Fotograf: Meli Petersson Ellafi
Fotograf: Meli Petersson Ellafi

Göran Värmby: Stoppa Västlänksbygget snarast

Resultatet av Västlänken hittills är en halvt uppgrävd stad, trafikkaos, söndersprängda berg, förseningar och enorma fördyringar. Precis det vi varnade för. Det vore billigast att avbryta projektet.

GP Ledare är oberoende liberal. Fristående gästkolumnister representerar ett bredare politiskt spektrum.

ANNONS
|

Vi var många som engagerade oss under åren 2010-2019 för att stoppa Västlänken innan tillstånd för att genomföra projektet lämnades av Mark- och Miljödomstolen den 31 januari 2018. Men politiker i Göteborg och Västra Götaland samt Trafikverket var eld och lågor över hela projektet. Man skulle få ”en oerhörd förbättring av pendling, kollektivtrafik och minskade klimatutsläpp”.

Hade politikerna och tjänstemännen stannat upp och lyssnat på experterna i dåvarande Banverket, som i ett första skede förordade en enkel och kostnadssnål förbättring och uppgradering av enbart Centralstationen, det så kallade Förstärkningsalternativet, så hade vi aldrig befunnit oss i den mardröm som nu har uppstått.

ANNONS

Flera tunga myndigheter som Riksrevisionsverket och Statens Institut för Kommunikationsanalys var också mycket kritiska till planerna med det omfattande tunnelbygget. När sedan alltfler av oss i Göteborgsregionen började engagera oss och peka på de många negativa konsekvenserna av projektet hoppades vi att politikerna i Göteborgs kommun skulle lugna sig och ta sitt förnuft till fånga.

Men tyvärr. Det blev precis tvärtom. Vi motståndare kallades för gamla fördettingar och gnällspikar trots att det var en bred samling kunniga människor som engagerade sig. Flera av oss hade även konkreta förslag på andra lösningar. Ett var en utveckling av Banverkets så kallade Förstärkningsalternativ. Ett annat förslag var Gårdalänken med en ny centralstation inne i Gårdaberget.

Jag har i alla fall aldrig varit med om något liknande med så många kvalificerade och välutbildade kritiker av ett så stort ”samhällsdrivet” projekt. Själv var jag med i föreningen GKMA Göteborgs Kultur och Miljöarv som tillsammans med flera andra organisationer som Stoppa Västlänken Nu, Västsvenska Folkinitiativet och Gårdagruppen i ett sista försök försökte stoppa projektet i Mark- och Miljödomstolen.

Det bildades till och med nya politiska partier som Vägvalet och Demokraterna delvis på grund av Västlänken. Det märktes att det föregick ett maktspel bakom kulisserna som innebar att domstolen och senare även Mark- och Miljööverdomstolen struntade i de fakta som både vi i föreningarna och enskilda fastighetsägare lade fram.

ANNONS

Hela processen med Västlänken blev en misslyckad och förljugen verksamhet som gjorde väldigt många medborgare besvikna. Om detta kan man nu läsa om i Vitboken ”Tågtunnelmysteriet i Göteborg – en kritisk granskning av Västlänken” eller i ”Västlänken – en debattbok om ett urspårat projekt”. De utgör ett försök att skildra processen från början till slut.

Men de förändrar inte det faktum att vi har en halvt uppgrävd stad, trafikkaos och söndersprängda berg. Delprojektet Haga-stationen har till exempel stått still i över ett år på grund av att det kontrakterade multinationella företagskonsortiet gått i konkurs. Kostnaderna så här långt är långt över budget och svåra att överblicka. Några minskade klimatutsläpp eller andra miljöförbättringar kan vi glömma. Utsläppen på grund av redan genomförda arbeten går inte att hämta in, vilket var känt redan från början.

Men det mest skrämmande är att Västlänken kostar uppskattningsvis minst 35 miljarder kronor att färdigställa utan att någon egentligen vet när det hela kan bli klart. År 2030 har från Trafikverket nämnts som invigningsåret av Västlänken, det vill säga fyra år försenat. Om det håller återstår att se.

Men den värsta konsekvensen: Västlänken suger upp ekonomiska och industriella resurser inom överskådlig tid som skulle kunnat användas för länge efterlängtade upprustningar och utbyggnader av framförallt Borås- och Alingsåsjärnvägarna samt linjen Göteborg-Oslo. Förbindelser som är nödvändiga och som skulle ge verkliga mervärden.

ANNONS

Mot bakgrund av det är det inte försent att stanna upp och tänka om. Gör klart den nya Centralstationen men övrigt arbete bör pausas, eller upphöra tills vidare. En utredning måste snarast genomföras om vad man kan och bör göra med övriga delprojekt och utförda arbeten. Gårdagruppen, med sina trafik- och byggexperter, utreder exempelvis redan möjligheter att utnyttja delar av Västlänkens delprojekt för att flytta ner vissa spårvägslinjer under mark. Allt vore bättre än att envist försöka färdigställa en idé som var feltänkt från början.

Om gästskribenten

Civilingenjör Väg- och Vatten frpn Chalmers. Tidigare på Naturvårdsverket, Jordbruksdepartementet, Greenpeace och miljöchef för Göteborgs Stad.

ANNONS