Emma Knyckare är initiativtagare till Statement-festivalen som ägde rum på Bananpiren i Göteborg i slutet av sommaren.
Emma Knyckare är initiativtagare till Statement-festivalen som ägde rum på Bananpiren i Göteborg i slutet av sommaren. Bild: Frida Winter

Statement-festivalen fälls för diskriminering

Det var diskriminering att kalla musikfestivalen Statement för "mansfri", och att inte välkomna cis-män. Det slog diskrimineringsombudsmannen på måndagen fast.
– Succén med Statement Festival visar att vi behövs och DO:s beslut förändrar inte det faktumet, säger festivalens grundare Emma Knyckare.

ANNONS
|

31 augusti till 1 september ägde Statementfestivalen rum på Bananpiren i Göteborg, med artister som Gnucci, Loreen, Jenny Wilson, Rebecka & Fiona, Frida Hyvönen, Cleo och Maxida Märek för att bara nämna några.

LÄS MER: Se bilderna från Statement festival

Den omtalade festivalen startades av komikern Emma Knyckare som en reaktion mot alla de övergrepp mot kvinnor som ägt rum på just musikfestivaler.

Första musikfestivalen fri från cis-män

Därför skapade festivalarrangörerna på Bananpiren världens första musikfestival fri från cis-män både bland besökarna och artisterna. Tanken var att festivalen skulle utgöra en fristad, där kvinnor, icke-binära och transpersoner skulle få känna sig helt trygga, samtidigt som de, i likhet med besökare som på vilken musikfestival som helst, skulle kunna välja och vraka bland heta akter och artistuppträdanden på olika scener.

ANNONS

LÄS MER: "Är det såhär det känns att vara helt trygg?"

Att festivalen skulle vara "mansfri", och alla cis-män därmed skulle vara exkluderade, fick DO, diskrimineringsombudsmannen, att reagera. Redan i juli, innan festivalen startade, beslutade myndigheten att inleda en tillsyn mot musikfestivalen.

DO ville veta vilka som skulle få delta och vilka undantag som skulle göras.

LÄS MER: Bråket om mansfria festivalen fortsätter - JO kopplas in

På måndagen meddelade Diskrimineringsombudsmannen resultatet av sin tillsyn: "Det var en överträdelse när det på Statements hemsida och i uttalanden från företrädare framgick att cis-män inte skulle beredas inträde till festivalen."

Ingen diskriminerad på plats

– De uttalanden man gjort på sin webbsida, där man skrev att man hade för avsikt att avvisa cis-män, är en överträdelse, säger Clas Lundstedt, pressansvarig på DO.

DO:s utredning ger inte inte stöd för att någon person skulle ha diskriminerats i samband med festivalens genomförande.

Det framgår av utredningen att föreningen bakom festivalen presenterat festivalen som "mansfri". I samband med inträdet på festivalen gjordes det dock aldrig någon åtskillnad mellan besökare grundat på kön.

DO drar ändå slutsatsen att festivalens agerande har inneburit en överträdelse av diskrimineringsförbudet gällande kön. Myndigheten hänvisar till praxis i EU-domstolen. "Där framgår det att offentliga uttalanden som tydligt avskräcker personer som omfattas av en diskrimineringsgrund från att ta del av en verksamhet i sig är att betrakta som diskriminering. Detta gäller även om det inte finns någon identifierbar person som lidit skada."

ANNONS

Festivalens grundare, komikern Emma Knyckare, skriver till GP att hon tagit del av beslutet:

"Det är trist att vad 5 000 kvinnor, icke-binära och transpersoner vittnat om som en livsomvälvande festivalupplevelse samtidigt får några få cis-män att gå i taket. Succén med Statement Festival visar att vi behövs och DO:s beslut förändrar inte det faktumet".

Kommer inte leda till böter

Claes Lundstedt på DO säger att fällningen inte kommer att leda till någon form av disciplinär åtgärd, som exempelvis böter.

– DO ha inga egna sanktionsmöjligheter. Det finns ingen sanktion som kan kopplas till detta.

DO är noga med att påpeka att deras beslut inte ses som ett ifrågasättande av det allvarliga problem som sexuella övergrepp, bland annat på festivaler, utgör. "DO anser självklart att alla besökare på festivaler måste kunna känna sig trygga." skriver de i samband med måndagens tillkännagivandet.

– Från DO:s sida är vi väl medvetna om att sexuella övergrepp är ett stort problem på festivaler. Och vi förstår att det kan finnas intresse av att arrangera arrangemang med fredande zoner, men man får inte bryta mot lagen, säger Clas Lundstedt.

ANNONS