Skyddsstopp införs på alla Göteborgs folkbibliotek

Skyddsstopp införs på tisdag på alla folkbibliotek och bokbussar i Göteborg. Fackförbundet Vision ser en överhängande smittorisk, en uppfattning arbetsgivaren inte delar. Arbetsmiljöverket kallas därför nu in för att bedöma riskerna.

ANNONS
|

Fackförbundet Vision anser att arbetet på stadens bibliotek och bokbussar just nu inte kan utföras på ett säkert sätt. Eftersom både besökare och personal riskerar att smittas av covid-19 införs nu ett så kallat skyddsstopp som gäller samtliga 24 folkbibliotek och alla bokbussar från och med tisdag morgon klockan nio.

– Det här är inget enkelt beslut att ta, men väl underbyggt, säger Eva Halleröd, huvudskyddsombud för fackförbundet Vision och kulturförvaltningens klubbordförande som ligger bakom beslutet.

– Om varken politiken eller vår arbetsgivare tar ansvar, då får vi göra det.

LÄS MER:Vad är öppet och stängt? Få koll på museer, biografer och teatrar

Skyddsstoppet varar tills Arbetsmiljöverket varit på plats och gjort sin bedömning av riskerna. Därefter kan stängningen antingen hävas, eller förlängas.

ANNONS

”Vi kan inte trygga arbetsmiljön”

Att Göteborgs stadsbibliotek stängts på grund av pandemin får enligt Eva Halleröd till följd att fler låntagare i stället uppsöker sina lokala bibliotek.

– Det gör i sin tur att dessa bibliotek, som har betydligt mindre lokaler än Stadsbiblioteket med sina 12 000 kvadrat, blir mer utsatta.

LÄS MER:Filmstaden stänger sina biografer

Smittorisken är, enligt Halleröd, dubbel: dels riskerar besökare att smitta varandra och dels kan personalen bli smittad.

– Vi ser inte att vi i det här läget kan trygga arbetsmiljön för våra medlemmar, säger Eva Halleröd.

– Vi har lyft den här frågan hela hösten men inte känt att vi har fått gehör i den skyddskommitté där vi sitter tillsammans med arbetsgivaren och där kulturförvaltningens chef Anna Rosengren är ordförande. Vi har blivit lovade att få vara med i processen, och krävt många åtgärder för att det skulle slippa gå så här långt. Istället upplever vi att vi har blivit utestängda från beslutsprocessen, och då inte kunnat utöva vårt professionella inflytande i egenskap av skyddsombud.

LÄS MER:Bibliotek och museer stänger i Göteborg

Anna Rosengren bemöter kritiken:

– Vi har tittat över vilka åtgärder som behövs på de respektive biblioteken, och då har vi fört dialog med de lokala skyddsombuden. Men det är riktigt att huvudskyddsombuden också ska vara med i den lokala processen, så vi kommer att säkerställa att det blir så framöver.

ANNONS

Kulturförvaltningen instämmer inte

Vision hänvisar till arbetsmiljölagen, kapitel sex, i sitt beslut. Där slås fast att skyddsstopp kan utfärdas när skyddsombud anser att det finns arbetsmiljörisker så stora att de utgör en fara för arbetstagares liv eller hälsa.

Arbetsgivaren, i det här fallet Göteborgs kulturförvaltning, delar inte fackförbundet Visions bedömning. I stället anser de att arbetet på folkbibliotek och bokbussar visst kan utföras på ett säkert sätt med de åtgärder som redan gjorts och som planeras.

– Vi befinner oss i ett extraordinärt läge just nu, och har genomfört en mängd åtgärder för att trygga våra medarbetares säkerhet, säger kulturförvaltningens direktör Anna Rosengren.

– Därför välkomnar vi nu att Arbetsmiljöverket får titta på det som gjorts och bedöma om åtgärderna är tillräckliga eller vad som mer krävs.

LÄS MER:Stadsbibliotekets bokkassar till 70-plussare gör succé

Biblioteken har redan infört olika avgränsningar, satt upp plexiglas som skydd, tagit bort sittplatser och datorer, nämner hon. Sedan skyddsstoppet aviserades har de också tittat på fler tänkbara åtgärder, exakt vilka varierar mellan olika bibliotek.

– Sedan Stadsbiblioteket stängdes ser vi också färre besök på biblioteken ute i stadsdelarna, så det verkar som att låntagarna lyssnat på Folkhälsomyndigheterna och deras avrådan från allt annat än nödvändiga besök.

Folkbiblioteken kommer, i väntan på Arbetsmiljöverkets bedömning, fortsätta vara öppna som arbetsplatser, men stängda för besökare.

ANNONS

Yrkar i KS om stängda bibliotek

På kommunstyrelsens möte på onsdag kommer Socialdemokraterna och Demokraterna oberoende av detta att lägga fram ett gemensamt yrkande för att bekämpa pandemin. Bland de åtgärder som föreslås finns en temporär stängning av Göteborgs bibliotek.

– Det är en drastisk åtgärd, men så är det också ett extraordinärt läge för Sverige i stort, där regeringen och Folkhälsomyndigheterna är väldigt tydliga: träffa ingen utom din egen familj, säger Jonas Attenius (S).

Han har i den rådande situationen full förståelse för fackförbundet Visions skyddsstopp, och menar att de åtgärder som hittills vidtagits på stadens bibliotek inte räcker.

– Vision utgår i sitt agerande från personalen på biblioteken, medan vi agerar ur ett helhetsperspektiv. Hela samhället måste hjälpas åt nu.

GP söker Kulturnämndens ordförande Ann Catrine Fogelgren (L).

Missa inget från GP Kultur!

Nu kan du få alla våra kulturnyheter, reportage, debatter och recensioner som en liten notis direkt till din telefon genom att klicka på följ-knappen vid taggen Kultur. I mobilen finner du den under artikeln och på sajt överst till höger om artikeln.

ANNONS