Socialdemokraternas distriktsordförande i Göteborg, tillika riksdagsledamot, verkar strunta i rättsstatens grundläggande principer. Det måste få konsekvenser.  Bild: Anders Ylander
Socialdemokraternas distriktsordförande i Göteborg, tillika riksdagsledamot, verkar strunta i rättsstatens grundläggande principer. Det måste få konsekvenser. Bild: Anders Ylander

Håkan Boström: Mattias Jonsson (S) bör lämna sina uppdrag

Tidigare justitieministern, Thomas Bodström, kräver att Socialdemokraternas distriktsordförande i Göteborg lämnar sina uppdrag efter att ha utövat påtryckningar på hovrätten. Bodström har helt rätt.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Oberoende domstolar hör till kärnan i den demokratiska rättsstaten. Du ska som medborgare veta att domstolen inte tar politiska hänsyn. Därför är det extremt allvarligt att Socialdemokraterna i Göteborg och dess distriktsordförande Mattias Jonsson fått två nämndemän att lämna sina uppdrag i Hovrätten efter en uppmärksammad dom.

Den friande domen i det så kallade ”snippafallet” har väckt allmän upprördhet. Det är förståeligt. Juridiken är formalistisk till sin natur. Men huruvida domarna i hovrätten har begått något juridiskt fel är en fråga för Högsta Domstolen – inte för politiker att bestämma.

Faktum är att skyddet för domstolarnas oberoende är till för att domstolarna inte ska behöva ta hänsyn till folkopinionen, medierna eller politiska makthavare. Precis som med yttrandefriheten så prövas denna princip just i fall där domstolen agerat impopulärt. I annat fall har vi inga oberoende domstolar.

Nämndemän nomineras av politiska partier i Sverige för att få en bredd i urvalet. Men därefter ska dessa lekmannadomare under inga omständigheter ta partipolitiska hänsyn. Nämndemännen har samma domarstatus som juristdomarna. I det här fallet röstade nämndemännen som majoriteten av juristdomarna. En juristdomare var av avvikande mening och ville fälla mannen. Men nämndemän går mycket sällan emot juristdomaren, eller i det här fallet majoriteten av juristdomarna (nämnden bestod av tre jurister och två nämndemän).

Enligt Dagens Nyheter (4/3) kallade S i Göteborg och Mattias Jonsson de två nämndemännen till ett ”coachande möte” av de lokala partitopparna efter att domen uppmärksammats. Nämndemännen sade sedan upp sig på partiets brevpapper och Jonsson kallade det offentligt för ett ”klokt beslut”. Det är helt uppenbart att partiet utövat press på nämndemännen att lämna sina uppdrag.

Ett möjligt motiv är att S inte vill förknippas med det illa omtyckta domslutet. Men oavsett motiv är detta ett av de mest flagranta brott mot rättsstatens principer från politiska makthavare som avslöjats på senare år. Budskapet till andra socialdemokratiska nämndemän är tydligt: om du dömer på ett sätt som skadar partiet eller går emot opinionen kan du förlora dina uppdrag. Jonssons agerande är betydligt allvarligare än någon omdömeslöst twittrande politiker.

Från Socialdemokraterna på riksnivå har man lagt locket på och vägrar svara på frågor. Distriktet i Göteborg hänvisar bara till att nämndemännen sagt upp sig själva. Det är nonsens. Alla som är det minsta insatta i hur det går till i de politiska korridorerna förstår att detta inte skedde ”frivilligt”. Man borde över huvud taget inte hållit några möten med nämndemännen, än mindre pressat dem att säga upp sig.

Tidigare justitieministern och juristen, Thomas Bodström (S), hör till dem som förstått allvaret i det inträffade. I en debattartikel i SvD (6/3) påminner han och en kollega till honom om att politiker enligt grundlagen inte får lägga sig i domstolsbeslut. Bodström kallar Jonssons agerande för ”huvudlöst” och något som för tankarna till helt andra länder, som Ungern och Turkiet. Enligt Bodström måste agerandet få konsekvenser. Det minsta man kan begära är att Socialdemokraterna markerar att det inte ska upprepas. Bodström menar även att Jonsson bör tvingas lämna sina uppdrag. Det är inget överdrivet krav om man förstår allvaret i det inträffade.

Bodström är långt ifrån ensam om sin kritik. Stefan Blomqvist, förbundsordförande för Nämndemännens riksförbund, säger att han inte kan minnas något liknande under sin tid och varnar för att förtroendet för domstolarna kommer urholkas om de politiseras på det här sättet (DN 3/3). Även Bengt Ivarsson, tidigare ordförande för Advokatsamfundet är starkt kritisk, liksom en lång rad andra jurister.

Har Mattias Jonsson inte förstått vad han har gjort och trott att Hovrätten kan behandlas som vore den vilken kommunal nämnd som helst? Det är knappast troligt med tanke på att Jonsson själv suttit i riksdagens Justitieutskott och även i dag sitter i riksdagen.

Snarare har Socialdemokraterna kallt räknat med att andra regler gäller för dem, att de på lösa grunder ska kunna fortsätta anklaga den borgerliga regeringen för att vara ett diffust hot mot rättsstaten och själva komma undan med i stort sett vad som helst. S kan inte göra fel helt enkelt. Men Thomas Bodström har rätt. Det här är ett haveri som inte bara skadar S utan tilltron till den svenska rättsstaten om Jonssons agerande inte får några konsekvenser.

LÄS MER: Vill Socialdemokraterna ha det som i Ungern?