Svenskhet är mer än blodsband

ANNONS

Vad betyder svenska värderingar för dig? När Ipsos ställde frågan till drygt 1000 röstberättigade svenskar svarade 36 procent att de inte visste. Ytterligare 9 procent avfärdade begreppet som rent nonsens. Av de tillfrågade var det alltså närmare hälften som antingen saknade en bild av vad "svenska värderingar" är för dem eller som menar att det inte finns några svenska värderingar.

Debatten om svenska värderingar har gått het det senaste året och nådde kanske sin peak under årets Almedalsvecka, som kallats ”En tävling i svenska värderingar” av SVT:s inrikespolitiska kommentator Margit Silberstein (SVT 9/7). Många var de partiledare som visade en ökad vurm för det som är svenskt och många var de som reagerade på detta med misstänksamhet, i synnerhet inför begreppet "svenska värderingar" i sig.

ANNONS

En av dessa var Göran Collste, professor i tillämpad etik vid Linköpings universitet, som reagerade efter att såväl Ebba Busch Thor (KD) som Jimmie Åkesson (SD) talat om detta. Då hade Moderaterna – vars partiledare även hon använde begreppet – ännu inte haft sin dag i Almedalen. I en debattartikel frågade sig Collstevad svenska värderingar egentligen var och redogjorde sedan för att det inte finns några värderingar som är unika för Sverige: ”Värderingar är universella och de delas till större eller mindre utsträckning av människor i olika länder tillhörande olika kulturer.” (SVT 7/6.) Med anledning av detta drog Collsteslutsatsen att ”talet om svenska värderingar är tom retorik som syftar till att exkludera människor!”.

Att det inte finns någon enskild värdering som är unik för Sverige stämmer, men att det därför inte skulle finnas några svenska värderingar är direkt felaktigt. Thomas Gür skrev tidigare i höstas om detta på ledarsidan:

”Det som gör dem till svenska värderingar, och som rättfärdigar att man kan tala om svenska värderingar, och som skiljer sig från andra länders och kulturers värderingar, är istället två varandra kompletterande element. /.../ Det första är den unika kombinationen i Sverige och i det svenska sammanhanget av olika värderingar, som kanske också återfinns i andra kulturer. Det är den kombinationen som gör att dessa värderingar just blir sammantaget specifikt svenska. Det andra är den historiska och kulturella miljö i vilken dessa värderingar har etablerats.”(GP 9/10).

ANNONS

Att förneka existensen av svenska värderingar och att avfärda tal om behovet av dem som ”exkluderande” är beklämmande. Tal om svenska värderingar kan, som mycket annat, användas i syfte att exkludera. Men det finns inget som säger att medvetenhet kring svenska värderingar per automatik skulle vara exkluderande. Snarare tvärtom. Det är för att människor ska kunna inkluderas som det existerar ett behov av att synliggöra de värderingar som genomsyrar det svenska samhället.

För den som kommer till Sverige från ett annat land tar det ofta lång tid att komma in i det svenska samhället. Orsaken är inte bara svårigheter att hitta jobb och lära sig det svenska språket – även om det är viktiga komponenter – utan svårigheter att förstå den svenska kulturen, de oskrivna reglerna.

Här vill någon säkert invända att så länge invandrare följer lagen så kan ingen begära att de ska göra mer än så. Men nog kan man kräva saker av den som kommer hit utöver att följa lagen; som att den ska försöka försörja sig själv. Men även om ett jobb är en förutsättning så krävs mer för att passa in. Många av de som kommer hit vill just det: passa in, och är beredda att anpassa sig för att göra det. Vi svenskar är dock inte mycket till hjälp om vi hävdar att det inte finns några svenska värderingar.

ANNONS

I Sverige är vi så rädda att svenskheten ska vara exkluderande att den ofta förminskas. Det förnekas att det skulle finnas några svenska värderingar eller någon inhemsk svensk kultur – som till exempel Ingrid Lomfors, överintendent vid myndigheten Forum för levande historia hävdade på regeringens konferens ”Sverige tillsammans” i oktober år 2015. Det är förödande. För om svenskhet inte kan handla om sådant som värderingar och kultur så är risken stor att svenskhet endast kan handla om blodsband. Är inte det desto mer exkluderande?

ANNONS