Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.


Lorentz Tovatt (MP) 
Foto: Henrik Montgomery / TT / kod 10060  Bild: Henrik Montgomery/TT
Lorentz Tovatt (MP) Foto: Henrik Montgomery / TT / kod 10060 Bild: Henrik Montgomery/TT

”GP har blivit teknikpessimister”

Lorentz Tovatt, energi- och klimatpolitisk talesperson för MP, replikerar på ledartexten ”Elbristen är inget misstag i MP:s värld – den är själva målet” (GP 18/2). Håkan Boström svarar direkt efter.
Det här är en replik på en ledartext. Åsikterna är skribentens egna.

GP:s ledarsida genom Håkan Boström (18/2) grämer sig över den omställning som svensk elmarknad befinner sig i. Men han behöver inte oroa sig, tekniken kommer ta oss hela vägen – utan ökade kostnader, med lägre fossila utsläpp och med framtida generationers säkerhet i behåll.

Boströms argument är att den omstöpning som nu sker kommer tvinga fram stora beteendeförändringar för elkonsumenter och att detta inte är önskvärt. Dessutom spås detta kosta mycket.

Först och främst; ja, marknaden kommer se helt annorlunda ut i framtiden och den kommer förändra hur vi konsumerar el. Men behöver vi oroa oss? Knappast. Utvecklingen är en naturlig följd av marknadslogik, tillgång och efterfrågan. Fördelen med marknader och prissignaler är att de är teknikdrivande.

Redan idag ser vi de positiva konsekvenserna av detta. I de flesta tätorter med kapacitetsbrist i elnätet i Sverige växer nu lokala system för flexibilitet fram. Ofta av privata aktörer som ser en affärsmöjlighet i att underlätta för kunder att optimera och skräddarsy sin konsumtion – efter företagens och hushållens egna behov. Effekttoppar undviks och planekonomisk överproduktion hindras.

Att inte se dessa möjligheter, och istället anklaga MP för dolda agendor, är inget annat än teknikpessimism, vilket för mig in på den andra aspekten – kostnaden. Trenden globalt är så tydlig den kan bli. 90 procent av all ny elproduktion 2020 var förnybar. Vind och sol är nu de billigaste energikällorna. Kärnkraft är också det enda kraftslag som globalt markant ökar i kostnad. Samtidigt gör nu vätgasen och batterierna samma resa som vind och sol redan gjort . I framtiden kommer sol och vind kombineras med denna smarta teknik som befriar oss från allt vad effektproblematik heter. Detta handlar om globala trender, drivna av marknaden och krav om fossilfrihet.

Till sist måste vi arbeta med hållbara lösningar som inte är till skada för kommande generationer. Kärnavfall utgör en risk i hundratusentals år. Att utsätta framtidens civilisationer för kortsiktiga politiska poänger och samtidigt blunda för marknadens efterfråga - det är dumt och konservativt.

Om anklagelsen mot MP är att vår dolda agenda är ett mer effektivt nyttjande av våra resurser så är jag skyldig. Det är mer kostnadseffektivt, det pressar ner elpriserna och det är det mest hållbara alternativet.

Lorentz Tovatt, energi- och klimatpolitisk talesperson (MP)

***

Håkan Boström svarar:

Lorentz Tovatt försäkrar att ”tekniken kommer ta oss hela vägen – utan ökade kostnader”. Jag hoppas han har rätt. För har han har fel så innebär Miljöpartiets inriktning mot att avveckla kärnkraften samtidigt som vi ska klara klimatomställningen att vi kommer stå med miljardkostnader och ett instabilt elnät – och ändå tvingas fortsatta med utsläpp av fossila bränslen.

Den marknad Tovatt talar om är i själva verket en marknad som reagerar på politiska beslut. Att avveckla fungerande kärnkraft har inget med marknaden att göra. Det är heller inte marknaden som tar fram ny teknik. Det är enskilda företag och ingenjörer. Kanske kan batterier och vätgaslagring lösa alla problem, kanske inte. Kanske visar det sig att en sådan lösning medför andra risker och miljöproblem. MP brukar annars förespråka försiktighetsprincipen – nu vill partiet ta en chansning med hela vår energiförsörjning som insats.