Foto till vänster: Johan Nilsson/TT, foto till höger: Ashley Reed. Kollage av GP
Foto till vänster: Johan Nilsson/TT, foto till höger: Ashley Reed. Kollage av GP

Gangstermorden beror inte på slumpen

Brottsförebyggande rådet (Brå) bekräftar det andra analyser redan visat: Sverige har extrema problem med skjutvapenvåld bland grovt kriminella, skriver Fredrik Kärrholm i en gästkrönika.

GP Ledare är oberoende liberal. Fristående gästkolumnister representerar ett bredare politiskt spektrum.

ANNONS
|

Den av regeringen beställda studien, som presenterades under onsdagen, bidrar förvisso med fakta. Sverige är det enda land i Europa där dödliga skjutningar ökar. Situationen är nu värre här än i maffians Italien.

För bara några år sedan var det emellertid omdebatterat om vi egentligen hade något större problem med gangstervåld. Brå konstaterade i en rapport 2015 att mord med illegala skjutvapen ökade, men betonade i sin kommunikation att det dödliga våldet totalt sett minskade.

Medierna repeterade okritiskt det positiva budskapet. Detsamma förkunnades av förmenta experter och malliga kolumnister, som beskyllde andra för alarmism och populism. Trots att statistiken över ihjälskjutna visade en tydligt ökande trend under en tioårsperiod (!) mellan 2005 och 2015.

ANNONS

Numera, sedan utvecklingen blivit övertydlig, är alla överens om att gängmorden är ett allvarligt problem. Det har också uppstått en hyfsad konsensus om att det behövs både sociala och repressiva åtgärder. Att förespråka längre fängelsestraff anses inte längre enfaldigt (så länge man nöjer sig med marginella justeringar).

Däremot saknas en samsyn om orsakerna. I regeringens beställning till Brå ingick inte heller att utröna vad våldet beror på. Men det försökte forskarna ändå göra, vilket hedrar dem. Slutsatserna blev dessvärre mindre imponerande.

Brå menar att faktorer på samhällsnivå inte räcker som förklaring till våldet. Varken sociala förhållanden, vapensmuggling eller droghandel är typiska fenomen för enbart Sverige. Hypotesen är att det uppstått en dynamik som lika gärna hade kunnat uppstå i något annat land, men av oklara skäl – eventuellt slumpartade sådana – inte gjort det.

Ett mord i kriminella miljöer följs ofta av ett nytt mord, nära i både tid och rum. Polisen brukar kalla det negativa våldsspiraler, drivna av hämndmotiv. Brå beskriver det som smittoeffekter, som alltså bidrar till att dödandet sprider sig inom vissa områden. Det kan förklara att skjutningarna de senaste åren minskat i Malmö men ökat i Stockholm.

Att sådan dynamik med tillhörande smittoeffekter uppstår i Stockholm, Paris och London – men inte Oslo, Prag eller Budapest – handlar uppenbart inte bara om slumpen. Våldet har en tydlig koppling till unga män uppvuxna i dysfunktionella utanförskapsområden.

ANNONS

LÄS MER: Regeringen är svarslös inför gängvåldet

Att svenska städer har många sådana områden beror på politik. Inget annat land i EU har de senaste decennierna gett uppehälle till lika många utomeuropeiska invandrare. Över 25 procent av befolkningen har i dag utländsk bakgrund. Som en konsekvens därav har vi fått det Brå kallar socialt utsatta områden.

Brå påpekar att exempelvis Tyskland också haft hög invandring, utan någon liknande våldsutveckling. Migrationens proportioner skiljer sig dock kraftigt. Hänsyn tas inte heller till hur länge olika grupper befunnit sig i utanförskap eller hur det går för de pojkar som är födda i utanförskap. Analysen lämnar här en del att önska.

Vidare skriver Brå att om migrationen påverkat handlar det om bristande integration, inte invandringen i sig. Det är ett ofullständigt resonemang. Möjligheterna till integration är direkt beroende av invandringens storlek.

Den storskaliga invandringen till Sverige har resulterat i att många områden, hela skolor och stora delar av ungdomskullarna kommit att präglats av social desorganisation. Eller som det heter på vanlig svenska; kaos. I detta kaos har gangsterkultur och destruktiva värderingar frodats, vilket skapat förutsättningar för våldet. I avsaknad av ett starkt rättsväsende har det eskalerat hejdlöst.

Skjutvapenvåldet är dessvärre bara en del av ett större problem med kriminalitet. Parallellt med gangstermorden har det skett en ökning av hot, misshandel, sexualbrott och rån. Det visar såväl anmälningsstatistiken som undersökningar om självrapporterad utsatthet för brott.

ANNONS

Denna brottsutveckling låter sig sammantaget inte förklaras av gruppdynamik och smittoeffekter. Allra minst slumpen.

LÄS MER: Vittnesmål från fronten

ANNONS