Adam Cwejman: Tidöavtalets slappa kritiker sprider fake news

Regeringen anklagas för att vara rasistisk och driva antidemokratisk politik. Det är allvarliga anklagelser som saknar belägg och enbart höjer konfliktnivån i den svenska offentligheten.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

Vi håller på att få en politik som både är rasistisk och antidemokratisk. Det är budskapet från 4 006 vårdanställda på Aftonbladet Debatt (21/12). Tillsammans skrev de under en debattartikel i vilken de kritiserade Tidöavtalet för att innehålla ett ”stort antal rasistiska och direkt antidemokratiska förslag”.

Bland de kritiserade förslagen nämns en kraftig minskning av antalet kvotflyktingar, ”internering” av asylsökande, möjliggörande av ”grundlösa visitationer i särskilda områden” samt en begränsning av rätten till tolk och ”angiveriskyldighet för vårdpersonal”.

Stämmer beskrivningen av vad som står i Tidöavtalet? Enbart två punkter utvecklas, den om tolktjänster samt den påstådda skyldigheten för vårdpersonalen att ange personer som saknar uppehållstillstånd.

ANNONS

Vårdarbetarna skriver att: ”Om vi inte tillåts använda tolk kommer möjligheten för oss att göra ett bra jobb försämras. Kommunikation är nyckeln i vårt yrke.”

Är det så att Tidöavtalet föreslår att vården ”inte tillåts att använda tolk”? Skrivelsen i avtalet lyder: ”Utgångspunkten ska vara att den enskilde i första hand ska betala för tolktjänster. Det ska övervägas att införa en avgift för nyanlända efter att en viss tid förflutit sedan uppehållstillstånd beviljats”.

Kostnaden för tolktjänster inom det offentliga har ökat mycket i Sverige. Den befinner sig på omkring två miljarder kronor årligen. Om möjligheten till tolk ges utan några begränsningar riskerar den här kostnaden att öka ytterligare. Hur rimligt är det att en person efter mer än ett decennium i Sverige fortfarande ska förvänta sig kostnadsfria tolktjänster?

Att begränsa möjligheten, utan att ta bort den helt, skapar faktiskt ett välbehövligt incitament att lära sig svenska. Ingenstans i Tidöavtalet står att vårdgivare ”inte ska tillåtas” använda tolk. Det är en vantolkning, det handlar om att skapa en balans i systemet.

I fallet med tolktjänster är det uppenbart att skribenterna överdrev. Notera glidningen. Att begränsa rätten till avgiftsfria tolktjänster förvrängdes till att innebära att vården ”inte tillåts” använda tjänsterna över huvud taget.

ANNONS

Skribenterna beskriver dessutom hur vården kommer att tvingas ”ange patienter utan uppehållstillstånd”. Detta är en reaktion på en punkt i avtalet som syftar till att verkställa utvisningar av personer som befinner sig illegalt i Sverige. Det vill säga; personer som fått avslag på asylansökan eller av annat skäl inte har rätt till vidare uppehållstillstånd.

Men i samma punkt står också tydligt att det kan ”finnas situationer där en anmälan skulle strida mot ömmande värden, till exempel i sjukvården”, varför undantag från informationsplikten bör utredas. Vårdpersonal kommer inte att tvingas ange någon. Men detta ignorerar skribenterna.

Därutöver nämns också att asylsökanden kommer att vara inlåsta i ”interneringsläger”. Något sådant föreslås inte. Redan idag existerar förvar för personer som kan väntas avvika vid ett utvisningsbeslut. ”Interneringsläger” låter som något ur Europas mörka förflutna. Men de finns alltså enbart i skribenternas fantasier.

Vad som är rasistiskt och odemokratiskt förklaras inte heller, det förväntas läsarna acceptera rakt av. Och den kritik som faktiskt utvecklas, rörande tolktjänster och ”angiveri” skvallrar om att kritikerna inte ens läst avtalet särskilt noga.

Innebär det här att avtalet är en perfekt politisk färdplan? Långtifrån. Det finns mycket att diskutera och invända emot. Prioriteringen att sänka antalet kvotflyktingar är ett sådant exempel. Är inte just ett kvotsystem en bra modell för en långsiktigt hållbar hjälp till de mest behövande?

ANNONS

Seriös kritik som befinner sig nära innehållet i det faktiska avtalet får man leta efter på annan plats. Den som inte lusläst avtalet men däremot tar del av sådana här artiklar kommer lätt tro att vi redan lever i ett totalitärt och rasistiskt land, en nordisk variant av 1980-talets Sydafrika.

Slitna begrepp som fake news, desinformation och polarisering ligger nära tillhands när man läser debattartikeln. Men det är precis vad det är. Anklagelserna förvrider sanningen, sprider falsk information och riktar allvarliga (och grundlösa) anklagelser om att Sverige styrs av en rasistisk och odemokratisk regering.

Anmäl dig till Adams nyhetsbrev

Varför pratar vi om det vi pratar om? GP:s Adam Cwejman omvärldsbevakar och delar det som fått honom att tänka till.

För att anmäla dig till nyhetsbrevet behöver du ett digitalt konto, vilket är kostnadsfritt och ger dig flera fördelar. Följ instruktionerna och anmäl dig till nyhetsbrevet här.

ANNONS