”Demokratin i Lerum är stark”

Viktor Lundblad (M) kommunstyrelsens ordförande och Renée Bengtsson (S) kommunstyrelsens förste vice ordförande, Lerums kommun, replikerar GP Ledare (23/5). Håkan Boström svarar i slutreplik nedan.

Det här är en replik på en ledartext. Åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Håkan Boström tar till överdrivna och felaktiga påståenden i sin ledare om Lerums kommunstyre. Att påstå att demokratin urholkas är inte bara missvisande, utan också ett kraftigt övertramp som förtjänar att bemötas med fakta och perspektiv.

Lerum styrs av en koalition mellan Moderaterna och Socialdemokraterna, en samverkan som återspeglar väljarnas vilja och ger en stabil majoritet. Det blocköverskridande samarbetet är inte unikt för Lerum, utan förekommer i många kommuner där handlingskraft och stabilitet efterfrågas. Demokratin handlar om att hitta lösningar som fungerar för kommunens bästa, och att majoriteten samarbetar är ett tecken på ansvarstagande.

Vad gäller Boströms påståenden om försvårat oppositionsarbete, är det viktigt att klargöra att Lerums nya arbetssätt syftar till att skapa tydlighet, struktur och likabehandling i den nya nämndsorganisation som kommunen gick över till den 1 januari 2023. Politiker får sina frågor besvarade på ett strukturerat och dokumenterat sätt. Det säkerställer att informationen är korrekt och tillgänglig för alla.

ANNONS

Att oppositionen skulle hindras från att utföra sitt arbete är helt enkelt inte sant. De nya rutinerna innebär att frågor och svar dokumenteras, vilket stärker transparensen och möjliggör insyn. Dessutom har oppositionen möjlighet att ställa frågor under möten och begära ut information, precis som tidigare. Att jämföra det med att oppositionen inte kan bedriva sitt arbete är en grov förenkling. De nya arbetssätten och rutinerna är utformade för att vara rättvisa för alla politiker, inte för att försvåra för någon specifik grupp.

Demokrati innebär inte att alla ska ha obegränsad tillgång till tjänstepersoner eller att informella kontakter ska prioriteras över formella och transparenta processer. Tvärtom, demokrati stärks av att ha tydliga regler och riktlinjer som säkerställer att alla får samma möjlighet till insyn och påverkan.

Lerums kommun arbetar kontinuerligt för att förbättra sina processer och skapa en rättvis och transparent arbetsmiljö för alla politiker, oavsett partifärg. Att det arbetet tolkas som ett hot mot demokratin är en grov missuppfattning och förringar de verkliga utmaningar demokratin står inför.

Demokratin i Lerum är stark, och de förändringar som införts bidrar till en tydligare och mer transparent politisk ärendeprocess, som invånarna kan följa.

Viktor Lundblad (M) kommunstyrelsens ordförande, Lerum

Renée Bengtsson (S) kommunstyrelsens förste vice ordförande, Lerum

ANNONS

***

Håkan Boström svarar:

Lundblad och Bengtsson avfärdar kritiken som bland annat jag och inte minst den samlade oppositionen i Lerum framfört och skriver i stället att ”Lerums nya arbetssätt syftar till att skapa tydlighet, struktur och likabehandling”. De bemöter dock inte kritiken i sak.

Det är mycket möjligt att syftet med nyordningen inte var att försvåra för oppositionen (det får vi hoppas). Men den praktiska konsekvensen har likväl blivit att oppositionen har svårt att fullfölja sitt uppdrag på ett rimligt sätt. Fina ord om transparens och likabehandling ändrar inte på det. Med samma logik skulle journalister kunna nekas intervjuer med chefstjänstemän med hänvisning till ”likabehandling” och dokumentationskrav.

Det är nyspråk. Det nya regelverket gynnar i praktiken de som redan har makt och insyn och försvårar för andra att få det. Att de högst ansvariga för styret i Lerum väljer att bortse från det är anmärkningsvärt.

ANNONS