och hot ska inte löna sig i kollektivtrafiken

Att ett fåtal passagerare på bussar och spårvagnar uppträder hotfullt när de tvingas betala för sig som alla andra är inget samhället kan ge efter för.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

En halv miljard kronor om året. Så mycket beräknas tjuvåkandet ha kostat Västtrafik tidigare. En kostnad som indirekt får bäras av alla andra som åker med kollektivtrafiken. Men sedan ett par månader tillbaka har antalet biljetter som sålts ökat dramatiskt.

Försäljningen av period- och dygnsbiljetter har ökat med över en tredjedel, 36 procent – uppger Lars Backström, vd för Västtrafik, till GP (21/4).

Kontrollen har stärkts. Passagerare måste i högre utsträckning gå på längst fram i bussen, antalet kontroller har totalt sett ökat genom effektivare metoder och något fler anställda, och så har en mindre del av kontrollanterna börjat arbeta civilklädda. Alla dessa åtgärder syftar till att de som åker med kollektivtrafiken ska göra rätt för sig.

ANNONS

Västtrafik vill komma bort med fenomenet att tjuvåkare smiter när kontrollanterna kliver ombord. Trots att de civila kontrollanterna bara utgör en liten andel – runt en femtedel – av det totala antalet kontrollanter stod de för 40 procent av alla bötfällningar under februari när de började arbeta (SVT 2/3).

Åtgärderna har alltså varit effektiva och visar att risken att åka fast har betydelse för betalningsviljan.

I resten av Sverige är det visserligen självklart att gå på bussen fram och visa biljett. Civila kontrollanter är inga konstigheter vare sig i Stockholm eller Malmö.

Men alla är inte glada över nyordningen i Göteborg. I vissa kretsar har det funnits en inställning att det är frivilligt att betala för sig. Man har vant sig att åka gratis, vilket kan ha spritt sig när andra passagerare tror att de är ensamma om att betala. En del aktivister långt ut på vänsterkanten har underblåst de här stämningarna genom att protestera högljutt mot biljettkontroller och med olika aktioner där de till och med hängt ut kontrollanter på nätet, vilket indirekt skapar en hotbild.

Även om det är mycket ovanligt har det även förekommit vissa våldsincidenter mot de civila kontrollanterna. I veckan utlyste så ett skyddsombud vid Transportarbetareförbundet skyddsstopp, vilket innebär att de civila kontrollerna tillfälligt stoppas. Skälet uppges vara just kontrollanternas säkerhet. Men om detta går åsikterna isär. QSG bevakning, som har hand om kontrollverksamheten och upprättar incidentrapporter delar inte fackets bild (DN 22/4). Regionrådet Peter Hermansson (M), som själv har en bakgrund inom Västtrafik, menar till och med att det rör sig om politisk aktivism från enskilda skyddsombud (GP 22/4).

ANNONS

Har Hermansson rätt är det förstås allvarligt. Tidöpartierna vill frikoppla skyddsombuden från facken just av denna anledning. Skyddsombuden ska representera de anställda och inte ta politiska hänsyn. Huruvida det nu ligger några tveksamma skäl bakom skyddsstoppet i det här fallet kan man bara spekulera om.

Frågan lär avgöras av Arbetsmiljöverket i närtid om inte fack och arbetsgivare kan komma överens om en lösning. Möjligen finns det mer att göra för att stärka kontrollanternas trygghet. Incidenter är väldigt ovanliga, färre än en på hundra börjar tjafsa enligt en kontrollant GP intervjuat tidigare. Men självklart bör kontrollanterna ha bra uppbackning när något händer och det vore rimligt att ingen behöver arbeta civilklätt mot sin vilja eftersom det trots allt innebär en förhöjd risk för konfrontationer.

Att ge efter för våld och hot är däremot inget acceptabelt alternativ. Priset på månadskorten är en fråga för vår demokrati, inte för enskilda våldsverkare eller politiska extremister. Det är inte konstigare än att vi inte ser genom fingrarna med snatteri, stölder eller skattefusk. Det är sällan fattiga människor som bråkar för att de är fattiga, utan personer med en viss inställning till gemensamma regler. Det finns också en rad subventioner i kollektivtrafiken för ekonomiskt svagare grupper. Att göra rätt för sig borde vara lika självklart i Göteborg som Stockholm eller Malmö.

ANNONS

LÄS MER: Vänsterns simpla tjuvåkare

ANNONS