Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Bild: Ernst Henry photography och TT

Sonesson: Valet på söndag är inte fritt och hemligt för alla väljare

Utländska valobservatörer varnar för att valhemligheten inte skyddas i Sverige. Väljare som inte vill röja sina politiska preferenser tvingas att antingen plocka på sig samtliga valsedlar eller ta med valsedlar till vallokalen. Det förekommer att familjer röstar tillsammans i valbåset och att partiers valsedlar saknas. Största hotet mot svenska valets legitimitet behöver inte vara främmande makt.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Den svenska demokratin bygger på två fundamentala principer som anges i grundlagen. Att valen som anordnas är fria och hemliga. Ingen annan får bestämma vad väljaren ska rösta på. Väljaren är inte skyldig att på något sätt visa eller tala om hur vederbörande röstat, inte ens till sin partner. Tyvärr är båda dessa principer hotade. 

För första gången någonsin sänder Organisationen för samarbete och säkerhet i Europa, OSSE, valobservatörer som ska se till att valet går rätt till i Sverige. OSSE har noterat att valsedlar i tidigare val inte varit tillräckligt skymda i vallokalerna för att valhemligheten ska garanteras. Det har även förekommit att det inte funnits valsedlar från alla partier, detta problem rör framförallt glesbygden. 

Att valhemligheten riskerar att röjas påpekades redan efter förra valet i en rapport av biståndsorganisationer som är knutna till Liberalerna, Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet. De arrangerade gemensamt att utländska valövervakare på valdagen 2014 besökte en tredjedel av vallokalerna i Stockholms stad. 

Valövervakarna var i utvärderingen starkt kritiska mot att platserna där väljarna tar valsedlar inte skyddas mot insyn. Ofta placerades valsedlarna vid ingången där många människor vistas vilket ”ger anledning till stor oro”.

Valövervakarna noterade att mycket få personer tog mer än en valsedel för varje val, vilket medförde full insyn i hur andra röstade. De såg stor risk för att socialt tryck påverkar individer att rösta på ett visst parti eller kandidat. Valövervakarna reagerade på att partier delar ut valsedlar vid vallokalens ingång och observerade att partiföreträdare uppmanade väljare att kryssa specifik kandidat. 

Den danska valforskaren Jørgen Elklit, professor i statskunskap vid Århus universitet, anser även han att Sverige inte gör tillräckligt för att skydda valhemligheten i vallokalen. I olika sammanhang har han riktat skarp kritik mot att det svenska systemet tvingar väljarna att själva ta ansvar för att valet de gör inte blir offentligt. Antingen får väljaren plocka på sig samtliga valsedlar eller ta med valsedlar hemifrån om man inte vill avslöja sina politiska preferenser. 

Det är inte heller säkert att de valsedlar som väljaren efterfrågar finns i vallokalen. Representanter för bland annat valnämnder i Stockholm, Göteborg och Uppsala slog efter förra valet larm om att det förekommer att aktivister tar bort, täcker över eller på annat sätt saboterar tillgången på valsedlar.

Både professor Elklit och biståndsorganisationernas valutvärdering lyfter problemet med att så kallad ”familjeröstning” tolereras i Sverige, det betyder att man tillåter mer än en person i valbåset.  Biståndsorganisationernas rapport från 2014 avslöjade att flera personer bakom skärmen inte är något ovanligt.

Av 188 besökta vallokaler i Stockholm observerade valövervakarna familjeröstning i över 70 av dem. Enligt rapporten finns det ett samband mellan fenomenet och områden med högre andel invandrare. Att patriarkalt förtryck förekommer i sådana bostadsområden är ett faktum, därför borde det vara angeläget ur jämställdhetssynpunkt att förbjuda familjeröstning och även för att motverka klanröstning. Ledarsidan har tidigare uppmärksammat problemet med att ett överhuvud bestämmer hur en hel släkt ska rösta. De som behöver assistans på grund av funktionsnedsättning borde begära undantag i förväg. 

Birgitta Wistrand, fil dr och tidigare riksdagsledamot (M), anser också hon att valhemligheten måste skyddas betydligt bättre i Sverige. Wistrand konstaterar i ett debattinlägg att i åtskilliga länder trycker valmyndigheten en röstsedel till varje röstberättigad som innehåller alla partier och samtliga kandidater. Dokumentet är en värdehandling och blir inte något för pappersinsamlingen, som i Sverige där miljontals valsedlar trycks i onödan. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som leds av Dan Eliasson, har för första gången utbildat valfunktionärer att upptäcka aktioner av främmande makt som syftar till att undergräva förtroendet för svenska valet och därmed demokratin. Det är självklart angeläget men det är samtidigt fullständigt obegripligt att åtgärder inte vidtagits gällande valsedlarna och mot familjeröstning i detta val. Det är oerhört viktigt om man nu vill garantera valets legitimitet. Varningssignaler har funnits sedan många år.

Valet på söndag kommer inte vara fritt och hemligt för alla väljare.